תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף החינוך

בתי ספר מנהלת: גלי כהן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות 1817900760

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

100 100

100 100

אגרות לימודי חוץ

אגרות לימודי חוץ

150,000

ניהול תקין מול רשויות אחרות ומשרד החינוך

800,000

100

100

אגרות לימודי חוץ - ביה"ס מישרים

אגרות תלמידי חוץ ביה"ס מישרים

מנהל ביה"ס אלומות

32,000

1813250780

לימודי מוסיקה

חינוך מוזיקלי והעשרה

ביה"ס אלומות - מוסיקה

חינוך לאורח חיים בריא ופעילות ספורטבית

300,000

1813290110

100

100

ביה"ס יסודיים חוגי ספורט

ביה"ס יסודיים חוגי ספורט

100,000

1813280

ביה"ס למען אח"י

מתן סיוע לביה"ס בהתאם לחוק נהרי

180,000

1813280

ביה"ס למען אח"י חוק נהרי

הנהלת ביה"ס מנהלת ביה"ס

1814100780 15,000

100

100

העשרת הלמידה באמצעות תוכנות העשרת אמצעי ההוראה

ביה"ס מישרים - עת הדעת הוצאות ביה"ס אלומות

270,000

1813250

מנהלי בתי הספר מנהלי בתי הספר אגף מוניציפלי ומחלקת מיחשוב צוותי בתי הספר

300,000

1813270780

ביצוע 100

הוצאות שוטפות לפיד

הוצאות שוטפות ביה"ס לפיד

מסיבת סיום. עת הדעת. מגשרים צעירים

20,000

1813270780

100

100

ביצוע 100

100

100

השאלת ספרים

ייעול ושיפור השירות

השאלת ספרים

כתב כמויות + פיקוח + ייעוץ מיפוי אישור חשבון בכל + מפרט טכני + מערכות החינוך

התקנת מערוכת שליטה ממוחשבת והחלפת תאורה חסכונית

ביצוע מיפוי

חיסכון בחשמל

חידון התנ"ך מיועד לכלל תלמידי בתי הספר היסודיים במועצה משכבות ה'-ו', במטרה לחבר את התלמידים למורשת היהודית.

תחבורה ביטחון גזברות יעוץ משפטי חברת הפקה

1813600782 80,000

הפקת חידון התנ"ך

חידון התנ"ך

בדיווח התלמידים 10% עלייה של המשתתפים בפעילות על גיוון בדרכי ההוראה

אגף איכות הסביבה

הקניית ידע ומיומניות בתחום הקיימות

10,000

1813600

40

30

חינוך לקיימות

סייעות, מלווים

שכלל המשתתפים יטלו חלק ביום זה

יום הערכות לצוות בתי הספר שנה"ל

10,000

הערכות לפתיחת שנה"ל

הערכות לפתיחת שנה"ל

1815200780 1815200470 240,000

הוצאות בית ספר נחשון

איתור תלמידים, גיוס חונכים ובניית תוכנית

200,000

העצמת תלמידים בעזרת חונכות

צומחים ביחד

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online