תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף החינוך

מנהלת אגף החינוך שרון שני

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ערב הצדעה והוקרה למערכת החינוך

1811000780 80,000

80

0

מהמוזמנים משתתפים 80%

1811000780 200,000 1811000780 100,000

5

0

יוזמות שונות בשנה 5

יוזמות חינוכיות חדשניות

מנהלים, מנחים, קהילה

פיתוח צוותי חינוך, מטה, יוזמות חינוכיות, שוטף

ביצוע שוטף

שוטף

שוטף + פעילויות מיוחדות

75,000

1811000750

ליווי תקציבי משרד רו"ח רון פישמן ליווי שוטף

1811000560 20,000

שוטף

ציוד משרדי

תפעול שוטף

מכשירי קשר- ביטחון

קידום יוזמות לשיפור תהליכים חינוכיים במוסדות החינוך

מנהלים, גננות

150,000

1811000751

5

0

קולות קוראים 5 הגשת מינימום

קולות קוראים בחינוך

קולות קוראים- יוזמות חינוכיות

מתן מלגות בשווי כולל: ש"ח 2000000

200000

50000

מהתלמידים יצאו לפולין 90 %

מלגות ליציאה לספרד- לימודי ספרות והיסטוריה ועדת הנחות- אגרות לימוד

10000

15000

ש"ח לתלמיד 1000 - מלגות

סיוע והעצמת תלמידים

מלגות והנחות

1817900860 50,000

50000

50000

ש"ח 50000 בשווי

5000

5000

למשפחות נזקקות 5000 סל של

מלגות הסעים מלגות מחוננים מלגות סטודנטים

5

3

2000

180,000

1

1

180000

משרד החינוך, מנהלי מוסדות חינוך

הקמת מסגרת ייחודית המפתחת קשר בין אדם לאדמתו, ערכי קיימות, העצמת תלמידים ועוד

הקמת חווה חקלאית מ.א חבל מודיעין

ביצוע

הקמת חווה

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online