תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2019

תוכנית עבודה מקושרת תקציב

מ.א חבל מודיעין 2019

שנת הקהילה בחבל מודיעין

1

3 4 5

דבר ראש המועצה דבר מנכ"ל המועצה אגף מנהל כללי אגף מוניציפאלי אגף חינוך אגף רווחה וקהילה

34 45 69 90 94 101

אגף כספים אגף הנדסה תאגיד מעגלים

2

דבר ראש המועצה

מכובדיי, .2019 אני גאה להגיש לכם את הצעת תכנית העבודה לשנת תכנית זו הוכנה לאחר עבודת מטה, אשר החלה במחלקות ובאגפים של המועצה והתגבשה לתוכנית, המשקפת את היעדים שלנו לשנה הקרובה. כידוע, אנו עמלים על חיבור בין התוכנית השנתית והתקציב, כך שתקציב המועצה הוא בעצם כלי למימוש נכון ויעיל את התוכניות. שמה דגש מיוחד על המשך חיזוק השירות שלנו לתושבים, תוך הובלת הנושא הקהילתי 2019 התוכנית לשנת וחתירה למצוינות. המועצה שלנו מהווה כבר שנים רבות רשות מובילה במדינה ומודל לעבודה מתוכננת, יעילה וחסכונית. ההישגים שלנו הם בראש ובראשונה הודות לצוות העובדים הנאמן של המועצה, שהוא שותף מלאה ומחויב. גם בשנה הקרובה נמשיך לפתח ולחזק את צוות העובדים ונשים דגש על חדשנות, שיתוף הציבור ושקיפות. בה יושם דגש נבחרה להיות שנת הקהילה במועצה 2019 שנת כמידי שנה אנו שמים דגש על נושא מסוים, מיוחד על חיזוק הקהילה. בימים אלו אנו מחברים תושבים ועובדים לעבודת חשיבה, במטרה להעלות רעיונות חדשים, אשר בוודאי יבוא לביטוי וישתלבו בתוכנית העבודה השנתית. אני מודה לראשי האגפים ולמנכ"ל המועצה, שהובילו את הכנת התוכנית ומשוכנע שגם בשנה הקרובה תצעד חבל מודיעין לשיאים חדשים. בהערכה רבה, שמעון סוסן ראש המועצה

3

דבר מנכ"ל המועצה

תהליך כתיבת תכניות העבודה מקושרות התקציב הינו תהליך ספירלי, המתפתח מדי שנה ומתרחב בהיקפו ובחדירתו לרבדים השונים בארגון. תכניות העבודה מקושרות התקציב נבנו על בסיס שפת תכנון משותפת, תשתית מושגית אחידה ובלוחות זמנים מחייבים. התכניות כוללות את הגדרת המטרות והיעדים המרכזיים ואת מדדי ההצלחה. היעדים נגזרו מחזון ראש המועצה, מהמדיניות הארגונית וממטרות העל של המועצה. מדובר בגישה ניהולית מודרנית המבוססת על התפיסה כי ארגון ציבורי, בדומה לחברות עסקיות, מחויב להתנהל על פי כלים ניהוליים מתקדמים שיסייעו בהשגת היעדים והמטרות. תפיסה זו מאפשרת לארגון לחולל שינוי בחשיבה של הדרג הניהולי, מהתמקדות בטיפול מיידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית הכוללת: הובלה, יוזמה וחיבור של כל פרט במערכת המועצתית לחזון ראש המועצה תוך התייחסות לתוצאות ומדדי ביצוע ובקשר מובהק לסעיפי התקציב. הוכרזה כשנת הקהילה במועצה. 2019 שנת אנו מזמינים את כלל תושבי המועצה להיות שותפים פעילים בשנה זו ולפתח יחד איתנו את הקהילות במועצה. ברצוני להודות לכלל מנהלי המועצה ועובדיה על השקעת והירתמותם לכתיבת תכניות העבודה ברמה הגבוהה ביותר. בברכה, יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה

4

אגף מינהל כללי יוסי אלימלך מנכ"ל מנהל:

מגלמת בתוכה שינויים ארגוניים באגף מינהל כללי אשר כוללים בעיקר תחומים נוספים אשר מרוכזים 2019 שנת תחת המינהל הכללי. ניתן לציין מספר נקודות עיקריות : 2019 במסגרת תכניות העבודה של האגף לשנת הרחבת פעילות האוטובוס הדיגיטלי ביישובים.

הקמת מרכז צעירים מועצתי בבני עטרות ( מתחם בי"ס ישן ). המשך פיתוח תחום החדשנות ( בעיקר בתחום החינוכי ). המשך הצטיידות במרכיבי בטחון, פיתוח צוותי צח"י, פיתוח שיטור קהילתי.

התמקדות פרויקט עיר ללא אלימות בהיבטים קהילתיים. כתיבת אמנת שירות מעודכנת ומותאמת לצרכי התושבים. הקמה ופיתוח של מחלקת יישובים – ייעול עבודת הסנכרון בין היישובים למועצה ומתן מענה מקצועי ליו"ר וועדים מקומיים. הקמת מערכת נוכחות ממוחשבת ומתקדמת. סיום תהליך איחוד תחום וטרינריה ופיקחו כללי - ייעול עבודת הפיקוח ומתן השירות לתושב. המשך פיתוח תחום המדיה הדיגיטלית.

שנת הקהילה מנהלת: עילית ברין

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

צוות היגוי לכתיבת חזון ומטרות לשנת הקהילה לאפיון לוגו והטמעת מטרות שנת הקהילה, הפקת עזרים

מקצועיות וחידוד הצרכים תודעה ציבורית לפעילות המועצה ושיתוף ציבור

כתיבת חזון לשנת הקהילה

צוות היגוי

בוצע

0

1 בקרה מסמך והטמעת בארגון

מיתוג שנת הקהילה

30,000

30,000

מדייה דיגטלית

בוצע

0

1 בקרה הפקת מוצרי מיתוג - לוגו

חשיפה וגיוס שותפים

שיווק ופרסום לאורך השנה

50,000

50,000

מדייה דיגטלית

בוצע

0

פעילויות שיווקיות

שנתי

תוכן

ייעול תהליכים, שיווק פרסום, חיזוק הקשר בין הישובים למועצה ובתוך הישובים מינוף ההון האנושי וחיזוק הקשרים בין כלל העובדים

