תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

תוכנית עבודה מקושרת תקציב מועצה אזורית חבל מודיעין

3 8

דבר פתיחה אגף מנהל כללי אגף חינוך אגף רווחה וקהילה אגף מוניציפאלי

27 44 61 70 76 84

אגף כספים אגף הנדסה תאגיד מעגלים

מכובדי, משקפת קפיצת מדרגה של המועצה בניהול תוכניות העבודה מקושרות 2020 תוכנית העבודה לשנת התקציב ובביצוע בקרה, מעקב ושקיפות. בימים אלה, אנו נמצאים בעיצומו של מהלך להטמעת מערכת ניהול חדשנית, בעלת שקיפות מלאה לכל המשתמשים ובקרה על התקדמות תוכניות העבודה הרבות וניצול התקציב. ואני גאה מאוד בכך שהמועצה שלנו הובילה שוב את 2020 תוכניות לשנת 950- עד עכשיו הוכנסו כ הקדמה וההתחדשות בשלטון המקומי. אני משוכנע שרשויות אחרות בישראל ילמדו את התהליך שאנו עובדים וילכו בעקבתנו. אין זו הפעם הראשונה שחבל מודיעין מובילה חדשנות בשלטון המקומי ואנו רואים חשיבות רבה ברוח המועצה השואפת תמיד להתקדם, לשפר ולפעול באופן יעיל וחסכני ותוך שמירה על שקיפות מלאה. בשנה האחרונה עברה המועצה שינויים רבים - הן במישור הארגוני והן בכוח האדם המוביל את , תוך שאיפה לחזק את עובדי המועצה 2020 המועצה. תהליך ההתחדשות והשינוי ימשך גם בשנת והמנהלים ולהזרים חשיבה חדשה, פתיחות ומחויבות להיות מצוינים ולהעניק לתושבי חבל מודיעין את השרות הטוב ביותר. בשנה הקרובה בכוונתו גם לפעול לחיזוק הוועדים המקומיים ולמתן כלים ניהוליים שיסיעו בביצוע תפקידם, כנבחרי ציבור. אני רואה חשיבות רבה, שלצד חיזוק המועצה ועובדיה, נפעל גם לחיזוק נבחרי הציבור בישובים, כדי לאפשר להם להעניק שירות טוב יותר לתושבים, להתייעל ולקדם את פיתוח הישובים. אני מודה למנכ"ל המועצה ולראשי האגפים, שהובילו את הכנת התוכנית. תודה להדס פורת על הובלת התהליך והטמעתו. מאחל הצלחה לעובדים החדשים ומשוכנע שחבל מודיעין תמשיך ותהיה רשות חזקה ומובילה גם בשנה הקרובה. בהערכה רבה, שמעון סוסן ראש המועצה

דבר ראש המועצה

3

משלי ט"ו "לב נבון יבקש דעת" תפיסת העולם הניהולית במועצה היא להאציל טווח סמכויות ואחריות נרחב לדרג מנהלי הביניים. לצורך כך, הוטמעה מערכת ממוחשבת לניהול תכניות עבודה מקושרות תקציב, יחידה מסוגה בארץ. מערכת ממוחשבת זו מהווה כלי ניהולי מרכזי אשר מאפשרת שקיפות, תיאום ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה תוך התאמה מלאה בזמן אמת לניצול התקציב השוטף. המודל הנוכחי של תכניות העבודה, נועד, כדי לתת לדרג הביניים של מנהלי המועצה אחריות וסמכות בכל הקשור לתחום עיסוקם. אנו מאמינים כי מעורבותם של מנהלי המחלקות בבניית התכניות תביא להשגת תפוקות גבוהות יותר עבור שיפור השירות לתושב. יתרונות המערכת מבטאים את האפשרות לייצר שקיפות מירבית ובעיקר לייצר תהליך עקבי של בחינה רציפה בנוגע למידת העמידה ביעדי המועצה ומתן מענה מיידי לצרכים בשטח. מנהלי המחלקות והאגפים השקיעו מחשבה רבה בבניית התכניות וביצירת מדדי בקרה- דבר אשר יחדד בצורה חד משמעית את האפקטיביות של פעילות המועצה ויכווין את הדרג המקצועי לעמידה ביעדים ובמדדים אשר נקבעו. ברצוני להודות לכלל מנהלי המועצה על הירתמות מהירה, מקצועי ויסודית בבניית תכניות העבודה ברמה גבוהה ביותר!

דבר מנכ"ל המועצה

יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה

4

פיטר דרוקר “הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו".

במטרה, למנף ולייעל את היכולות היזמיות והחדשניות של המועצה בחרנו, לאתגר שתיתן 2020 את עצמנו ולהטמיע פלטפורמה חדשנית לכתיבת תוכניות עבודה לשנת מענה מיטבי ומקיף לאתגרים הפנימיים והחיצוניים איתם מתמודדת המועצה. יצאנו לתהליך התכנון, במהלכו, הדרג הניהולי ביצע מיפוי צרכים וזיהוי פערים בהם ניתן לחולל שינוי משמעותי ולפעול באפון פרואקטיבי לקידום יעדי המועצה, תוך שילוב הסביבה, שיתופי פעולה ויצירת המציאות הרצויה בהתאם להחלטות. תכניות העבודה נכתבה בפלטפורמה חדשה לניהול תכניות עבודה, שאופיינה, תוכננה והוטמעה על פי צרכי המועצה הייחודיים בשיתוף עם חברת "קומיוג'ן". הפלטפורמה מאפשרת מדידה של היעדים, שיקוף תקציב וביצוע בקרה באמצעות מדדי תפוקה ותוצאה בשקיפות מלאה ועוד. כל אלו יהוו כלי ניהולי ישים עבור המנהלים. תודה לכל המנהלים במחלקות על היענות לאתגר, התגייסות ועבודה מקצועית, יעילה ומסורה. תודה והערכה לראש המועצה- שמעון סוסן ומנכ"ל המועצה- יוסי אלימלך, על הנהגת המהלך והובלת השינוי. שנת עשייה מגוונת, מהנה ומעניינת! יצאנו לדרך... בהצלחה! הדס פורת-אלקריף

5

135,000 שטח בדונם

24,000 תושבים במועצה

24 יישובים במועצה

1950 שנת הקמה

קצת

נתונים

7 המדד

312

מספר התינוק שנולדו השנה במועצה

הסוציו-אקונומי לפי הלמ"ס

כלליים

590 עובדי מועצה

71% נשים

42 העובדת הוותיקה ביותר

6

ילדים ונוער במועצה

מעונות

15 מעונות

1,190 ילדים בגנים 543 סה"כ ילדים במעונות

יום

גני ילדים

21 ממלכתי דתי

26 ממלכתי

47 גנים בישובים

בתי ספר

תנועות נוער

800 התנועה החדשה

200 צופים

750 בני עקיבא

7

אגף מנהל כללי

8

דבר מנהל האגף

הוגדר מחדש חזון המועצה ומטרותיה ובהתאם לכך הוגדרו מחדש יעדי האגפים 2019 במהלך שנת השונים. על מנת לייעל ולמקסם בצורה מיטבית את משאבי המועצה במטרה לייצר שיפור מתמיד בשירות לתושב, האגף הכללי מעמיד לרשות עובדי המועצה כלים ניהוליים ותפעוליים שונים. ניתן למנות את התכניות הבאות: 2020 בין התכניות העיקריות לשנת הטמעת תוכנה לניהול תכניות עבודה. רשות לבטחון קהילתי- הרחבת תכנית מוגנות במועצה. משאבי אנוש – בחינת מבנה ארגוני. הטמעת מערכת נוכחות. חדשנות – הקמת מרכז חדשנות והטמעת חדשנות בחינוך. ביטחון – קליטת קב"ט, הרחבת פרויקט המצלמות ובניית מרכז הפעלה חדש. פיקוח מועצתי – קליטת פקחים ומתן מענה נרחב ביישובים. מדיה דיגיטלית – הקמת מערכת ידע אישי. שדרוג הכלים הדיגיטליים של המועצה. מיחשוב – החלפת מרכזיית טלפוניה. שדרוג תחנות קצה. מכרזים וחוזים – הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול חוזים. רכש – מיחשוב מערכת מחסן לוגיסטי. ניהול מלאי ממוחשב. אגף המינהל הכללי יוזם באופן רציף תכניות חדשנות ושיפור תהליכים ע"מ לייעל ולמצות בצורה המיטבית ביותר את המשאבים לטובת שיפור השירות.

יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה

9

אגף מנהל כללי

חיזוק היישובים - נושא שנתי מנהלת: מורן צדף

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

מנהלי אגפים יו"ר ועדי

צוות היגוי פנים ארגוני לכתיבת חזון ומטרות צוות היגוי חיצוני לכתיבת חזון ומטרות מיפוי צרכים ותעדוף משימות 2020 ריאליות לשנת שכר מנהל מחלקה להקמת מחלקת ועדי ישובים

ביצוע

מקצועיות חידוד ודיוק הצרכים לשותפים במועצה ולמקבלי השירות

כתיבת חזון ובחירת שם לנושא השנתי

יישובים ופעילים מרכזיים

ביצוע

ביצוע

ייעול תהליכי העבודה של ועדי היישובים אל מול גופי המועצה. מתן כלים ניהוליים לועדי היישובים לעבודה השוטפת תודעה ציבורית לפעילות המועצה ושיתוף הציבור ייעול תהליכי העבודה של ועדי היישובים אל מול גופי המועצה. מתן כלים ניהוליים לועדי היישובים לעבודה השוטפת

בחינת היתכנות הקמת מחלקת ועדי ישובים

מנהלי אגפים

תשלום שכר עובד

30,000

ביצוע

אפיון לוגו והטמעת מטרות

מיתוג נושא שנתי

בדיקת היתכנות הקמת מחלקה ייעודית לייעול תהליכים של ועדי היישובים עם אגפי המועצה החלפה/התקנת תאורת רחוב בכל יישובי המועצה - תאורת לד

החלטה האם להקים גוף נותן שירות. ביצוע - לפי מספר יישובים במועצה 0

בחינת היתכנות הקמת מחלקת ועדי ישובים החלפה/התקנת תאורת רחוב בכל יישובי המועצה

מנהלי אגפים

ועדי יישובים

24

התייעלות אנרגטית

מתן כלים ניהוליים לעבודה שוטפת מיטבית עבור ועדי היישובים

ועדי יישובים

70,000

4

0

מתן כלים ניהוליים לועדי היישובים קורס אחד ברבעון

הכשרות וועדי יישובים

30,000

ביצוע

שיווק ופרסום

חשיפה וגיוס שותפים

שיווק ופרסום לאורך השנה

שמירה על איכות החיים של תושבי היישובים - בכל יישוב יוגדר פרויקט קטן לשיפור מקום אחד ביישוב - יצירת שפה עיצובית אחידה ביישוב, פסל סביבתי, פרויקט חינוך לניקיון , כיכרות - שפה עיצובית חדשה, שילוט רחובות... שימור ושיפור, חיזוק מערכת היחסים בין הנהלת המועצה לוועד היישובי. פתרון בעיות מהיר ע"פ הממצאים בשטח

ריכוז פרויקט שיפור חזות בכל מושב וניהולו בשיתוף האגף המוניציפלי

מיישובי החבל 80% מבצעים את הפרויקט

270,000

19

0

שיפור חזות היישוב

+ תיאום וביצוע סיור אחד בחודש ניהול המשימות הנגזרות מהסיורים ביצוע סיור אחד בחודש 0

12

סיור הנהלה ביישובי המועצה

ריכוז וניהול פרויקטים יישוביים בשיתוף רכזות הקהילה לחיזוק היישובים והקהילה ביישובים השונים

קידום פרויקטים ביישובים בשיתוף עם רכזי הקהילה ביישובים לחיזוק הקהילה

100,000

100

ביצוע פרוייקטים - אחוזים 0

סל רכזי קהילה

סל תקציבי למתן מענה לצרכי ועדי היישובים

100,000

ביצוע

פרוייקטים ע"פ צורך

סל תקציבי

מתן כלים בנושאים :הכוונה מקצועית,פיתוח קריירה ופיתוח קהילתי,קורס כתיבת קורות חיים,הכנה לראיונות עבודה,הרצאות,ערבי תרבות,קורסים וסדנאות להורות צעירה , סדנאות וקורסים לשינוי תעסוקתי

סל תקציבי לכלים עבור צעירי החבל

סל כלים מקצועיים ותרבותיים לקהל הצעירים בחבל מודיעין

100,000

ביצוע

10

אגף מנהל כללי

רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד 2013 הרשות החל משנת 2019 לשנת תשלום עבור שכר עובדי רשות החנייה גיוס פקח נוסף לאכיפת חנייה כחול מזכירה + לבן מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד לשנת 2013 הרשות החל משנת כולל 2019 תשלום עבור שכר עובדי רשות הפיקוח

0

0

גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו. גביית דוחות פיקוח אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו

מנהל רשות הפיקוח

והאכיפה

גביית דוחות חנייה

עובדי המחלקה

1943200110 577,000

0

0

1943200110 216,000

0

0

מנהל רשות הפיקוח

170000

0

0

והאכיפה

גביית דוחות פיקוח

עובדי המחלקה

1781000110 624,000

0

0

פקחים

שביעות רצון התושבים, צמצום קריאות במוקד בגין כלבים משוטטים

עירונים

תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה

תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה

1714300750 60,000

90

30

הסגרת כלבים משוטטים

וטרינר הרשות

מנהל רשות הפיקוח ראשי וועדים פקחי הרשות מזכירת המחלקה

איתור ופינוי רכבים נטושים/ גרוטאות רכב, המהוות מפגע לתושבים ולסביבה ואף פוגע באיכות החיים ומונעות מכלי רכב תקינים מקומות חנייה כדין.

