תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

חוזים, מכרזים וביטוחים מנהלת: עו"ד עינב אבוחצירה

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ביצוע חידוש והנפקת פוליסות בהתאם

חידוש הביטוחים במסגרת מכרז קיים

1767000440 982,000

קיום פוליסות עדכניות

2020 חידוש ביטוחי מועצה לשנת

1767000750 30,000

מתן מענה יעיל מקצועי ומיידי

קבלת ייעוץ ביטוחי שנתי

מתן ייעוץ ביטוחי שוטף

יועץ ביטוח

בניית מאגר ספקים ונותני שירותים, נוח וקל לתפעול לשם קבלת שירותים

מנכ"ל

עליית האתר לאוויר ותפעול ושימוש שוטף לכלל עובדי המועצה קיום מערכת המתריעה על קיומם / סיומם של הסכמים קיימים

מאגר ספקים, נותני שירותים ויועצים ממוחשב

1613000751 35,000

קיצור ופישוט תהליכי עבודה

גזבר

חשיפה והנגשת המידע לעובדי המועצה סיוע בבניית מאגר מידע (חוזים, מכרזים) לכלל משתמשי המועצה מתן ייעוץ והכנת בטרם פרסום מכרז

1613000751 15,000

מערכת לניהול חוזים

מערכת לניהול חוזים

כח אדם

1613000110 70,000

קליטת עובד

קליטת כ"א

מנכ"ל

1613000751 60,000

פרסום מכרזים

יועצים מקצועיים למכרזים

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online