פלטפורמה דיגטלית לניהול קהילה

מדיה דיגטלית, חדשנות

רכישת פלטפורמה, הטמעה במועצה ובישובים

60,000

300,000

בוצע

0

1 בקרה

אגף קהילה, כח אדם

30,000

30,000

0

2 בקרה

הכשרות למנהלים ועובדים

הקמת קהילת עובדים

2019 פרויקטים/תוכניות חדשות

פעילות משותפות

פיתוח קבוצה והכשרה שנתית בנושא מנהיגות משתפת ושיתוף ציבור

20,000

20,000

וועדים

10

0

ועדים משתתפים 10

2 בקרה

הכשרות

וועדים בישובים

למידת עמיתים

ישובים אגפים

יישום תוכניות משותפות של וועדת ההיגוי

פרויקטים בתחום הקהילה קול קורא פרוייקטים קהילתיים בישוב

300,000

300,000

מס' תוכניות מיושמות

שנתי

שיתוף תושבים

חיבור הקהילה בישוב למטרה מושתפת לטובת הקהילה

ישובים, רכזי קהילה

פיתוח קול קורא, פרסום וליווי הפרוייקטים

150,000

150,000

בוצע

0

ישובים 20 השתתפות

שנתי

יצירת חיבורים בין תושבי החבל לפי נושאים, (מוזיקאים, ספורטאים, איכות סביבה) חיזוק חקלאי החבל והנגשת תוצרת חקלאית לתושבים

קול קורא פרוייקטים קהלתיים לפי נושאי רוחב

מעגלים, תושבים, יחידה סביבתית

פיתוח קול קורא, פרסום וליווי הפרוקייטים

50,000

50,000

בוצע

0

פרוייקטים בשלבים שונים 5

שנתי

50,000

350,000 450,000

איירפורט סיטי,

בוצע

0

שוק איכרים פעם בשבוע

2

מיפוי, הפקה, שייוק ופרסום

שוק איכרים

התוצר יתוקצב מתב"ר

מסלול אופניים סובב חבל מודיעין פסטיבל קהילתי קהילה יוצרת פסטיבל

תשתיות, מחלקת ספורט עמותת תיירות, ישובים, מחלקת קהילה

חיבור גאוגרפי בין ישובי החבל

20,000

20,000

בוצע

מיפוי מוכן

2

מיפוי

בניית תוכנית, מיפוי, תהליך קהילתי, הפקה , פרסום

55,000

55,000

בוצע

0

קיום פסטיבל

שנתי

אירוע שיא קהילתי

אגף מינהל כללי

6

שנת הקהילה מנהלת: עילית ברין

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

הדגשת ההון האנושי בישובי החבל, חיזוק הקשרים הקהלתיים, עדכון און ליין

רשת "כוחות" קהילתיים- און ליין

מדיה דיגטלית, יזמות עסקית,

מיפוי כוחות, הקמה, פרסום ושיווק , הטמעה

40,000

40,000

בוצע

0

הקמה

2 בקרה

תושבים, חדשנות תושבים, חדשנות

50,000

50,000

בוצע

0

הקמה

שנתי

הנעת תהליך , הקמה

יער קהילתי

אפליקציית תחבורה

25,000

25,000

בוצע

0

הקמה

שנתי

הנעת תהליך, הקמה

קול קורא לפיתוח מיזמים קהילתיים בבתי ספר גני הילדים כמרכז פעילות בקהילה חיבור המועדונית לקהילה מרכז חוסן קהילתי חוסן חברתי בשגרה והיערכות לחירום וטיפול בנפגעי טראומות הקמת פורום תמיכה של הורים יחידנים הקמת מעטפת רגשית למשפחות השכול במועצה פרלמנט הנוער עם הפנים לקהילה חינוך ילדי החבל לערכי שותפות ושייכות שיתוף הציבור, הקשבה לקהילה כמטרה מנהיגות צעירים בניית תוכנית

שנת הקהילה בחינוך - בתי"ס שנת הקהילה בחינוך - גני ילדים

100,000

100,000

אגף החינוך

7

בתי ספר 7

2 בקרה

קול קורא - ליווי בתי ספר

50,000

50,000

אגף החינוך

2 בקרה

פעילות בגנים

2019 פרויקטים/תוכניות חדשות

שנת הקהילה בחינוך - מועדוניות שנת הקהילה - אגף רווחה וקהילה

20,000

20,000

אגף החינוך

בוצע

3 בקרה

פיתוח תכנית למועדוניות

אגף קהילה ורווחה משרד הרווחה אגף קהילה ורווחה עמותת תושבים אגף קהילה ורווחה משרד הרווחה

30,000

100,000

בוצע

2 בקרה הקמה

מבנה, בניית תוכנית

קהילת הורים יחידנים

30,000

50,000

בוצע

2 בקרה הקמה

20,000

20,000

הקמת קבוצה

שכול ואבל

אגף קהילה ורווחה

מועדון ותיקים מארח פרלמנט הנוער עם הפנים לקהילה - מעגלים

25,000

25,000

30,000

30,000

מעגלים

2 בקרה

הקמת ובחירת פרוייקט קהילתי

50,000

50,000

מעגלים

2 בקרה

בניית קייטנה בנושא שייכות לקהילה

פעילות בקייטנות

15,000

15,000

מרכז צעירים

2 בקרה

פיתוח קהילה צעירי חבל מודיעין

מרכז צעירים

15,000

15,000

מרכז צעירים

2 בקרה

הכשרות מנהיגות משתפת לצעירים

אגף מינהל כללי

7

חדשנות מנהלת: הדס פורת

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

הטמעת פרוקטים מחדדים עפרונות 2019 כנסי חדשנות - קהילה

ביצוע של מיזמיים בשיתוף הקהילה העלאת המודעות וכיווני חשיבה חדשנים לתושבים

30,000

30,000

2

1 בקרה מספר מיזמים

קשר עם היזמיים והפעלת המיזמיים

50,000

50,000

3

מספר מיזמים

שנתי

הפקת ארועי חדשנות

פיתוח שירות לתושב רלוונטי

מתחם שיתופי לתושבים

50,000

50,000

ישוב

ביצוע

שנתי

מציאת מבנה, הפעלת קבוצת יזמיים

מיזמים חינוכים בבתי הספר, לחינוך רלוונטי וחדשני פיתוח יזמות אצל צוות חינוכי עידוד פרוקטים תהליכים חדשניים ע"י תושבים ו/או עובדים חיזוק חדוות העשייה ופיתוח חשיבה יצרתית יצירת מוטבציה לעובדים לעסוק בחדשנות והכשרה בתחום יצירת מוטבציה לעובדים לעסוק בחדשנות פיתוח מיומניות מקצעיות לתושבים ולנבחרי ציבור

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

מספר מיזמים שהוטמעו במערכת

עבודה בשיתוף מחלקת חינוך ויזמיים בתחום החינוך

300,000

300,000

חינוך

5

שנתי

חדשנות בחינוך

גני ילדים, הכשרה לצוותים הגשמת חלומות

30,000

30,000

גנ"י

10

0

פרויקטים בוצע 10

שנתי

קורס וביצוע פרוקטים

150,000

150,000

מספר מיזמים

שנתי

בחינת רעיונות חדשניים שיעלו מהשטח

קרן חדשנות

יצירת חלל חדשני בבניין המועצה ויצרת תוכן רלוונטי והפעלת מפגשי של מובלי חדשנות

תכנון ובניית החלל והטמעת שגרת עבודה

חלל עבודה חדשני במועצה

תב"ר

2 בקרה

הכשרות מנהלים הכשרות עובדים

הכשרות לעובדים

15,000

15,000

השתתפות 100%

שנתי

סיורים בשנה 4 תחזוקה של הקבוצה מפגשי סטוטוס 2

תחזוקה של קבוצת החדשנות. מפגשים בתחום החדשנות 5 ארגון ארגון וגיוס עובדים לקורס שלב א' בנושא חדשנות. בניית קורס מתקדם שלב ב'

12,000

12,000

שנתי

סיירת חדשנות

קורס שלב א קורס שלב ב'

קורס מובילי חדשנות

43,000

43,000

שנתי

ת.חדשות

מסמך אפיון למרכז חדשנות. קבלת החלטת בנושא הקמת מרכז.

