תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

משאבי אנוש מנהלת: שרה בלום

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

בניית ועדת היגוי שתלווה את התהליך בחירת יועץ לליוי הרשות בתהליך בניית מבנה ארגוני יישום והטמעה של המלצת היועץ וועדת ההיגוי בניית עקרונות להקמת מערך ההדרכה בניית תוכנית רב שנתית לפיתוח מקצועי יישום תוכניות/ מערך ההדרכה איתור צרכים

1616000781 0

בוצע/לא בוצע

1616000781 1,000

בוצע/לא בוצע

בחינת המבנה הארגוני

1616000781 50,000

בוצע/לא בוצע

1616000780 5,000

בוצע/לא בוצע

1616000780 5,000

בוצע/לא בוצע

איתור צרכים ובניית תוכנית רב שנתית לפיתוח מקצועי

בניית תשתית ארגונית לפיתוח אישי/ מקצועי של העובדים

1616000780 200,000

בוצע/לא בוצע

1616000781

בוצע /לא בוצע בוצע/לא בוצע

1616000781 300,000

ביצוע ההשתלמות

גיבוש/השתלמות עובדים

מחלקת מע' מידע חברת סינריון אוטמאציה

התייעלות מערכת נוכחות בצורה ממוחשבת ואחידה

20,000

בוצע/לא בוצע

פיתוח מערכת סניריון

מערכת נוכחות "סינריון"

עריכת סקר בין העובדים בשיתוף וועד העובדים בניית תוכנית פעולה ומימושה בהתאם לתוצאות הסקר

1616000782 1,000

בוצע/לא בוצע

וועד עובדים

שיפור האקלים הארגוני

1616000782 25,000

בוצע/לא בוצע

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online