קיים נוהל מסודר לטיפול ברכבים נטושים'המשך עבודה רציפה בהתאם לנוהל

טיפול ברכבים נטושים / גרוטות רכב

15

18

ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט

יועצת משפטית

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

1943200581 56,200

ייעוץ משפטי חנייה

יועצת משפטית

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

1781000750 56,200

ייעוץ משפטי פיקוח עירוני

מכרז להקמת פסי האטה בישובי המועצה

ביצוע מכרז להקמת פסי האטה

מכרז לביצוע פסי האטה בישובי המועצה

11

אגף מנהל כללי

רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

חיסון אחת לשנה בכל ישוב, חיסון במועצה אחת לשבוע, חיסון באמצעות ביקורי בית לבעלי מוגבליות איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן

הגדלת כמות הכלבים המחוסנים ברחבי המועצה

160000

1714300780 90,000

1

1

וטרינר

הרשות

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

מניעת מחלות זוואנתיות

פקחים

1714300780 20,000

20

0

תושבים

אגרות רישום בע"ח במשרד החקלאות

1714300780 14,000

1

1

מנהל רשות הפיקוח מנהל רשות הפיקוח

מתן שירותי פרסום ברחבי החבל

0

0

מתן שירותי פרסום ברחבי החבל

פרסום בשלטי חוצות ברחבי המועצה

סימון וצביעת כבישים פעמיים בשנה ביישובי המועצה ובאזה"ת.החלפת תמרורים שבורים, דהויים,חסרים ו/או שאינם עולים בקנה אחד עם התוכניות המאושרות.ביצוע עבודות תמרור וסימון בהתאם להחלטות וועדת התמרור

ביצוע תכנית תמרור וסימון כבישים לכל הישובים ואישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים קיום פגישות עם ראשי הוועדים והכנת תכנית תמרור וסימון כבישים , אישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים

צביעה וסימון כבישים בייושבי המועצה ובאזה"ת

והאכיפה

1744400780 600,000

שביעות רצון ראשי הוועדים

וועדי הישובים

מנהל רשות הפיקוח

עדכון והכנת תכניות תמרור בישובים והתאמתם למצב הקיים, הכנת תכניות תמרור ותרשימים בהתאם לנדרש

קיום וועדות תמרור, ועדכון תכניות תמרור בישובי המועצה ובאזה"ת

והאכיפה

1744400780 200,000

וועדי הישובים עובדי המועצה

1613000780 15,000

0

0

שמירה ואסון מסמכים של הרשות

שמירה ואחסנת מסמכים

שירותי אחסון מסמכים

1714300110 180,000

0

0

תשלום שכר

פיקוח וטרינרי בע"ח ובבתי עסק ופיקוח וטרינרי בבתי קירור

שכר וטרינר רשותי

1714300110 480,000 480000

0

0

פיקוח וטרינרי בית קירור

12

אגף מנהל כללי

בטחון מנהל: אלון ביטון

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

אבטחת מוס"ח ע"י מאבטחים על פי דרישת מ"י אבטחת ישיבת נחלים- משמרת ערב תיקון עמודים ופנסים באופן שוטף

1817000751 1,950,000 1,950,000

הבטחת קיום תנאים אבטחתיים במוס"ח

אבטחה במוס"ח

1817000750 20,000 1727000782 20,000

על פי דרישות

תאורת גדר היקפית

אחזקת תאורה קו תפר בטחון הוצאות שונות ורכישות

1721000782 100,000

הוצאות ורכשיות שונות בטחון

רכישת ציוד, מחסומים, אמצעים וכ"ו

אבטחת ישובי קו התפר (לפיד, שילת, מבוא מודיעים וכפר רות) עפ"י הנחיות מ"י

עמידה בדרישות המשטרה בנוגע לאבטחה בישובי קו התפר (שילת, לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות)

מתן מענה אבטחתי לישובי קו התפר כ-ג"מ מ"י

300,000 300000

בטחון שמירה בקו התפר

1817100780 100,000 1817100780 80,000

אחזקת אינטרקומים במוס"ח רכישת ציוד בטיחות למוס"ח

50,000

בדיקת קרינה במוס"ח

בדיקת מהנדס קונסטרוקטור לפי צורך בדיקת מהנדס חשמל לפי צורך

15,000

הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח

בטיחות במוס"ח

10,000 10,000 5,000 3,000

ביצוע מבדקי בטיחות

הרצאות בתחום הבטיחות כיבוד לכנסים בנושאי בטיחות

בניית מחסן חירום מועצתי - מלח הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות - יחידות כיבוי אש

העברת מחסן מלח

העברת מחסן מל"ח מבארות יצחק

הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות ביצוע הכשרה, שמירת כשירויות, רכישת ציוד חילוץ והצלה יעודי

הקמה ושמירת כשירות ליחידות סער ע"פ גושים יחידות כיבוי אש ביישובים סמוכי 4 בניית יער

20,000

1

0

יחידות 3

פקע"ר

יחידה עם יכולת כיבוי אש. אימונים שוטפים לשאר.

20,000

1

0

כב"ה

מג"ב ישובים תחנת מודיעין תחנת ראש העין תחנת פ"ת תחנת לוד

אימוני הקמה ושמירת כשירות לכיתות כוננות בישובי התפר בשת"פ עם מג"ב ובאמצעות בעלי מקצוע יחודיים.

אימון כיתות ויחידות הכוננות הישוביות והמועצתיות.

הקמה / שימור יחידות הכוננות בקו התפר

הכשרות כיתת כוננות בישובי התפר

35,000

4

0

תעלות, סוללות בולדרים, ימי עבודות לטרקטורים / משאיות, הוצאת תיקי ישוב מעודכנים ומתוקפים.

ביצוע מרכיבי בטחון בישובים - סוללות, תעלות,שערים, בולדרים וגדרות - תיקוף והכנת תיקי ישוב מעודכנים.

הקמת מרכיבי בטחון בישובים

100,000

6

0

שני ישובים כל בקרה

השתתפות בשמירה בכפר רות

1721000752 60,000

שנתי

השתתפות בשמירה בכפר רות

השתתפות בשמירה בכפר רות

13

אגף מנהל כללי

בטחון מנהל: אלון ביטון

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

השתתפות בשמירה במבוא מודיעים

1721000752 60,000

השתתפות בשמירה מבוא מודיעים

השתתפות בשמירה במבוא מודיעים

שיפור תשתיות וציוד אל מול משהב"ט רכישת ציוד חירום למוס"ח

השתתפות חובה אל מול משהב"ט להשקעות ושיפור תשתיות וציוד

135,000

השתתפות כללית להג"א

1817100780 20,000 1817100780 10,000 1817100780 10,000

ביצוע רכישה לפי צורך

רכישת ציוד ע"ר

שילוט חירום למוסדות

הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום

חירום במוס"ח

בקרות למערכות בחירום - רעא"ד כריזה בקרת מערכות גילוי וציוד כיבוי אש במוס"ח לפי מכרז תיקון כבישים בקו התפר על פי צורך ודרישה העלאת רמת הכשירות בשימוש בנשק ושיפור הציוד לנושאי נשק מפעל ראוי והרבש"ים חשמל בקו התפר

1817100780 15,000

1817100780 100,000

1727000771 130,000

על פי דרישה

טיפול בעמודי חשמל / מרכזיות

חשמל קו תפר

1727000781 60,000

בוצע על פי דרישה ישובית

תיקון כבישים בקו התפר

כבישים קו התפר

העלאת רמת המיומנות בשימוש בנשק, העלאת רמת הציוד יקב פערים אשר קיימים כיום.