מרכז ידע לחדשנות מקומית בחבל מודיעין

אפיון מרכז קליטה של מנהל התאמה של המבנה תוכנית הפעלה

20,000

20,000

שנתי

מרכז חדשנות

אגף מינהל כללי

8

מדיה דיגיטלית מנהלת: סיגי מנצור

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

שיווק וקידום אירועי מועצה שיווק וקידום אירועי מועצה

15,000

15,000

מספר משתתפים

שנתי

קידום לשיווק ופרסום

פייסבוק שגרה

פייסבוק קמפיינים

5,000

במעורבות

שנתי

קידום ממומן לשיווק ופרסום

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

5,000

5,000

מספר עוקבים כניסות לאתר

שנתי שנתי שנתי

תפעול שוטף ועידכון קידום לשיווק ופרסום איסוף ופירסום גליון

אחסון ותמיכה

אתר

10,000

10,000

דגש אינסטגרם לנוער

אינסטגרם

3,500

3,500

כניסות לקישורים

מנוי שנתי

ניוזלטר

דגש על קהילות בישובי החבל חיזוק מערך הדיגיטל במערכת פניות התושבים ברשות. מתן מענה מהיר לפניות התושב. דיגיטציה של גליונות/ חוברות לתושב להעלאה באתר המועצה

סרטוני תדמית לניהול קמפיין

10,000

10,000

מספר סרטרונים

שנתי

הפקה ופירסום

שיגור תשובה באמצעות ווטסאפ, מייל ועוד

מוקד ממוחשב צעד אחד קדימה

מספר שיגורים לתושבים

שנתי

2,500

2,500

מהחומרים מפורסמים 100%

שנתי

הפקה ופירסום

חוברות דיגיטלית

הדפסת גלויות/ רולאפ

5,000

5,000

שנתי

הפקה ופירסום

פרסום הארד קופי

מס'

שכר שנתי

תמונות שהועלו לפלטפורמה

פגישות ממוקדות עם תושבים, הצטרפות לאוטובוס הדיגיטלי,

הטמעת הפלטפורמה בקרב התושבים

פרוייקטורית סיפור מקומי

30,000

30,000

150%

שנתי

תמונות

קיימות

סיפור מקומי: סדנאות לקהילה . רכזי קהילה 1 . מועדוני 2 וותיקים . ארכיונאים 3 בישובים סמארטפון נוסף ומספר חדש

ת.חדשות

הטמעת הפלטפורמה בקרב אנשי קשר להפצה והטמעה

עלות

סדנאות -

24 מפגשים

20,000

20,000

שיתופים והעלאת תמונות

שנתי

מפגשים כל סדנא 10

150%

תפוצה קיימת

שנתי

הרחבת תפוצת הוואטסאפ

וואטסאפ עסקי

אגף מינהל כללי

9

מוקד מנהל: יעקב אטיה/ענת לבטון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

פילוח חודשי של אירועים שהתקבלו והעברת המידע הרלוונטי למנהלים שיחות משוב לפניות סגורות ושביעות רצון

מתן שירות מהיר ואיכותי לתושבים

טיפול בקריאות מוקד

מנהלי אגפים

12

12

הפקת דוחות אחת לחודש

שנתי

מהפניות של התושבים 80% נעשה שיחת משוב- דוח

משוב חוזר לתושבים

80%

שנתי

שיפור השירות

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

מדי יום יופק ע"י מוקדן משמרת הבוקר דו"ח

לתושב לפניות SMS הטמעת מערכת

יעול ושיפור השירות לתושב

סגורות.

מחלקת מחשוב

100%

מהפניות נשלח מסרון 100%

שנתי

מיסרון לתושבים

מידי יום יופק ע""י מוקדן משמרת בוקר דו""ח תלונות שנסגרו ביום הקודם

מחלקת משאבי אנוש

שביעות רצון גבוהה מהכשרה

הגדרת תפקיד נוהלי עבודה

שיפור מקצועי של המוקדנים

סדנת שירות למוקדנים

בוצע

שנתי

שיפור השירות לתושב

מחלקת מדיע

בוצע

פירסומים בשנה 3

שנתי

פירסום מידע לתושב

הנגשת מידע

עובד נוסף מוכשר להפעלת המוקד

שיפור והתמקצעת המוקד

הכשרת מוקדן נוסף

שנתי

הכשרה של עובד למוקד

רענון אמנת השירות וכתיבתה מחדש והטמעתה

שיפור השירות לתושב לבצע להטמעת הנוהל

אגפי המועצה

80%

2 בקרה עבודה ע"פ האמנה החדשה

אמנת שירות

שנתי

להפיץ למנהלי מח'

נוהל מוקד

אגף מינהל כללי

10

מחשוב מנהל: ירון גנץ

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

חידוש רישיונות ' אנטי office' win וירוס שרתים, forti

עדכונים שוטפים של מערכות המועצה רפליקציה של אתר המועצה במקרה חירום תמיכת מומחים במערכות השונות במועצה תחזוקה שוטפת בנין המועצה תחזוקה שוטפת פורטל עובדים רפליקציה של אתר המועצה במקרה חירום מדפסות רישתיות באגפים השונים מערכת לאירכוב מסמכים ניהול מערך הסעות מועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה תחזוקה שוטפת

