תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

חדשנות מנהלת: הדס פורת

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

1769200750 30,000

3

0

אירועים 3

אירועי חדשנות לתושבים

העלאת המודעות וחשיפה לתוכן חדשני

חדשנות לקהילה- הרצאות/פעילות

קורס לתושבים/מוביל דעה לפיתוח שבירת קבעונות חשיבה סיורים ורענון 3 - סיירת חדשנות האנשים. יום שיא תהליך חדשנות/מחדדים עפרונות הרצאות ולמידה של + לעובדים חשיבה מחוץ לקופסא לחודש של 1 הכשרה קבוצתית נציגים 8 - מובילי החדשנות ממערכת מבת הספר הקמת מיזם חדשני באחריות מובייל החדשנות צוות היגוי ויזמים מורכב מתושבים יזמים מובילי חדשנות 8 שכר ל

1769200750 30,000

20

0

משתתפים 20

1769200750 7,000

3

3

סיורים/מפגשים 3

פיתוח חשיבה ותהליכים פנים ארגונים

חדשנות פנים ארגונית

מנהלי אגפים

1769200750 18,000

70

0

מהעובדים 70% חשיפה של

מפגשים קבוצתיים ויצירת גאוות 8 יחידה 0

1769200750 10000

8

פיתוח חדשנות בבתי הספר העצמה והכשרה של כ"א פנימי בתחום החדשנות

מובילי חדשנות במערכת החינוך

שרון שני

גלי כהן

1769200750 80,000

ביצוע

1769200750 100,000

7

0

מיזמים חדשניים 8

מנהלי אגפים

10,000

מובילי דעה 6 - צוות היגוי

פיתוח קהילת מיקריים חבל מודיעין. מתן מענה ליזמיים. הקמת מתחם חדשני

ביצוע

הקמה של המתחם

מרכז חדשנות - מייקריים/האב

1769200750 120,000

רכז.ת למתחם

קהילה והפעלה מיטבית של המתחם

1769200750 95,000

תפעול שוטף

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online