שמירת כשירות עובדי מחלקת הביטחון והרב"שים בנושא נשק כולל רכישת ציוד יעודי וביצוע מטווחים המשך פריסת מערך המצלמות במערך הציבורי תמיכה ושיפוץ בסיסי הפעלה, תמיכה בפעילות השוטפת לרווחת המתנדבים הכשרת מתנדבים בתחומי האופניים, פרשים, ג'יפים ועוד יח"מ ריסוס גגדרות הישובים על מנת לשמור על תקינות הגדר באופן קבוע בין פעמיים לשלוש בשנה שיפור עמ"ט מועצה בחירום - בניית מרכז הפעלה תיקון, השמשה והתקנה של שערים בישובים לטובת סגירה בלילה

30,000

מפעל ראוי מועצתי

מצלמות בטחון בישובים - פרוייקט דגל

1721000781 600,000

מצלמות בטחון במושבים

תמיכה ושיפוץ בסיסי המתנדבים, תמיכה בפעילות השוטפת ורווחת המתנדבים

1722100780 80,000

משא"ז הוצאות

מתנדבים במדים, יחידות מיוחדות ובסיסי מג"ב

1722100780 100,000

הכשרת מתנדבי יח"מ

פעמים 3 ל 2 וידוא ביצוע בין בשנה

ריסוס גדרות על מנת שמירת תקינות פעמים בשנה 3 ל 2 בין

1727000780 30,000

0

0

ריסוסים בקו התפר

שיפוץ מרכז הפעלה מועצתי

בניית מרכז הפעלה מועצתי

1727000785 100,000

שערים בישובים

שערים בישובים

ליאונד

1723000780 350,000

15

15

מקלטים משופצים 15

מקלטים 15 שיפוץ

שימוש מקסימות במקלטים ציבורים

שפוץ מקלטים ציבורים

אילן כהן

תחזוקת מחסן מלח

טיפול ושימור הציוד במחסן החירום

תחזוקת מחסן מלח

תחזוקה שוטפת של ציוד חירום (גנרטורים, עגלות, עגלות כיבוי, עוקבים, טסטים וכ"ו)

20,000

תחזוקת ציוד

תחזוקת ציוד

14

אגף מנהל כללי

חדשנות מנהלת: הדס פורת

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

1769200750 30,000

3

0

אירועים 3

אירועי חדשנות לתושבים

העלאת המודעות וחשיפה לתוכן חדשני

חדשנות לקהילה- הרצאות/פעילות

קורס לתושבים/מוביל דעה לפיתוח שבירת קבעונות חשיבה סיורים ורענון 3 - סיירת חדשנות האנשים. יום שיא תהליך חדשנות/מחדדים עפרונות הרצאות ולמידה של + לעובדים חשיבה מחוץ לקופסא לחודש של 1 הכשרה קבוצתית נציגים 8 - מובילי החדשנות ממערכת מבת הספר הקמת מיזם חדשני באחריות מובייל החדשנות צוות היגוי ויזמים מורכב מתושבים יזמים מובילי חדשנות 8 שכר ל

1769200750 30,000

20

0

משתתפים 20

1769200750 7,000

3

3

סיורים/מפגשים 3

פיתוח חשיבה ותהליכים פנים ארגונים

חדשנות פנים ארגונית

מנהלי אגפים

1769200750 18,000

70

0

מהעובדים 70% חשיפה של

מפגשים קבוצתיים ויצירת גאוות 8 יחידה 0

1769200750 10000

8

פיתוח חדשנות בבתי הספר העצמה והכשרה של כ"א פנימי בתחום החדשנות

מובילי חדשנות במערכת החינוך

שרון שני

גלי כהן

1769200750 80,000

ביצוע

1769200750 100,000

7

0

מיזמים חדשניים 8

מנהלי אגפים

10,000

מובילי דעה 6 - צוות היגוי

פיתוח קהילת מיקריים חבל מודיעין. מתן מענה ליזמיים. הקמת מתחם חדשני

ביצוע

הקמה של המתחם

מרכז חדשנות - מייקריים/האב

1769200750 120,000

רכז.ת למתחם

קהילה והפעלה מיטבית של המתחם

1769200750 95,000

תפעול שוטף

15

אגף מנהל כללי

תוכניות עבודה מנהלת: הדס פורת

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

4

1

בקרות 4

2020 בקרה תוכניות עבודה

מהתוכניות מתנהלות דרך 90% המערכת

1614000782 35,000

90

0

אפיון ותפעול תוכנה ותהליך

מפגש הנעת תוכניות עבודה מנהלים כנס וועדים וחברי מליאה חוברת תוכניות עבודה - הפקה בקרות לתוכניות עבודה 4 מפגש הצגת תוכניות עבודה מפגש הכנה + הכשרות. עדכון תיקי מכלול. הכנת חומרים

1614000782 7,000

100

90

השתתפות 100%

מנהלי אגפים

ייעול ושיפור עבודת המועצה, 2021 - בקרה , כתיבה ל

תוכניות עבודה

1614000782 10,000 1614000782 14,000

80

70

אחוז משתתפים 80

ביצוע

85

0

אחוז מהתוכניות עברו בקרה 85

1614000782 6,000

שביעות רצון גבוהה

הכנה של האוכלוסייה ומערכת המועצה למצבי חרום בתחום מידע לציבור

ביצוע ע"פ הנוהל 100

ניהול מכלול מידע לציבור

16

אגף מנהל כללי

חוזים, מכרזים וביטוחים מנהלת: עו"ד עינב אבוחצירה

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ביצוע חידוש והנפקת פוליסות בהתאם

חידוש הביטוחים במסגרת מכרז קיים

1767000440 982,000

קיום פוליסות עדכניות

2020 חידוש ביטוחי מועצה לשנת

1767000750 30,000

מתן מענה יעיל מקצועי ומיידי

קבלת ייעוץ ביטוחי שנתי

מתן ייעוץ ביטוחי שוטף

יועץ ביטוח

בניית מאגר ספקים ונותני שירותים, נוח וקל לתפעול לשם קבלת שירותים

מנכ"ל

עליית האתר לאוויר ותפעול ושימוש שוטף לכלל עובדי המועצה קיום מערכת המתריעה על קיומם / סיומם של הסכמים קיימים

מאגר ספקים, נותני שירותים ויועצים ממוחשב

1613000751 35,000

קיצור ופישוט תהליכי עבודה

גזבר

חשיפה והנגשת המידע לעובדי המועצה סיוע בבניית מאגר מידע (חוזים, מכרזים) לכלל משתמשי המועצה מתן ייעוץ והכנת בטרם פרסום מכרז

1613000751 15,000

מערכת לניהול חוזים

מערכת לניהול חוזים

כח אדם

1613000110 70,000

קליטת עובד

קליטת כ"א

מנכ"ל

1613000751 60,000

פרסום מכרזים

יועצים מקצועיים למכרזים

17

אגף מנהל כללי

מיחשוב מנהל: ירון גנץ

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

שדרוג כיתות לימוד תיכון שש שנתי כיתה חכמה שילוב ריהוט חכם ומחשוב

במסגרת חדשנות מחשוב בבתי הספר וגופי החינוך, חדשנות בנושא שילוב ריהוט ומחשוב חכם לכיתות תפעול ותחזוקה שוטפת של מערך המחשוב בבתי הספר ומוסדות החינוך במסגרת שידרוג מערך אבטחת המידע במועצה תוקם מערכת הלבנת קבצים בכניסה לבניין המועצה עי העמדת עמדת קיוסק להלבנת קבצים מהלך שיאפשר לחסימה רבה יותר ברשת הפנימית ובהתאם המשך עבודה רגילה ללא חסמים מצד מערכת אבטחת מידע במועצה מיקרוסופט תפסיק 2020 בינואר בתחנות אלו win7 לתמוך בתחנות לא יינתנו עדכוני אבטחה אשר על כן יש לשדרג את המערכות הקיימות ללא דיחוי שדרוג המרכזייה למרכזייה חכמה אשר בנויה על רשת התקשורת המועצתית, חיבור מכל מקום ותוכנות מתקדמות לניהול ההתקשרות בין האגפים השונים בתוך המעצה ובין המועצה לתושבים

פרויקט חדשני בבתי הספר כיתה חכמה עם ריהוט חכם שדרוג מערך המחשוב בבתי הספר, גני ילדים, תיכון שש שנתי, שפח, קידום נוער, ספריה, מקרנים, מחשבים, תשתיות, דיסקים, זיכרונות