30,000

30,000

90%

שנתי

חידוש רישיונות

30,000

30,000

90%

שנתי

המשך חוזה התקשרות

שוטף DR אתר

בנק שעות מומחים

15,000

15,000

80%

שנתי

הקמת בנק שעות מומחים

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

תחזוקבה שוטפת תשתיות מיחשוב מועצה תחזוקת ושדרוג האתר הדרכות לעובדים בנושא הפורטל

תשתיות רשת וטלפוניה אחסון פורטל עובדים

10,000

10,000

80%

שנתי

8,000

8,000

80%

שנתי

חיבורי תקשורת שונים כגון סלקום DR לאתר

25,000

25,000

90%

שנתי

המשך חוזה התקשרות

40,000

40,000

80%

2 בקרה

המשך חוזה התקשרות

חוזה מדפסות

15,000

15,000

80%

1 בקרה

MPL חוזה

חוזה תוכנת הסעים מחלקת תחבורה

5,000

5,000

90%

1 בקרה

המשך חוזה התקשרות

מטרופלינט רווחה מערכת לניהול תיקי פונה אגף רווחה

5,000

5,000

80%

1 בקרה

המשך חוזה התקשרות

80%

שנתי

תחזוקה שוטפת מיחשוב בניין המועצה

תיקונים שוטף

שדרוג השרידות במקרים של הפסקות חשמל

8,000

8,000

90%

1 בקרה

UPS שדרוג

שדרוג נתבים קיימים

20,000

20,000

90%

1 בקרה

שדרוג התקשורת בבנין המועצה

ת.שוטף

שדרוג וקניית מחשבים חדשים לעובדי המועצה

ציוד קצה מחשבים

25,000

25,000

90%

שנתי

15,000

15,000

90%

שנתי

'24 החלפת מסכים למשתמשי קצה למכי

ציוד קצה מסכים

אגף מינהל כללי

11

מחשוב מנהל: ירון גנץ

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

ציוד מתקלה, עכברים, מקלדות, ספקים, לוחות, כבלים וכו

שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה

10,000

10,000

90%

שנתי

החלפת ציוד קצה

ת.שוטף

הכנסה של מסכים ותשתיות תקשורות אלחוטיות לחדר הישיבות

שדרוג חדר ישיבות

15,000

15,000

80%

2 בקרה

שידרוג שרת exchange k2019 Accsess point בניין מועצה הקמת רשת אלחוטית

30,000

30,000

90%

1 בקרה

2019 שידוג שרת דואר קיים והתאמה ל

הקמה של פרויקט אינטרנט אלחוטי בבנין המעצה

16,000

16,000

90%

1 בקרה

2019 פרויקטים/תוכניות חדשות

אוטומיצה הקמת פרויקט תיעוד טיוב וסריקת מסמכים מעבר MPL מתוכנת הדרכות עובדים (אבטחת כלי office, מידע גוגל) בניין IP מרכזייה המועצה קורסים מיקצועים, תערוכות צוות מחלקת מיחשוב מועצה

שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה

90%

שנתי

שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שדרוג סביבת עבודה של עובדי המועצה שיפור יכולת המיחשוב במחלקת מיחשוב

20,000

20,000

70%

שנתי

התאמת קורסים ייעודים לעובדי המועצה

החלפת המרכזיה הישנה של תדיראן חדשה שתוכל לכלול את IP במרכזית המועצה ויחדות הסמך

120,000

120,000

90%

1 בקרה

20,000

20,000

70%

שנתי

רישום לקורסים ותערוכות מקצעיות

אגף מינהל כללי

12

מיחשוב בתי ספר מנהל: ירון גנץ

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

שוטף/קבוע/ע"פ

אגף החינוך-בתי הספר

הוספת ותחזוקת נקודות רשת וטלפוניה בבבתי הספר וגני הילדים

תשתיות רשת וטלפונינה

15,000

15,000

90%

אחוז ביצוע הפרויקט

שנתי

אגף החינוך-בתי הספר אגף חינוך -גני ילדים

חידוש רישיונות אנטי וירוס במערך החינוך הרחבת גני הילדים ואחוז השימוש במערכת גוגלה

רישינות אנטי וירוס

10,000

10,000

90%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

שדרוג סביבת עבודה של ילדי הגן

רישיונות גגוגלה עבור גני ילדים

60,000

60,000

90%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

החלפה של access מוצרי קיימים point בחדשים

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

אגף החינוך-בתי הספר

החלפה של נקודות גישה אלחוטיות בבתי הספר למתקדמים יותר

90,000

90,000

90%

2 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

החלפה של מחשבי מעבדות 6 ישנים מעל שנים בחדשים החלפה של ציוד מתכלה בבתי הספר כגון ספקים, סוללות, מנורות עכברים, מקלדות, רמקולים צמודי קיר החלפה של מקרנים ישנים בכיתות בתי ספר לפי דרישה החלפת מסכים בבתי הספר לפי דרישה תוכנות שליטה במעבדות בבתי הספר ניידים להחלפה במסגרת לימודי ספרים דיגיטלים בבתי הספר

החלפה של מחשבי מעבדה בבתי הספר השונים לשיפור יכולות מעבדות המחשבים

אגף החינוך-בתי הספר

285,600

285,600

80%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

אגף החינוך-בתי הספר

20,000

20,000

70%

אחוז ביצוע הפרויקט

שנתי

החלפת ציוד קצה בבתי הספר לפי מפרט

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

אגף החינוך-בתי הספר

105,300

105,300

80%

אחוז ביצוע הפרויקט

שנתי

שנים 6 שדרוג מקרנים ישנים מעל

אגף החינוך-בתי הספר

שדרוג מסכים למשתמשי קצה למסכים גדולים ורחבים

26,325

26,325

90%

אחוז ביצוע הפרויקט

שנתי

אגף החינוך-בתי הספר

התקנת תוכנות שליטה במעבדות לעבודה יעילה עם התלמידים

26,000

26,000

80%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

אגף החינוך-בתי הספר

280,000

280,000

80%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

שיפור יכולות למידה בסביבה מתוקשבת

תוכנות הגנה למחשבי בתי הספר

אגף החינוך-בתי הספר

התקנת תוכנת הגנה על מחשבים נייחים בבתי הספר לשיפור אבטחת המידע

8,000

8,000

80%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

אגף מינהל כללי

13

מיחשוב בתי ספר מנהל: ירון גנץ

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

מערכת הודעות אלקרונית בתיכון שש שנתי בחדר המורים החלפה של נתבים בבתי הספר כולל שש שנתי שידרג מחשבי גני ילדים קורס אבטחת IT מידע לאנשי אופטימיזציה WIFI לרשתות בבתי הספר אפליקציות מיקצועיות חומרה רלוונטית + למיטוב שימוש ברשתות אלחוטיות מרכזיית טלפונים שתשמש עבור שש שנתי וקידום נוער החלפת מכשיר FORTIGATE בתיכון שש שנתי

