תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף החינוך

בתי ספר מנהלת: גלי כהן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ביקור אחת לחודש לטובת 10% קידום בדיווח על עלייה של מהתלמידים המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על גיוון בדרכי ההוראה והלמידה בנוסף עלייה בדיווח התלמידים על 10% של יחסי קירבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים בדיווחי התלמידים 10% עלייה של המשתתפים בפעילות על גיוון בדרכי ההוראה

פיקוח וצוות ביה"ס

עבודת צוות משרד החינוך - מחלקת בתי ספר

100

100

בניית תוכניות עבודה ומעקב

פעילות בנושא צפרות לתלמידי בתי הספר היסודיים

35,000

1813600

40

30

פורשים כנפיים

צוות חינוכי- טיפולי

הוגנות בחינוך - שיפור תפקודי מהתלמידים 80% בקרב המשתתפים עפ"י דיווח בית הספר

העצמת תלמידים מאותרים במסגרת בתי הספר היסודיים

1813600780 20,000

80

50

הפעלת תוכנית פל"א

פל"א

בבית הספר

הורים שפ"ח

525,000

1813600110

100 100

100 100

פל"א - שכר

פל"א - שכר

440,000

הכנסות משה"ח

מנהלי בתי ספר הורים

1,206,000

1813200

40

30

העשרת תלמידים

קרן קרב

760,000

מעבר לרישום דרך 100% האוטומציה/ אינטרנט

עבודה מול האוטמציה - רישום אינטרנטי

הערכות מיטבית לקליטת התלמידים במוסדות חינוך חיזוק הקשר בנדורי והעשרה לאזרחים וותקים

10,000

100

0

רישום לכיתות א'

לימור עמיר + שכר ביה"ס מישרים ( מלווה כיתות ותיקים בשת"פ עם הרווחה)

135,000

1814100210

100

100

אחוז ביצוע 100

שכר זמנים מישרים

15,000

1814100210

100

100

שכר מישרים

מנהלת ביה"ס

30,000

1813250

שמירה ביה"ס אלומות

צוות ביה"ס

1813604780

90

80

שעות צמיחה

פעילות תוספתית לבתי הספר

שעות צמיחה

הורים

1,203,000

בדיווח התלמידים 10% עלייה של המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על העשרה לימודית משמעותית

מנהלת ביה"ס

145,000

1813603

שעות צמיחה ביה"ס בן שמן

בדיווחי התלמידים 10% עלייה של המדווחים על מסוגלות אישית ובנוסף על גיוון בדרכי ההוראה והלמידה

העשרה לימודית לתלמידי בתי הספר היסודיים

מנהלי בתי הספר

66,000

1813600

שעות צמיחה ביה"ס בני עטרות

מנהלת ביה"ס

225,000

1813604

40

30

שעות צמיחה ביה"ס לפיד

שיפור בתפקוד התלמידים בהיבט ההתנהגותי, הלימודי והחברתי עפ"י דיווח הצוות החינוכי וציוני מהתלמידים 90% התלמידים ימשיכו לימודיהם בנחשון

מרום קידום נוער צוות ביה"ס נחשון

צמצום פערים והעלאת רמת ההישגים של תלמידי המועצה

90

70

תוכנית שיא

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online