1813200931 168,480

1813200931 500,000

תפעול ושדרוג מחשוב בתי הספר

מערכת להלבנת קבצים פנים ארגונית במועצה

תחנת הלבנה לקבצים מחוץ לבניין המועצה

1613000931 31,000

win7- שדרוג תחנות קצה מעבר מ תחנות ) win1 (67- ל

1613000931 198,000

158

90

שדרוג תחנות קצה

החלפה והטעמה של מערכת טלפוניה חדשה בארגון

החלפת מרכזיית המעצה למרכזיית pure IP

1613000931 200,000

יועצת נגישות מחלקת מחשוב גביה

הטמעת בקשה לחוות דעת מורשת נגישות ותשלום אגרת נגישות במערכות המחשוב השונות (גביה, אוטומציה, אתר המועצה) שוטף תפעול מערכות ותשתיות מחשוב מועצה

לחוק במחלקת 34 הטמעת תיקון רישוי עסקים

השינוי בוצע במערכת השינוי

2 לחוק פעימה 34 תיקון

הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישוי מערכות קיימות

1613000931 80,000

גישה למייל ולקבצים ארגוניים מכל מקום ,הגדלת נפח אחסון תיבות ,גישה מאובטחת ,חסכון server בשדרוג שרתים ומערכות ,עדכונים ושדרוגים exchange- ו ללא עלות לכל החיים

1613000931 90,000

365 מעבר לאופיס

365 מעבר לאופיס

18

אגף מנהל כללי

הרשות לביטחון קהילתי התוכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול מנהלת: דניאל קנדלר - אלמוג

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

העלאת תחושת המוגנות בקרב תושבי המועצה והצמחת שומרי סף למניעת אלימות, סמים ואלכוהול הכשרת סייעות גנ"י בפתירת קונפליקטים, העשרת שיח עם הילדים והעצמת דמות המחנכת בגן.

כלל האגפים והמושבים

6,500

1728000780 10,000

10

0

מספר משתתפים

קיום סדנאות בתחומי מניעה

הכשרות אנשי מקצוע ושומרי סף

מחלקת גני ילדים

הכשרת צוות סייעות גנ"י - ללמוד לחיות ביחד

8,000

1728000780 12,500

50

0

מספר משתתפות

ביצוע הכשרה לצוות הסייעות

9,750

1728000780 15,000 1728000780 2,000

5

0 0

מספר בתי ספר שעברו הכשרה

הכשרת נאמני הסעות

1

יום הנהג

אגף חינוך, מחלקת

מיתוג + הדפסת תקנוני הסעות הסעה בטוחה

קידום מודעות למוגנות ובטיחות בהסעות

1728000780 6,000

1

0

הסעה בטוחה

תחבורה, בתי ספר, מושבים

1728000780 1,000 1728000780 1,000

2

0 0

כמות סדנאות כמות סדנאות

הכשרת נהגי הסעות הכשרת רכזי הסעות

1

כלל אגפי המועצה, נציגי ציבור, המשרד לביטחון פנים

כינוס שתי ועדות - ועדה אחת כל חציון

כינוס גורמי פנים וחוץ לדיון בנגע האלימות והסמים.

ועדה סטטוטורית למיגור נגע האלימות והסמים

1728000780 4,000

2

0

ועדות 2

דיון בנושא מניעת אלימות, סמים ואלכוהול בתחומי החינוך במועצה. כינוס ועדה כל רבעון

אגף חינוך

4

0

ועדות 4

ועדת חינוך

מחלקת נוער, עו"ס נערים, עלם, רווחה, קידום נוער.

דיון בנושאי נוער הנוגעים למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

4

0

ועדות 4

כינוס ועדה כל רבעון

ועדת פנאי ונוער

דיון בנושאי הרווחה הנוגעים לטיפול באלימות, סמים ואלכוהול.

אגף רווחה

4

0

4

כינוס ועדה כל רבעון

ועדת רווחה

קב"ט, משטרה, שיטור קהילתי, פיקוח

דיון בנושאי אכיפה הנוגעים באלימות, סמים, אלכוהול.

4

0

ועדות 4

כינוס ועדה כל רבעון

ועדת אכיפה

מחלקת הנוער, רווחה, ועדי ישובים, מתנדבים מחלקת הנוער, עלם, רווחה

קיום סדנאות מניעה בתחומי אלימות, סמים ואלכוהול

מניעת אלימות, סמים, אלכוהול במושבים - נוער והורים

39,000

1728000780 60,000

20

0

סדנאות מניעה בקהילה

מניעת שעמום, ונדליזם, אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול בקרב הנוער בקיץ.

3,250

1728000780 5,000

1

0

הצטיידות לקיץ

2020 קיץ

19,500

1728000780 30,000

200

0

מספר נערים משתתפים

סדנאות מניעה לקיץ

19

אגף מנהל כללי

הרשות לביטחון קהילתי התוכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול מנהלת: דניאל קנדלר - אלמוג

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

רכזי קהילה, צוותי מו"ר, אגף רווחה

חשיפה הורים לתכני מניעה שונים: סמים, אלכוהול, הפרעות אכילה, סכנות ברשת.

ארבע סדנאות להורים במושבים השונים מדריך מוגנות נוסף לבית ספר נחשון קיום ימי שיא בנושא מוגנות חברתית ואלימות ברשת סדנאות בנושא תקשורת בין ילדים והורים - "קול לילד" הרצאות בחדרי מורים בנושא מוגנות חברתית מיתוג תכנית אחל"ה

6,000

1728000780 12,000

4

0

כמות סדנאות

קפה הורים

0

1728000110

1

0

מדריך

6,500

1728000780 10,000

10

0

1728000780 5,000

מיצוב התכנית כמובילה

כלל אגפי ומושבי המועצה

העלאת תחושת המוגנות החברתית בקרב תושבי המועצה.

תכנית אחל"ה: תכנית למניעת בריונות לאלימות חברתית

1728000780 15,000

5

0

מספר גנים

1728000780 6,000

3

0

מספר בתי ספר

1728000780 2,000

1

0

מספר הרצאות

הרצאה לעובדי אגף רווחה

סדנאות בנושא מניעת אלימות ברשת, הדרה וקבוצות חברתיות

26,000

1728000780 40,000

10

0

בית ספר בן שמן, אגף חינוך

העלאת תחושת המוגנות בבית ספר בן שמן

2,600

4,000

בוצע / לא בוצע

קיום סדנאות בתחומי מניעה

תכנית מוגנות בבית ספר בן שמן

6,500

1728000780 10,000 1728000780 2,000 1728000780 5,000

20 70

0 0 2

כמות ילדים

תכנית קולנוע

העלאת תחושת המוגנות בחטיבת נחשון

כמות תלמידים משתתפים

תכנית משחק הוגן

תכנית מוגנות בבית ספר נחשון

4

סדנאות עמיתים משפיעים

בית ספר נחלים, אגף חינוך

העלאת תחושת המוגנות בבית הספר

2,600

1728000780 4,000

4

0

כמות סדנאות

קיום סדנאות בתחומי מניעה

מוגנות בבית ספר מודיעים

20

אגף מנהל כללי

מדיה דיגיטלית מנהלת: אורית דניאל

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

הפיכת אתר האינטרנט לנגיש לתושבים מינוף מועצת חבל מודיעין כמועצה חדשנית, שקשובה לתושבים דו"ח ליישוב שמציג את פעילויות המועצה מההיבט המקומי כל שנה יישובים שייבנה להם דו"ח 6 ייבחרו