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

אגף החינוך- בתי הספר

5,850

5,850

70%

2 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

שיפור התקשורת בין ההנהלה לתלמידים

ת. שוטף

אגף החינוך- בתי הספר

שידרוג יכולות העברת נתונים על הרשת הקיימת

40,000

40,000

90%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

אגף החינוך- בתי הספר אגף החינוך- בתי הספר אגף החינוך- בתי הספר

שיפור יכולות למידה על גבי האינטרנט בגני הילדים

שדרוג סביבת עבודה של ילדי הגן

23,800

23,800

90%

אחוז ביצוע הפרויקט

שנתי

שיפור ההון האנושי התאמת קורס אבטחת מידע לתומכי מיחשוב בית ספרי

30,000

30000

80%

2 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

2019 פרויקטים/תוכניות חדשות

שיפור יכולות גישה אלחוטית בבית הספר

9,500

9,500

90%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

שדרוג סביבת עבודה של התלמידים

אגף החינוך- בתי הספר

שיפור רמת הלמידה על מרחב האינטרנט בהכנסה של אפליקציות בית סיפריות

15,000

15,000

80%

2 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

שיפור סביבת עבודה של עובדי מנהלה שיפור אבטחת המידע בתיכון שש שנתי

אגף החינוך- בתי הספר

50,000

50,000

90%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

IP החלפת מרכזיה שתתמוך ברשת

החלפת מכשיר קיים מעודכן למצב הטכנלוגי היום ושיפור יכולות אבטחת המידע

אגף החינוך- בתי הספר

17,550

17,550

90%

1 בקרה אחוז ביצוע הפרויקט

אגף מינהל כללי

14

מכרזים וביטוח מנהלת: דנה מורי

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

חידוש פוליסות נושאי משרה חידוש פוליסות תאונות אישיות חידוש פוליסות רכוש וחבויות חידוש פוליסות רכבים

6,400

6,400

1 בקרה פוליסה תקפה

כיסוי ביטוחי

ת.ע"פ חוק

380,000

380,000

2 בקרה פוליסה תקפה

כיסוי ביטוחי

600,000

600,000

2 בקרה פוליסה תקפה

כיסוי ביטוחי

150,000

150,000

1 בקרה פוליסה תקפה

כיסוי ביטוחי

חידוד התהליך קביעת לוחות זמנים

תהליך עבודה מסודר וברור

נוהל רכש והתקשרויות

עבודה לפי נוהל רכש

שנתי

ת. שוטף

טופס בקשה ממוחשב להכנה לחוזה

סיום הכנת טופס ממוחשב והטמעה בקרב עובדי המועצה הליכי הצעות מחיר ומכרזים ליועצים השונים

1 בקרה

מנהלי מח' ואגפים, גזבר מנכ"ל, גזבר, מיחשוב

הסדרת התקשרויות

התקשרויות מוסדרות

שנתי

הסדרת יועצים

הפיכת תהליך המכרז כולל הגשה לממוחשב

40,000

40,000

1 בקרה

התקשרות עם ספק

מכרזים ממוחשבים

2 בקרה 1 בקרה 1 בקרה

מכרזים ממוחשבים 2 קיום

ת. חדשות

מנכ"ל

הגדרות תפקידים

מחלקת חוזים ומכרזים

הגדרות תהליכי עבודה

יעול תהליך התקשרות עם ספקים

יצירת מאגר של ספקי חוגים בנושאים שונים

מכרז ספקים- חוגים

2 בקרה מאגר מוסדר

אגף מינהל כללי

15

משאבי אנוש מנהלת: סימה דורון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

הכשרת עובדים מחייבת לביצוע מיטבי של משימותיהם מעבר ממערכת נוכחות פיקו למערכת סינריון הגדרת תפקידי העובד-הכרחי ובניית מבנה ארגוני נכון קבלת כלים נוספים לניהול דרך חדשנות גיבוש + ושיתוף בדיקה האם השכר משולם לעובד עפ"י חוק

200,000

מנהלי אגפים

100%

שנתי

הקפדה על השתתפות בהכשרות

הדרכה

1 בקרה 100%

הקלדת פרטי עובד להכנה לפיילוט

סינריון

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

מנהלי אגפים ומחלקות

לאחר הצבת המבנה הארגוני-הגדרות תפקידים לתקנים

מבנה ארגוני והגדרת תפקידים

100%

שנתי

כלול בתקציב הדרכה

פורום מנהלי מחלקות

חב' מכלול

100%

שנתי

הרצאות בנושאים אותם ביקשו המנהלים

הכנת תלושים לקבוצת עובדים עפ"י הדחיפות (לדוג.עובדים זמניים)

בדיקת תלושי העובדים חוברת קליטת עובד

100%

שנתי

הדפסת חוברת קליטת עובד

3,500

אגף מינהל כללי

16

רשות הפיקוח והאכיפה מנהל: אשר תם

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

מטרה התוכנית/פרויקט

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

סימון וצביעת כבישים פעמיים בשנה ביישובי המועצה ובאזה"ת.החלפת תמרורים שבורים, דהויים,חסרים ו/או שאינם עולים בקנה אחד עם התוכניות המאושרות.ביצוע עבודות תמרור וסימון בהתאם להחלטות וועדת התמרור עדכון והכנת תכניות תמרור בישובים והתאמתם למצב הקיים, הכנת תכניות תמרור ותרשימים בהתאם לנדרש גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להגביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו. גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להגביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו.

ביצוע תכנית תמרור וסימון כבישים לכל הישובים ואישורם בבעדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים קיום פגישות עם ראשי הוועדים והכנת תכנית תמרור וסימון כבישים , אישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי הרשות כולל 2018 ועד לשנת 2013 החל משנת - מצ"ב טבלה מסכמת- כולל נתוני גבייה כ- 2019 וצפי גבייה. (צפי גבייה לשנת )₪ 1,800.000 מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי הרשות 2018 ועד לשנת 2013 החל משנת כולל - מצ"ב טבלה מסכמת- כולל נתוני גבייה וצפי גבייה. (צפי גבייה לשנת כ - ש"ח) 153,963 תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה חיסון אחת לשנה בכל ישוב, חיסון במועצה אחת לשבוע, חיסון באמצעות ביקורי בית לבעלי מוגבליות

מנהל,וועדי הישובים

שביעות רצון ראשי הוועדים, תושבים

צביעה וסימון כבישים

440,000

440,000

שנתי

קיום וועדות תמרור, ועדכון תכניות תמרור

מנהל,וועדי הישובים

שביעות רצון ראשי הוועדים, תושבים

100,000

100,000

שנתי

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

עובדי רשות הפיקוח והאכיפה

גביית דוחות חנייה

76%

76%

הפקת דוחות רבעוניים

שנתי

עובדי רשות הפיקוח והאכיפה

גביית דוחות פיקוח

75%

58%

הפקת דוחות רבעוניים

שנתי

שביעות התושבים, צמצום קריאות במוקד בגין כלבים משוטטים הגדלת כמות הכלבים המחוסנים

הסגרת כלבים משוטטים בכלבייה מניעת מחלות זוואנתיות פקחים - עלויות עובדים

הסגרת כלבים משוטטים בכלביה

55,000

55,000

שנתי

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

-70,000

90,000

160,000

שנתי

636,000

שנתי

פקחים

אכיפת חוקי העזר בישובים

אגף מינהל כללי

17

רשות הפיקוח והאכיפה מנהל: אשר תם

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

מטרה התוכנית/פרויקט

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

פינוי רכבים נטושים/ גרוטות רכב, המהוות מפגע לתושבים ולסביבה ואף פוגע באיכות החיים ומונעות מכלי רכב תקינים מקומות חנייה כדין. איתור רכבים נטושים / גרוטות רכב, בין באמצעות סיורי של פקחי התנועה ובין באמצעות תלונות של תושבים במוקד העירוני. קיצור זמני מתן תשובות לערעורים / בקשות לביטולים / כל פנייה אחרת, למשך זמן ימי עבודה (בפועל 21 של כעד על פי חוק ניתן לתת מענה עד שנה מיום קבלת הפנייה)

