תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף החינוך

בתי ספר מנהלת: גלי כהן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

בדיווחי התלמידים 10% עלייה של המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על גיוון בדרכי ההוראה והלמידה , שיפור בתקוד התלמידים בהיבט ההתנהוגיתי, הלימודי והחברתי עפ"י דיווח הצוות החינוכי מהתלמידים 90% וציוני התלמידים ימשיכו לימודיהם בנחשון בדיווחי התלמידים 10% עלייה של המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על גיוון בדרכי ההוראה והלמידה

צוות בתי הספר

פיקוח שפ"ח

איתור תלמידים, גיוס כ"א בניית תוכנית התערבות, רגשית וחברתית

ישיבות בינמקצועיות: ישיבות פרט, ועדה לתכנון טיפול, ועדות התמדה

הורים ותלמידים

מנהלי בתי הספר אגף מחשוב

500,000

1813200

40

30

מיחשוב בתי הספר

מחשוב מוסדות חינוך

מסד נתונים מעודכן הכולל נתוני תלמידים ומשמש בסיס לקבלת החלטות

הצלבת נתונים במערכות הממוחשבות השונות

בתי ספר

100

100

מצבת תלמידים

270,000

1813250780

100 100

100 100

ניהול עצמי

ניהול עצמי אלומות

1813240780 11,000

סיוע תקציבי לבית הספר

ניהול עצמי

תוספת תקציבית עבור: מסיבת סוף שנה"ל, תוכנית מגשרים צעירים ותוכנת עת לגעת

9,000

100

100

ניהול עצמי

ניהול עצמי בן שמן

1813240780 315,000

100

100

ניהול עצמי

ניהול עצמי

ייעול ושיפור עבודת ניהול התקציב בית ספרי

476,000

1813210780

100

100

ניהול עצמי

ניהול עצמי בתי ספר יצחק נבון

מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך

1813250780

ניקיון מוסדות חינוך

ניהול תקין ושמירה על בריאות

ניקיון בתי ספר

1,358,000

צוות ביה"ס מתי"א

מתן מענה דיפרנציאלי לתלמיד וצרכיו

סייעות - צמודות, רפואיות ופרטניות

136,000

1813200211

100

100

שכר סייעות זמניים צמודות

מחלקת כח אדם

פיתוח עבודת צוות מחלקת בתי הספר, גיבוש הצוות ואחריות משותפת לתלמידים / ידוע כל השותפים בעשייה המגוונת של המחלקה

פגישות קבועות אחת לשבוע פרטני ואחת לשלושה שבועות כוללני

עבודת צוות משרד החינוך - מחלקת בתי ספר

פיקוח

100

100

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online