1614000781 20,000

100

0

נראות חדשה

שדרוג אתר אינטרנט

1614000781 5,000 1614000781 12,000

100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0

אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100

ספר מותג

מיתוג מועצה

גרפיקה

6,000 6,000 6,000

בית עריף + דו"ח לפיד

נחלים + דוח לתושב אחיסמך בני עטרות + דוח לתושב מזור

דוחות ליישובים

איפיון אתר בניית תוכנה

הקמת מערכת מידע לתושבי חבל מודיעין שתאפשר הנגשת מידע מפולח בחירום ובשגרה

מערכת מידע לתושבים

הטמעה

צילום שרון שני, מזי הרוש, דניאל מימוני צילום וידאו מהנדס מועצה, גליה כהן ערד, רונית לב ומירית מהמתנדבים צילום דניאל קנדלר, איריס דליות גלי כהן

1614000781 6,000

100

0

אחוז ביצוע 100

חשיפת מנהלי האגפים וחלק ממנהלי המחלקות והעשייה שלהם לתושבים בכל המדיות של המועצה

1614000781 6,000

100

0

אחוז ביצוע 100

הפנים שמאחרי המועצה

1614000781 6,000

100

0

אחוז ביצוע 100

שימור הידע והאירועים הפנים והחוץ ארגוניים

הקמת ארכיון דיגיטלי עם תיוגי פנים ואירועים של עובדי המועצה

20,000

100

0

אחוז ביצוע 100

בחירת חברת ארכוב מידע

אחוז ביצוע 100

עלון מועצה שוטף

גיליונות של עלון מועצת 6 הפקת חבל מודיעין

הפקת עלון המועצה

גיליונות של עלוני המועצה 6 הפקת שנתי

1614000780 115,000

אחוז ביצוע 100

1614000750 140,400 1614000781 10,000

אחוז ביצוע 100 אחוז ביצוע 100

דוברות

דוברות חבל מודיעין

דובר המועצה

100

0

קידום ממומן

קידום ממומן של המועצה בפייסבוק

קידום פרוייקטים של המועצה בפייסבוק

1614000781 12,000

100

0

אחוז ביצוע 100

קידומים בפייסבוק

קידום ממומן לפעילויות המועצה בדגש על קיץ עובדות 10 >> צילום ראשי הועדים שלא ידעת על ראש הועד

1614000781 15,000

100

0

אחוז ביצוע 100

חיזוק הקשר בין הועדים למועצה במסגרת הנושא השנתי חיזוק היישובים

1614000781 5,000

100

0

אחוז ביצוע 100

הכירו את ראש הועד

21

אגף מנהל כללי

רכש מנהל: שי שטח

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

קניית מלאי עבור המחסן שמשמש את כל מחלקות המועצה קבלת עזרה בנושא האינוונטר על מנת ליצור מצב בו אנחנו מיישרים קו עם המצב הקיים

מחסן לוגיסטי - תקציב שוטף לניהול המלאי גיוס עובדת זמנית ליישור נושא האינוונטר

190,000

100

100

מלאי שוטף למחסן

1613000210 48000

100

0

ספירת מלאי אינוונטר 100%

יישור קו בספירות האינוונטר

מנכ"ל גזבר

אישור רכש אשר חורג מהנוהל ע"י וועדה מסודרת

כינוס הוועדה בשעת הצורך

וועדת רכש

יועצת משפטית

להביא את כל מחלקות המועצה לדבר באותה שפה בכל מה שקשור לתהליכי רכש תקינים הרחבת הידע של הקניין והעמקת התוכן של הקניין.

הטמעת נהלים והדרכה למחלקות המועצה בנושא רכש הכשרת קניין ראשי - קורס רכש ולוגיסטיקה

4

0

כנסי רכש 4

כנס רכש אחת לרבעון

להכשיר מקצועית את הקניין הראשי במת + בדיקה ואישור למלגזה ההרמה במת ההרמה + תיקון מלגזה

1613100750 10,000

100

0

הרחבת הידע המקצועי 100%

1613100750 3,500

100

0

תקינות 100%

טסט לבמת + בדיקה שנתית מלגזה + ההרמה

הוצאות מחסן שוטפות

1613100750 10,000 1613100750 5,000

מידוף נוסף למחסן

לוודא שכל תהליכי הרכש מתבצעים ע"פ החוק וע"פ הנהלים של המועצה ללא פשרות שירות עבור תושבי המועצה ועבור מחלקות המועצה באופן שוטף, יומיומי ע"פ נהלים והנחיות ניהול המלאי של המועצה ע"פ חוק, ספירת מלאי בסוף השנה. הנפקת ציוד יוצא ממחסן המועצה בצורה ממוחשבת דיגיטלית ע"י ברקוד ייעודי. מיצוי תוכנת האוטומציה והכלים שהיא מעמידה לרשותנו לניהול מחסן טוב יותר

100

0

100%

ניהול תקין של תהליכי הרכש

ניהול מחלקת הרכש ע"פ חוק

שירות שוטף עבור תושבי המועצה ומחלקות המועצה

תפקוד שוטף - מחסן לוגיסטי

100

0

ספירת מלאי במחסן 100%

ספירת מלאי שנתית במחסן

ניהול מלאי

הכנסה והטמעה של מכשור אלקטרוני עבור המחסן אשר ינפיק ציוד יוצא בדיקה האם המחסן מנוהל בצורה יעילה בתוכנת האוטמציה

הנפקת ציוד מהמחסן בצורה ממוחשבת

1613100750 10,000

70

0

הנפקת ציוד מהמחסן 100%

הדרכת אוטומציה עבור ניהול נכון של המחסן הלוגיסטי

1613100750 4,120

70

0

מנוהל ע"י תוכנת האוטומציה 70%

22

אגף מנהל כללי

משאבי אנוש מנהלת: שרה בלום

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

בניית ועדת היגוי שתלווה את התהליך בחירת יועץ לליוי הרשות בתהליך בניית מבנה ארגוני יישום והטמעה של המלצת היועץ וועדת ההיגוי בניית עקרונות להקמת מערך ההדרכה בניית תוכנית רב שנתית לפיתוח מקצועי יישום תוכניות/ מערך ההדרכה איתור צרכים

1616000781 0

בוצע/לא בוצע

1616000781 1,000

בוצע/לא בוצע

בחינת המבנה הארגוני

1616000781 50,000

בוצע/לא בוצע

1616000780 5,000

בוצע/לא בוצע

1616000780 5,000

בוצע/לא בוצע

איתור צרכים ובניית תוכנית רב שנתית לפיתוח מקצועי

בניית תשתית ארגונית לפיתוח אישי/ מקצועי של העובדים

1616000780 200,000

בוצע/לא בוצע

1616000781

בוצע /לא בוצע בוצע/לא בוצע

1616000781 300,000

ביצוע ההשתלמות

גיבוש/השתלמות עובדים

מחלקת מע' מידע חברת סינריון אוטמאציה

התייעלות מערכת נוכחות בצורה ממוחשבת ואחידה

20,000

בוצע/לא בוצע

פיתוח מערכת סניריון

מערכת נוכחות "סינריון"

עריכת סקר בין העובדים בשיתוף וועד העובדים בניית תוכנית פעולה ומימושה בהתאם לתוצאות הסקר

