תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

דבר מנהלת האגף

"השמיים הם הגבול והדרך- דרך ארץ"

קהילה יקרה, מערכת החינוך במועצה אזורית חבל מודיעין, הינה מרחב קהילתי בו שותפי החינוך הינם כלל המבוגרים המשמעותיים בחיי כל תלמיד ותלמידה. אנו מאמינים כי בכל לומד- צעיר כבוגר- טמון הפוטנציאל למימוש יכולותיו. תפקידנו כמובילי החינוך, בעזרת כלל השותפים המשמעותיים, לפתח מרחב למידה וצמיחה מיטבי המאופיין בשקיפות, מעורבות ובשותפות- זאת לשם טיפוח המצוינות האישית, האקדמית והחברתית של כל לומד ולומדת. החזון שלנו הינו להוביל את מערכת החינוך של חבל מודיעין להוגנת, חדשנית ופורצת דרך. להמשיך ולחזק את אנשי החינוך הפועלים בה, כך שיעניקו לכלל התלמידים את הכלים להתמודד בהצלחה עם העולם החדש, לפרוץ את הגבולות המסורתיים של למידה ולשלב תהליכי הוראה- למידה שאינם בהכרח תלויי מקום וזמן. תכנית העבודה שבנינו מכוונת להשגת היעדים הבאים: עלייה בדיווחי התלמידים על תחושת מסוגלות עצמית ועל גיוון בדרכי ההוראה והלמידה. עלייה בדיווחי התלמידים על יחסי קירבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים. מעורבות הורים בפרויקט קהילתי חדשני (במוסד החינוכי) הרחבת מספר המסגרות הייחודיות בחבל (חווה חקלאית, מרכז חדשנות, 'צבע' לשש שנתי...) לרבות מסגרות של החינוך המיוחד: כיתות מקדמות - לקויות למידה ורגשיות-התנהגותיות. פיתוח מקצועי של כלל סגלי החינוך בנושא: הוגנות וחדשנות

אנחנו באגף החינוך, מחויבים להמשיך ולקדם את העשייה החינוכית בחבל, למען השגת כלל היעדים החשובים.

שלכם, שרון שני מנהלת אגף החינוך

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online