פקחים, עובדי המחלקה

קיים נוהל מסודר לטיפול ברכבים נטושים'המשך עבודה רציפה בהתאם לנוהל

13-2016

שנתי

טיפול ברכבים נטושים / גרוטות רכב

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

שנתי

90%

קיצור זמני מתן תשובות לערעורים / בקשות לביטולים / כל פנייה אחרת, ימי עבודה 21 למשך זמן של כעד (בפועל על פי חוק ניתן לתת מענה עד שנה מיום קבלת הפנייה) - כיום זמן ימים 14 - התגובה הממוצע עומד על כ ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשט

מהפונים מקבלים 95% ימי 21 תשובות תוך עבודה.

שיפור השירות והעמדת התושב במרכז

95%

שנתי

יעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

יעוץ משפטי חנייה

58,000

58,000

שנתי

יעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

יעוץ משפטי פיקוח

58,000

58,000

שנתי

ביצוע הנמכת מדרכות בהתאם לחוק הנגישות במקומות

ת. חדשות

הנגשת ישובי המועצה בהתאם לחוק הנגישות

תב"ר

שנתי

אפשרות מעבר חופשי לנכים

ציבוריים כגון: מעברי חצייה, חניות נכים

אגף מינהל כללי

18

רכש ומחסן מנהל: יוסי כהן

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

מנכ"ל , יועץ משפטי גזבר

12

פעמים בשנה 12

2 בקרה

ישיבה אחת לחודש

ועדת חובה

וועדת רכש

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

ניהול מלאי ע"פ חוק

30,000

30,000

שנתי

עבודה ע"פ נוהל

שנתי

ספירה אחת לשנה

אינוונטר

אוטומציה

שירות לכלל אתרי המועצה ולתושבי המועצה ע"פ חוק ונוהל הוצאות שוטפות ציוד שוטף למלאי

ניהול מחסן ומלאי לפי הנחיות מנהל רכש וגזבר

שנתי

מחסן לוגיסטי

ייעול עבודת המועצה ע"פ חוק

100%

עבודה ע"פ נהלים

שנתי

תהליך והטמעה

נהלים הטמעה

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

רכש ולוגיסטיקה ניהול תקין ע"פ חוק טיפול ברכש ולוגסטיקה ע"פ הנוהל באופן שוטף

100%

עבודה ע"פ נהלים

שנתי

3,500

3,500

בוצע

1 בקרה

טסט למאספת ומלגזה + בדיקה שנתית

5,000

5,000

בוצע

1 בקרה

מידוף למחסן

4,500

4,500

בוצע

1 בקרה

מזגנים ניידים לשע"ח

פעילות שוטפת מחסן ואגפים שונים

הוצאות מחסן

13,000

13,000

בוצע

1 בקרה

תיקון מלגזה

1,200

1,200

בוצע

1 בקרה

משור שורף לעבודות שונות

7,000

7,000

בוצע

1 בקרה

סגירה לחדר הדברה וחומרים מסוכנים

שנתי

הוצאות לא צפויות

אגף מינהל כללי

19

שכר

מנהלת: מיכל חיון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

אחת לחודש דוח שכר במועד

תשלום שכר במועד לכל עובדי המועצה הפקת דוחות בקרה

12

12

שנתי

שכר שוטף

ת.ע"פ חוק

דו"ח מה הכנסה ביטוח לאומי

צמצום טעיות של חישוב שכר

קופות

12

12

שנתי

ניהול תקין

דוחות שוטפים

בנקים

ניכויים שוטפים דוח מעתוק

ת. שוטף

העברת האחריות על דוחות שכר למשאבי אנוש

ייעול עבודת המועצה

חלופות למערכת הנוכחות והשכר

כ"א

במערכת החדש 100% ביצוע

1 בקרה

במערכת החדש 100% ביצוע

שנתי

הכשרות והדרכות מקצועיות

שיפור המקצועיות

הכשרות לצוות

אגף מינהל כללי

20

תוכניות עבודה ושיתוף ציבור מנהל: הדס פורת

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

מספר התוכניות שבוצע מדידה כלי מדידה לשימוש 3 פיתוח העובדים

מנהלי אגפים

100%

90%

שנתי

פעמיים בשנה קיים תהליך בקרה

יעול עבודת המועצה

בקרת תוכניות עבודה

פיתוח כלי מדידה רלוונטים לתוכניות המועצה

מנהלי אגפים

3

0

שנתי

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

שיפור ויעול עבודת המועצה וחיזוק הקשר עם הישוביים

מנהלי אגפים

בוצע

0

2 בקרה קבוצת מיקוד

בחינת של מודל התוכנית- מחשוב

5,000

5,000

95%

95%

השתתפות 95%

2 בקרה 2 בקרה 2 בקרה

כנס התנעה למנהלים

כתיבת תוכניות 2020 עבודה

10,000 5,000 3,000 15,000

10,000 5,000 3,000 15,000

24

20

ישוביים 24 נציגים מכל

כנס ישוביים כנס ממשקים

2 בקרה שביעות רצון גבוהה 2 בקרה שביעות רצון גבוהה

לווי חיצוני של התהליך הדפסת חוברת + גרפיקה

ארגון קורס הכשרה ולווי לבעלי תפקידים וללוי שוטף

התמקצעות חברי הוועד שיתוף ציבור בקבלת החלטות במועצה

הכשרה/הכנה לוועדים

22,000

22,000

100%

מספר משתתפים

2 בקרה

מספר מפגשי שיתוף תושבים - אינטרנטי בניית הכשרה למכלול ולדוברי צח"י מהישוביים

15,000

15,000

שנתי

אתר תובנות ובדיקת אפשריות נוספות

שיתוף ציבור

הכשרה מקצועית לבעלי תפקידי והכנה לחרום

מכלול מידע והסברה לציבור

5,000

5,000

בוצע

שנתי

אגף מינהל כללי

21

בטחון

מנהל: אלון ביטון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

יחידת חילוץ וכיבוי מועצתית כולל יכולת יחידות 3 , כיבוי אש סער ע"פ גושים, שמירת הכשירות של יחידות כיבוי האש. 4 אימון והכשרת כיתות הכוננות ביישובי התפר בשת"פ עם מג"ב ובאמצעות חברה ייעודית שימוש מקסימום מקלטים ציבוריים במושבים תוך כדי מימוש כל התקציב בנושא ביצוע מרכיבי ביטחון ביישובים - סוללות, תעלות, שערים, שמירת כשירות עובדי מחלקת הביטחון והרבשים בנושא נשק כולל קניית ציוד ומטווחים על פי תוכנית עבודה מוס"ח ועל פי עבודת יועץ בטיחות עמידה בדרישות המשטרה בנוגע לאבטחה ביישובי התפר (שילת, לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות) השתתפות חובה אל מול משרד הביטחון להשקעות ושיפור תשתיות וציוד בולדרים וגדרות - כולל תיקוף תיקי היישוב

פיקוד העורף רכזת

20 יחידת חילוץ המונה איש כולל יכולת כיבוי אש. אימונים שוטפים לשאר.

הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות

תב"ר

1

0

2 בקרה

ביצוע הכשרה , רכישת ציוד חילוץ

מחנדבים

צח"י

משמר הגבול תחנת מודיעין מש""ק קהילתי

הכשרת כיתת כוננות ביישובי התפר

יחידות כוננות 3 אימון תפר וכ"כ מועצתית

20,000

20,000

4

0

1 בקרה

שימור יחידות הכוננות בקו התפר

מנכ"ל מהנדס המועצה אלן כהן

שיפוץ מקלטים ציבוריים

350,000

350,000

15

0

מקלטים משופצים 15

2 בקרה

ביצוע הכשרה , רכישת ציוד חילוץ וכו'

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

תעלות, סוללות בולדרים ימי עבודות טרקטור ומשאיות

הקמת "מרכיבי ביטחון ביישובים"

35,000

35,000

6

0

שני ישובים כל בקרה

2 בקרה

15,000

15,000

שנתי

מפעל ראוי מועצתי

מנכ"ל, מוניציפאלי, חינוך

שמירת הבטיחות במוסדות החינוך של המועצה

,50 , גנ"י 4 + 8 - בתי ספר 14 מעונות

ביצוע מבדקי בטיחות, ביצוע בדיקות חובה על פי גאנט

-450,000

450,000

2 בקרה

בטחון שמירה בקו התפר

200,000

500,000

300,000

שנתי

השתתפות כללית להג"א

133,000

133,000

שנתי

אגף מינהל כללי

22

בטחון

מנהל: אלון ביטון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

ריסוס גדרות היישובים על מנת לשמור על תקינות הגדר באופן קבוע לשלוש פעמים 2 בין בשנה תיקון כבישים בקו התפר תיקון גדרות ושערים בקו התפר טיפול בעמודי חשמל / מרכזיות תאורת גדר היקפית תקינה שמירה במוסדות החינוך השתתפות שמירה בישיבת נחלים כנסים לפי תוכנית מוס"ח ועדות חובה מבדקי בטיחות, בדיקות חובה על פי רשימה (חשמל, כיבוי אש, קונסטרקטור, נוף...) כולל רכישת ציוד בטיחות

30,000

30,000

שנתי

ריסוסים קו תפר

60,000

60,000

שנתי

כבישים קו תפר

גדרות ושערים קו תפר

10,000

10,000

שנתי

130,000

130,000

שנתי

חשמל קו תפר

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

אחזקת תאורה קו תפר

20,000

20,000

שנתי

תיקון עמודים ופנסים באופן שוטף

20,000

20,000

שנתי

גדרות ושערים

השתתפות בשמירה בכפר רות

60,000

60,000

שנתי

אבטחת מוסדות החינוך במועצה אבטחת ישיבת נחלים

1,300,000

1,300,000

שנתי

100,000

100,000

שנתי

תקציב כנסים וועדות חובה

5,000

5,000

שנתי

קיום כנסי חובה לפי תוכניות העבודה

שמירת הבטיחות במוסדות החינוך של המועצה

450,000

450,000

שנתי

בתי ספר, גנ"י

תשלום על + פקחים נוספים 2 גיוס הרכב שימור וטיפוח יחידת הפרשים והאופניים המועצתית וארבעת בסיסי מגב

350,000

350,000

3

1

שנתי

פקחי שיטור משולב

שיטור משולב

מתנדבי מתמיד, יחידות מיוחדות של המשטרה ובסיסי מג"ב

הכשרת מתנדבים בתחומי האופניים, פרשים, גיפים,

80,000

80,000

שנתי

תחזוקת מחסן מלח טיפול ושימור הציוד במחסן החירום

40,000

40,000

שנתי

שכירות, ריסוסים, ביקורות, נקיון

אגף מינהל כללי

23

בטחון

מנהל: אלון ביטון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

המשך פריסת מערך המצלמות במרחב הציבורי - להעלאת רמת ותחושת הביטחון במרחב ולהוות כלי תחקורי למניעת פשיעה בחבל שערים סגורים בלילה בכל יישובי המועצה - כולל תיקון והחלפת מערכות על מנת שהשערים יהיו שמישים כל הזמן גמישות תפעולית , יכולת לתת תגובה לתופעות חדשות / בלתי מתוכננות, מענה למתנדבי המתמיד ולבסיסי ההפעלה של המועצה בסיסים) 4( תחזוקה שוטפת של ציוד חירום (גנרטורים, עגלות, עגלות כיבוי, עוקבים טסטים וטיפולים אחסון ציוד החירום וציוד המים (במקום תאגיד מים) במקום ראוי שיפור עבודת המטה של המועצה בחירום יצירת יכולת קשר בתוך הישוב לטובת כ"כ יישובית וצח"י כולל ממסר שיחבר את היישובים בחירום

מצלמות ביטחון במושבים - פרוייקט דגל

השלמת מצלמות בכל היישובים, בדגש LPR על

600,000

600,000

שנתי

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

תיקון השמשמת והחלפת השערים ביישובים - השתתפות

125,000

250,000

125,000

שנתי

שערים ביישובים

רכישות ציוד, מחסומים, אמצעים לאיגום מים ועוד

בטחון הוצאות שונות ורכישות

100,000

100,000

שנתי

תמיכה ושיפוץ בסיסי ההפעלה ותמיכה בפעילות השוטפת לרווחת המתנדבים

משמר אזרחי הוצאות שונות

80,000

80,000

שנתי

15,000

15,000

שנתי

תחזוקת ציוד

כבר כיום משלמים עבור

העברת מחסן המלח מבארות יצחק למחסן המועצה

בניית מחסן חירום מועצתי - מל"ח

2 בקרה

המחסן 60K - כ

ת. חדשות

בניית מרכז הפעלה מועצתי

תב"ר

2 בקרה

בניית מרכז הפעלה

2 בקרה

הטמעת נהלי קשר בחירום

קשר בחירום

אגף מינהל כללי

24

בטחון

מנהל: אלון ביטון

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

מענה לדרישות ותקנים בתחום הבטיחות עמידה בתקינה הבטיחות באש

הכשרות ממונה בטיחות באש ובעבודה

ת. חדשות

20,000

20,000

שנתי

המשך הכשרת כ"א

התקנות מערכות גילוי וכיבוי אש על פי תקן

תב"ר

שנתי

התקנת מערכות

אגף מינהל כללי

25

אוטובוס דיגיטלי מנהלת: דפנה שרעבי

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

30,000 25,000 18,000

30,000 25,000 18,000

שנתי שנתי שנתי שנתי שנתי

דלק

ת.ע"פ חוק

תיקונים וטיפולים

מוסך

ביטוחים

3,000 2,000

3,000 2,000

טלפונים ניידים

מי עדן

שיפור השירות לתושב, הוספת תכנים חדשים הכרת האוטובוס לילדים וקיום פעילות משותפת הכרת האוטובוס לותיקים, קיום פעילות ומתן שירות הגעה ליישובים במועדי פעילויות שונות בתיאום עם רכזי התרבות הכרת האוטובוס לילדים וקיום פעילות משותפת הגדלת מספר התושבים שמגיעים לאוטובוס חשיפה של האוטובוס לבני נוער ומהווה פלטפורמה לפעילות נוער וילדים הכרת האוטובוס לילדים וקיום פעילות משותפת קיום ימי שיא סביבי אירועים שונים בלו"ז