1616000782 1,000

בוצע/לא בוצע

וועד עובדים

שיפור האקלים הארגוני

1616000782 25,000

בוצע/לא בוצע

23

אגף מנהל כללי

מוקד המועצה מנהלים: יעקב אטיה וענת לובטון

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

הקמה ותחזוקת מוקד חדשה

הקמת מוקד חדש

שיפור מערכת המוקד

ענת לובטון וארית דניאל

עדכון לתושב בנושאים מוניציפאלים ושונות

אחת לרבעון

עדכונים לתושבים בנושא המדיה

תיוג המוקד במדיה

רענון האמנה, זמני תקן לכל המחלקות

מנהלי אגפים

ביצוע

חידוש האמנה ומדדי שירות וביצוע כלל באגפים

אמנת שירת

מנהלי אגפים

100

0

אחוז עובדים ע"פ המערכת החדשה 100

הטמעה

24

אגף מנהל כללי

אוטובוס דיגיטלי מנהלת: דפנה שרעבי

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

פעמים בשבוע יציאה לשטח כל 3 יישובים 2 פעם ל

שיפור השירות לתושב,הוספת תכנים חדשים הכרת האוטובוס לילדים וקיום פעילות משותפת הכרת האוטובוס לותיקים, קיום פעילות ומתן שירות הגעה ליישובים במועדי פעילויות שונות בתיאום עם רכזי התרבות הגדלת מספר התושבים שמגיעים לאוטובוס הכרת האוטובוס לילדים וקיום פעילות משותפת קיום ימי שיא סביבי אירועים שונים בלו"ז

הפעלה שוטפת של האוטובוס הישוביים

ביצוע

ביצוע

ביקור פעם בשבוע בבית ספר

שת"פ עם בתי"ס

ביקור במועדון ותיקים פעם בשבוע ביצוע

שת"פ עם הותיקים

ביצוע

בניית תכנית חודשית

פעילות ביישובים

100,000

ביצוע

הפקת חומרי הסברה ופירסום

פרסום ושיווק

ביצוע

ביקור פעם בשבוע בגן ילדים

שת"פ עם גני ילדים

שימוש באוטובוס לצורך הגדלת רישומים ממוחשבים לגנ"י, צהרונים, קייטנות.

ביצוע

ימי שיא

25

אגף מנהל כללי

הנהלה וכלליות מנהל: יוסי אלימלך

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

1613000561 65,000 1613000540 550,000

עמידה בדרישות הצרכים השוטפים

אספקת ניירשוטפת

אספקת נייר שוטפת שירותי תקשורת ודואר

אספקת נייר ביול ותקשורת

ביצוע

מרכזיות בזק

אספקת חומרי ניקוי איכותיים לתחזוקה שוטפת

אספקת חומרי ניקוי איכותיים למועצה

1613000430 50,000

אספקת חומרי ניקוי איכותיים

חומרי ניקוי

230,000

1613000431

תשלום שוטף במועד

תשלום חשמל שוטף

תשלום חשבונות חשמל

חשמל מועצה

רכישת הוצאות שונות עבור שירותי מזכירות מנויים לעיתונות לעובדים זכאים

מתן מענה להוצאות שונות בתחום המזכירות

1613000780 50,000

מתן מענה איכותי ומהיר לדרישות

מזכירות - הוצאות שונות

1613000520 15,000

אספקת עיתונות במועד

מנויים לעיתונות מקצועית מנויים לעיתונות מקצועית

140,000 60,000

1613000751 1613000751 1613000751 1613000751 1613000751 1613000751

מתן שירות מקצועי

יועצים בתחומים שונים מיצוי קולות קוראים

מיצוי קולות קוראים פוטנציאליים

15,000 5,000

מתן ייעוץ מקצועי בנושא פרישה ופנסיה מתן שירות ומענה לבעיות בנושא תחבורה ניהול שירותי המידע והמיחשוב של המועצה מתן שיות ייעוץ ארגוני עבור יחידות המועצה

מתן ייעוץ בנושא הסכמי פרישה ייעוץ בנושא תחבורה ציבורית שירותי מנהל מערכות מידע

ייעוץ מקצועי בעל התמחות מיוחדת

עבודות קבלניות (יועצים וכו' )

280,000 50,000

ייעוץ ארגוני שוטף

ייעוץ לשדרוג מוקד מועצה וכתיבת אמנת שירות

50,000

1613000751

השקת אמנת שירות מעודכנת

פרסומי מכרזים בעיתונות ופרסומים שונים

פרסומי מכרזים ושונות בעיתונות הארצית

50,000

1613000550 50,000

פרסומים עפ"י הצורך ובמועד

פרסומי מכרזים ושונות

1613000560 20,000

אספקת ציוד משרדי איכותי

אספקת ציוד משרדי

ציוד משרדי

רכישת ציוד משרדי למשרדי המועצה

רכישת והתאמת ציוד עבוד עובדי בניין המועצה מתן מענה מקצועי להשמשת מכונות משרדיות

רכישת ציוד משרדי לבניין המועצה

1613000930 60,000

רכישת ציוד איכותי עבור משרדי המועצה

שמירה על תחזוקה נאותה ומתן מענה מהיר לצרכי העובדים שמירה על תחזוקה נאותה ומתן מענה מהיר לצרכי העובדים

1613000470 5,000

תחזוקת מכונות משרדיות

תחזוקת מכונות משרדיות

מחלקת רכש מחלקת תחזוקה

תחזוקה שוטפת של בניין המועצה שמירה על תחזוקה נאותה של בניין המועצה

1613000420 80,000

תיקונים מבנה מועצה

26

אגף החינוך

27

דבר מנהלת האגף

"השמיים הם הגבול והדרך- דרך ארץ"

קהילה יקרה, מערכת החינוך במועצה אזורית חבל מודיעין, הינה מרחב קהילתי בו שותפי החינוך הינם כלל המבוגרים המשמעותיים בחיי כל תלמיד ותלמידה. אנו מאמינים כי בכל לומד- צעיר כבוגר- טמון הפוטנציאל למימוש יכולותיו. תפקידנו כמובילי החינוך, בעזרת כלל השותפים המשמעותיים, לפתח מרחב למידה וצמיחה מיטבי המאופיין בשקיפות, מעורבות ובשותפות- זאת לשם טיפוח המצוינות האישית, האקדמית והחברתית של כל לומד ולומדת. החזון שלנו הינו להוביל את מערכת החינוך של חבל מודיעין להוגנת, חדשנית ופורצת דרך. להמשיך ולחזק את אנשי החינוך הפועלים בה, כך שיעניקו לכלל התלמידים את הכלים להתמודד בהצלחה עם העולם החדש, לפרוץ את הגבולות המסורתיים של למידה ולשלב תהליכי הוראה- למידה שאינם בהכרח תלויי מקום וזמן. תכנית העבודה שבנינו מכוונת להשגת היעדים הבאים: עלייה בדיווחי התלמידים על תחושת מסוגלות עצמית ועל גיוון בדרכי ההוראה והלמידה. עלייה בדיווחי התלמידים על יחסי קירבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים. מעורבות הורים בפרויקט קהילתי חדשני (במוסד החינוכי) הרחבת מספר המסגרות הייחודיות בחבל (חווה חקלאית, מרכז חדשנות, 'צבע' לשש שנתי...) לרבות מסגרות של החינוך המיוחד: כיתות מקדמות - לקויות למידה ורגשיות-התנהגותיות. פיתוח מקצועי של כלל סגלי החינוך בנושא: הוגנות וחדשנות

אנחנו באגף החינוך, מחויבים להמשיך ולקדם את העשייה החינוכית בחבל, למען השגת כלל היעדים החשובים.

