תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

חיזוק היישובים - נושא שנתי מנהלת: מורן צדף

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

מנהלי אגפים יו"ר ועדי

צוות היגוי פנים ארגוני לכתיבת חזון ומטרות צוות היגוי חיצוני לכתיבת חזון ומטרות מיפוי צרכים ותעדוף משימות 2020 ריאליות לשנת שכר מנהל מחלקה להקמת מחלקת ועדי ישובים

ביצוע

מקצועיות חידוד ודיוק הצרכים לשותפים במועצה ולמקבלי השירות

כתיבת חזון ובחירת שם לנושא השנתי

יישובים ופעילים מרכזיים

ביצוע

ביצוע

ייעול תהליכי העבודה של ועדי היישובים אל מול גופי המועצה. מתן כלים ניהוליים לועדי היישובים לעבודה השוטפת תודעה ציבורית לפעילות המועצה ושיתוף הציבור ייעול תהליכי העבודה של ועדי היישובים אל מול גופי המועצה. מתן כלים ניהוליים לועדי היישובים לעבודה השוטפת

בחינת היתכנות הקמת מחלקת ועדי ישובים

מנהלי אגפים

תשלום שכר עובד

30,000

ביצוע

אפיון לוגו והטמעת מטרות

מיתוג נושא שנתי

בדיקת היתכנות הקמת מחלקה ייעודית לייעול תהליכים של ועדי היישובים עם אגפי המועצה החלפה/התקנת תאורת רחוב בכל יישובי המועצה - תאורת לד

החלטה האם להקים גוף נותן שירות. ביצוע - לפי מספר יישובים במועצה 0

בחינת היתכנות הקמת מחלקת ועדי ישובים החלפה/התקנת תאורת רחוב בכל יישובי המועצה

מנהלי אגפים

ועדי יישובים

24

התייעלות אנרגטית

מתן כלים ניהוליים לעבודה שוטפת מיטבית עבור ועדי היישובים

ועדי יישובים

70,000

4

0

מתן כלים ניהוליים לועדי היישובים קורס אחד ברבעון

הכשרות וועדי יישובים

30,000

ביצוע

שיווק ופרסום

חשיפה וגיוס שותפים

שיווק ופרסום לאורך השנה

שמירה על איכות החיים של תושבי היישובים - בכל יישוב יוגדר פרויקט קטן לשיפור מקום אחד ביישוב - יצירת שפה עיצובית אחידה ביישוב, פסל סביבתי, פרויקט חינוך לניקיון , כיכרות - שפה עיצובית חדשה, שילוט רחובות... שימור ושיפור, חיזוק מערכת היחסים בין הנהלת המועצה לוועד היישובי. פתרון בעיות מהיר ע"פ הממצאים בשטח

ריכוז פרויקט שיפור חזות בכל מושב וניהולו בשיתוף האגף המוניציפלי

מיישובי החבל 80% מבצעים את הפרויקט

270,000

19

0

שיפור חזות היישוב

+ תיאום וביצוע סיור אחד בחודש ניהול המשימות הנגזרות מהסיורים ביצוע סיור אחד בחודש 0

12

סיור הנהלה ביישובי המועצה

ריכוז וניהול פרויקטים יישוביים בשיתוף רכזות הקהילה לחיזוק היישובים והקהילה ביישובים השונים

קידום פרויקטים ביישובים בשיתוף עם רכזי הקהילה ביישובים לחיזוק הקהילה

100,000

100

ביצוע פרוייקטים - אחוזים 0

סל רכזי קהילה

סל תקציבי למתן מענה לצרכי ועדי היישובים

100,000

ביצוע

פרוייקטים ע"פ צורך

סל תקציבי

מתן כלים בנושאים :הכוונה מקצועית,פיתוח קריירה ופיתוח קהילתי,קורס כתיבת קורות חיים,הכנה לראיונות עבודה,הרצאות,ערבי תרבות,קורסים וסדנאות להורות צעירה , סדנאות וקורסים לשינוי תעסוקתי

סל תקציבי לכלים עבור צעירי החבל

סל כלים מקצועיים ותרבותיים לקהל הצעירים בחבל מודיעין

100,000

ביצוע

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online