תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2019

3 4 5

דבר ראש המועצה דבר מנכ"ל המועצה אגף מנהל כללי אגף מוניציפאלי אגף חינוך אגף רווחה וקהילה

34 45 69 90 94 101

אגף כספים אגף הנדסה תאגיד מעגלים

2

Made with FlippingBook - Online catalogs