שלכם, שרון שני מנהלת אגף החינוך

28

אגף החינוך

מנהלת אגף החינוך שרון שני

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערב הצדעה והוקרה למערכת החינוך

1811000780 80,000

80

0

מהמוזמנים משתתפים 80%

1811000780 200,000 1811000780 100,000

5

0

יוזמות שונות בשנה 5

יוזמות חינוכיות חדשניות

מנהלים, מנחים, קהילה

פיתוח צוותי חינוך, מטה, יוזמות חינוכיות, שוטף

ביצוע שוטף

שוטף

שוטף + פעילויות מיוחדות

75,000

1811000750

ליווי תקציבי משרד רו"ח רון פישמן ליווי שוטף

1811000560 20,000

שוטף

ציוד משרדי

תפעול שוטף

מכשירי קשר- ביטחון

קידום יוזמות לשיפור תהליכים חינוכיים במוסדות החינוך

מנהלים, גננות

150,000

1811000751

5

0

קולות קוראים 5 הגשת מינימום

קולות קוראים בחינוך

קולות קוראים- יוזמות חינוכיות

מתן מלגות בשווי כולל: ש"ח 2000000

200000

50000

מהתלמידים יצאו לפולין 90 %

מלגות ליציאה לספרד- לימודי ספרות והיסטוריה ועדת הנחות- אגרות לימוד

10000

15000

ש"ח לתלמיד 1000 - מלגות

סיוע והעצמת תלמידים

מלגות והנחות

1817900860 50,000

50000

50000

ש"ח 50000 בשווי

5000

5000

למשפחות נזקקות 5000 סל של

מלגות הסעים מלגות מחוננים מלגות סטודנטים

5

3

2000

180,000

1

1

180000

משרד החינוך, מנהלי מוסדות חינוך

הקמת מסגרת ייחודית המפתחת קשר בין אדם לאדמתו, ערכי קיימות, העצמת תלמידים ועוד

הקמת חווה חקלאית מ.א חבל מודיעין

ביצוע

הקמת חווה

29

אגף החינוך

בתי ספר מנהלת: גלי כהן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות 1817900760

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

100 100

100 100

אגרות לימודי חוץ

אגרות לימודי חוץ

150,000

ניהול תקין מול רשויות אחרות ומשרד החינוך

800,000

100

100

אגרות לימודי חוץ - ביה"ס מישרים

אגרות תלמידי חוץ ביה"ס מישרים

מנהל ביה"ס אלומות

32,000

1813250780

לימודי מוסיקה

חינוך מוזיקלי והעשרה

ביה"ס אלומות - מוסיקה

חינוך לאורח חיים בריא ופעילות ספורטבית

300,000

1813290110

100

100

ביה"ס יסודיים חוגי ספורט

ביה"ס יסודיים חוגי ספורט

100,000

1813280

ביה"ס למען אח"י

מתן סיוע לביה"ס בהתאם לחוק נהרי

180,000

1813280

ביה"ס למען אח"י חוק נהרי

הנהלת ביה"ס מנהלת ביה"ס

1814100780 15,000

100

100

העשרת הלמידה באמצעות תוכנות העשרת אמצעי ההוראה

ביה"ס מישרים - עת הדעת הוצאות ביה"ס אלומות

270,000

1813250

מנהלי בתי הספר מנהלי בתי הספר אגף מוניציפלי ומחלקת מיחשוב צוותי בתי הספר

300,000

1813270780

ביצוע 100

הוצאות שוטפות לפיד

הוצאות שוטפות ביה"ס לפיד

מסיבת סיום. עת הדעת. מגשרים צעירים

20,000

1813270780

100

100

ביצוע 100

100

100

השאלת ספרים

ייעול ושיפור השירות

השאלת ספרים

כתב כמויות + פיקוח + ייעוץ מיפוי אישור חשבון בכל + מפרט טכני + מערכות החינוך

התקנת מערוכת שליטה ממוחשבת והחלפת תאורה חסכונית

ביצוע מיפוי

חיסכון בחשמל

חידון התנ"ך מיועד לכלל תלמידי בתי הספר היסודיים במועצה משכבות ה'-ו', במטרה לחבר את התלמידים למורשת היהודית.

תחבורה ביטחון גזברות יעוץ משפטי חברת הפקה

1813600782 80,000

הפקת חידון התנ"ך

חידון התנ"ך

בדיווח התלמידים 10% עלייה של המשתתפים בפעילות על גיוון בדרכי ההוראה

אגף איכות הסביבה

הקניית ידע ומיומניות בתחום הקיימות

10,000

1813600

40

30

חינוך לקיימות

סייעות, מלווים

שכלל המשתתפים יטלו חלק ביום זה

יום הערכות לצוות בתי הספר שנה"ל

10,000

הערכות לפתיחת שנה"ל

הערכות לפתיחת שנה"ל

1815200780 1815200470 240,000

הוצאות בית ספר נחשון

איתור תלמידים, גיוס חונכים ובניית תוכנית

200,000

העצמת תלמידים בעזרת חונכות

צומחים ביחד

30

אגף החינוך

בתי ספר מנהלת: גלי כהן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

בדיווחי התלמידים 10% עלייה של המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על גיוון בדרכי ההוראה והלמידה , שיפור בתקוד התלמידים בהיבט ההתנהוגיתי, הלימודי והחברתי עפ"י דיווח הצוות החינוכי מהתלמידים 90% וציוני התלמידים ימשיכו לימודיהם בנחשון בדיווחי התלמידים 10% עלייה של המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על גיוון בדרכי ההוראה והלמידה

צוות בתי הספר

פיקוח שפ"ח

איתור תלמידים, גיוס כ"א בניית תוכנית התערבות, רגשית וחברתית

ישיבות בינמקצועיות: ישיבות פרט, ועדה לתכנון טיפול, ועדות התמדה

הורים ותלמידים

מנהלי בתי הספר אגף מחשוב

500,000

1813200

40

30

מיחשוב בתי הספר

מחשוב מוסדות חינוך

מסד נתונים מעודכן הכולל נתוני תלמידים ומשמש בסיס לקבלת החלטות

הצלבת נתונים במערכות הממוחשבות השונות

בתי ספר

100

100

מצבת תלמידים

270,000

1813250780

100 100

100 100

ניהול עצמי

ניהול עצמי אלומות

1813240780 11,000

סיוע תקציבי לבית הספר

ניהול עצמי

תוספת תקציבית עבור: מסיבת סוף שנה"ל, תוכנית מגשרים צעירים ותוכנת עת לגעת

9,000

100

100

ניהול עצמי

ניהול עצמי בן שמן

1813240780 315,000

100

100

ניהול עצמי

ניהול עצמי

ייעול ושיפור עבודת ניהול התקציב בית ספרי

476,000

1813210780

100

100

ניהול עצמי

ניהול עצמי בתי ספר יצחק נבון

מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך

1813250780

ניקיון מוסדות חינוך

ניהול תקין ושמירה על בריאות

ניקיון בתי ספר

1,358,000

צוות ביה"ס מתי"א

מתן מענה דיפרנציאלי לתלמיד וצרכיו

סייעות - צמודות, רפואיות ופרטניות

136,000

1813200211

100

100

שכר סייעות זמניים צמודות

מחלקת כח אדם

פיתוח עבודת צוות מחלקת בתי הספר, גיבוש הצוות ואחריות משותפת לתלמידים / ידוע כל השותפים בעשייה המגוונת של המחלקה

פגישות קבועות אחת לשבוע פרטני ואחת לשלושה שבועות כוללני

עבודת צוות משרד החינוך - מחלקת בתי ספר

פיקוח

100

100

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online