הפעלה שוטפת של האוטובוס הישוביים

פעמים בשבוע יציאה 3 לשטח

פעמים בשבוע יציאה לשטח כל פעם 3 יישובים 2- ל

יישובים 3

שנתי

פרויקטים/תוכניות שוטפות-קבועות

מח' בתי"ס

שנתי

ביקור פעם בשבוע בבית ספר

שת"פ עם בתי"ס

שת"פ עם הותיקים

רכזת ותיקים

שנתי

ביקור במועדון ותיקים פעם בשבוע

רכזי קהילה, ועדות תרבות

12,000

12,000

מספר התושבים שהגיעו

שנתי

בניית תכנית חודשית

פעילות ביישובים

שת"פ עם מועדוניות

רכזת מועדוניות

מספר מפגשים

שנתי

ביקור חודשי

מספר התושבים שמגיע לאוטובוס

10,000

10,000

שנתי

הפקת חומרי הסברה ופירסום

פרסום ושיווק

מרכז גישור רכזי נוער רכזי קהילה

פרויקט גישור באוטובוס

שנתי

ת.חדשות

שת"פ עם גני ילדים

גני ילדים

שנתי

ביקור פעם בשבוע בגן ילדים

גני"י, מעגלים

שימוש באוטובוס לצורך הגדלת רישומים ממוחשבים לגנ"י, צהרונים, קייטנות.

שנתי

ימי שיא

אגף מינהל כללי

26

הטרמינל - מרכז צעירים מנהלת: עילית ברין

מדד תוצאה

תקציב

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

מי אתם צעירי חבל מודיעין? הקמת פורום הנהגה לצעירי חבל מודיעין

30,000

30,000

ישובים

בוצע

0

1 בקרה הצגת מיפוי

מיפוי

למידת קהל היעד

15,000

15,000

ישובים

בוצע

0

1 בקרה הקמת הפורום

גיוס, ניהול הפורום

שיתוף ציבור

תב"ר

בוצע

0

2 בקרה חניכת מבנה

שיפוץ

יצירת חלל פעילות ייעודי העלאת המודעות , מיצוב תדמיתי

מבנה

100,000

200,000

100,000

2 בקרה

הצטיידות

מיתוג, שיווק ופרסום

20,000

20,000

מדיה דיגיטלית

בוצע

0

בניית תכנית שיווקית

שנתי

מיתוג, פעולות שיווקיות

2019 פרויקטים/תוכניות חדשות

מדיה דיגיטלית, ישובים

חשיפה , גיוס, מיצוב

30,000

30,000

בוצע

0

אירועים 2

שנתי

הפקה ופרסום

אירועי חשיפה

סדרת מפגשים תכנים משתנים ורלוונטים

,היכרות , העשרה ביסוס הפלטפורמה הכוונה להתמצאות בעולם התעסוקה 21 של המאה יצירת פורום מוביל לבניית תכנית העשרה בתחום ההורות גיבוש יזמות של צעירים בקידום פרוייקטים חברתיים או סביבתיים באמצעות בין היתר של שיח משותף, שיתוף בידע, שיתוף ברעיונות

30,000

30,000

מפגשים 5

0

מפגשים 5

שנתי

מיטאפ בר

תעסוקה בעולם החדש

30,000

30,000

ישובים

בוצע

0

הרצאות 5

שנתי

סדרת סדנאות והרצאות

10,000

40,000

30,000

מרכז גישור

בוצע

הקמה

שנתי

בניית פורום, פעילות

משפחות צעירות

30 משתתפים חדשנות

איתור צעירים ממגוון הקהילות ברשות, המתאימים לאופי הקבוצה

30,000

60,000

30,000

0

משתתפים 30

שנתי

יזמים בקהילה

תחילת מפגשי ההיכרות בין הצעירים, סיעורי מוחות והעלאת יזמויות נצרכות ברשות

שנתי

-130,000

130,000

שכר

אגף מינהל כללי

27

עיר ללא אלימות - ניהול

מנהלת: סיון לוי

מדד תוצאה

תקציב

ערך צפוי במועד הבקרה

מועד לבקרה

מטרה התוכנית/ פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערך השוואתי/ התחלתי

הערות

שותפים

משימות מרכזיות

השתתפות המועצה

סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

תיאור המדד

כתיבת תכניות עבודה עם כלל עובדות התכנית ועמידה ביעדיהן (עו"ס קהילה, עו"ס קהילה בחינוך, עו"ס מרכז גישור, מדריכת מוגנות) עובדות 4- העסקה וניהול והדרכה ל התכנית

מספר תכניות העבודה שעומדות ביעדיהן (מעל )70% קיום הדרכות אישיות כל שבועיים קיום ישיבות צוות כל חודש הגשת דוחות פעמיים בשנה

הפעלת ותכלול תכנית עיר ללא אלימות פיתוח הצוות המקצועי

151,250

200,000

48,750

4

3

שנתי

מנהלת תכנית

344,500

520,000

175,500

בוצע

בוצע

שנתי

כח אדם

שוטף/קבוע/ע"פ חוק

יצירת שיתופי פעולה בתוך צוות התכנית

בוצע

בוצע

שנתי

ישיבות צוות קבועות

ישיבות צוות

הנהלת חשבונות, גזברות

הגשת דוחות ביצוע וקבלת תקציבים מהמשרד לבט"פ

קבלת תקציבים מהמשרד לבט"פ

בוצע

בוצע

שנתי

הגשת תקציבים

קיום וועדות לאנשי המקצוע במועצה ליצירת ראיה מערכתית וחיזוק שיתופי הפעולה (אכיפה, רווחה, פנאי וחינוך)

נציגי כל האגפים הרלוונטיים

מספר הוועדות שהתקיימו ברבעון

וועדות עיר ללא אלימות

4

3

שנתי

קיום וועדה אחת לרבעון

אגף מינהל כללי

28

Made with FlippingBook - Online catalogs