תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

הנהלה וכלליות מנהל: יוסי אלימלך

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

1613000561 65,000 1613000540 550,000

עמידה בדרישות הצרכים השוטפים

אספקת ניירשוטפת

אספקת נייר שוטפת שירותי תקשורת ודואר

אספקת נייר ביול ותקשורת

ביצוע

מרכזיות בזק

אספקת חומרי ניקוי איכותיים לתחזוקה שוטפת

אספקת חומרי ניקוי איכותיים למועצה

1613000430 50,000

אספקת חומרי ניקוי איכותיים

חומרי ניקוי

230,000

1613000431

תשלום שוטף במועד

תשלום חשמל שוטף

תשלום חשבונות חשמל

חשמל מועצה

רכישת הוצאות שונות עבור שירותי מזכירות מנויים לעיתונות לעובדים זכאים

מתן מענה להוצאות שונות בתחום המזכירות

1613000780 50,000

מתן מענה איכותי ומהיר לדרישות

מזכירות - הוצאות שונות

1613000520 15,000

אספקת עיתונות במועד

מנויים לעיתונות מקצועית מנויים לעיתונות מקצועית

140,000 60,000

1613000751 1613000751 1613000751 1613000751 1613000751 1613000751

מתן שירות מקצועי

יועצים בתחומים שונים מיצוי קולות קוראים

מיצוי קולות קוראים פוטנציאליים

15,000 5,000

מתן ייעוץ מקצועי בנושא פרישה ופנסיה מתן שירות ומענה לבעיות בנושא תחבורה ניהול שירותי המידע והמיחשוב של המועצה מתן שיות ייעוץ ארגוני עבור יחידות המועצה

מתן ייעוץ בנושא הסכמי פרישה ייעוץ בנושא תחבורה ציבורית שירותי מנהל מערכות מידע

ייעוץ מקצועי בעל התמחות מיוחדת

עבודות קבלניות (יועצים וכו' )

280,000 50,000

ייעוץ ארגוני שוטף

ייעוץ לשדרוג מוקד מועצה וכתיבת אמנת שירות

50,000

1613000751

השקת אמנת שירות מעודכנת

פרסומי מכרזים בעיתונות ופרסומים שונים

פרסומי מכרזים ושונות בעיתונות הארצית

50,000

1613000550 50,000

פרסומים עפ"י הצורך ובמועד

פרסומי מכרזים ושונות

1613000560 20,000

אספקת ציוד משרדי איכותי

אספקת ציוד משרדי

ציוד משרדי

רכישת ציוד משרדי למשרדי המועצה

רכישת והתאמת ציוד עבוד עובדי בניין המועצה מתן מענה מקצועי להשמשת מכונות משרדיות

רכישת ציוד משרדי לבניין המועצה

1613000930 60,000

רכישת ציוד איכותי עבור משרדי המועצה

שמירה על תחזוקה נאותה ומתן מענה מהיר לצרכי העובדים שמירה על תחזוקה נאותה ומתן מענה מהיר לצרכי העובדים

1613000470 5,000

תחזוקת מכונות משרדיות

תחזוקת מכונות משרדיות

מחלקת רכש מחלקת תחזוקה

תחזוקה שוטפת של בניין המועצה שמירה על תחזוקה נאותה של בניין המועצה

1613000420 80,000

תיקונים מבנה מועצה

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online