תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

רכש מנהל: שי שטח

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

קניית מלאי עבור המחסן שמשמש את כל מחלקות המועצה קבלת עזרה בנושא האינוונטר על מנת ליצור מצב בו אנחנו מיישרים קו עם המצב הקיים

מחסן לוגיסטי - תקציב שוטף לניהול המלאי גיוס עובדת זמנית ליישור נושא האינוונטר

190,000

100

100

מלאי שוטף למחסן

1613000210 48000

100

0

ספירת מלאי אינוונטר 100%

יישור קו בספירות האינוונטר

מנכ"ל גזבר

אישור רכש אשר חורג מהנוהל ע"י וועדה מסודרת

כינוס הוועדה בשעת הצורך

וועדת רכש

יועצת משפטית

להביא את כל מחלקות המועצה לדבר באותה שפה בכל מה שקשור לתהליכי רכש תקינים הרחבת הידע של הקניין והעמקת התוכן של הקניין.

הטמעת נהלים והדרכה למחלקות המועצה בנושא רכש הכשרת קניין ראשי - קורס רכש ולוגיסטיקה

4

0

כנסי רכש 4

כנס רכש אחת לרבעון

להכשיר מקצועית את הקניין הראשי במת + בדיקה ואישור למלגזה ההרמה במת ההרמה + תיקון מלגזה

1613100750 10,000

100

0

הרחבת הידע המקצועי 100%

1613100750 3,500

100

0

תקינות 100%

טסט לבמת + בדיקה שנתית מלגזה + ההרמה

הוצאות מחסן שוטפות

1613100750 10,000 1613100750 5,000

מידוף נוסף למחסן

לוודא שכל תהליכי הרכש מתבצעים ע"פ החוק וע"פ הנהלים של המועצה ללא פשרות שירות עבור תושבי המועצה ועבור מחלקות המועצה באופן שוטף, יומיומי ע"פ נהלים והנחיות ניהול המלאי של המועצה ע"פ חוק, ספירת מלאי בסוף השנה. הנפקת ציוד יוצא ממחסן המועצה בצורה ממוחשבת דיגיטלית ע"י ברקוד ייעודי. מיצוי תוכנת האוטומציה והכלים שהיא מעמידה לרשותנו לניהול מחסן טוב יותר

100

0

100%

ניהול תקין של תהליכי הרכש

ניהול מחלקת הרכש ע"פ חוק

שירות שוטף עבור תושבי המועצה ומחלקות המועצה

תפקוד שוטף - מחסן לוגיסטי

100

0

ספירת מלאי במחסן 100%

ספירת מלאי שנתית במחסן

ניהול מלאי

הכנסה והטמעה של מכשור אלקטרוני עבור המחסן אשר ינפיק ציוד יוצא בדיקה האם המחסן מנוהל בצורה יעילה בתוכנת האוטמציה

הנפקת ציוד מהמחסן בצורה ממוחשבת

1613100750 10,000

70

0

הנפקת ציוד מהמחסן 100%

הדרכת אוטומציה עבור ניהול נכון של המחסן הלוגיסטי

1613100750 4,120

70

0

מנוהל ע"י תוכנת האוטומציה 70%

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online