תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף החינוך

מנהל אחזקת מוס"ח מנהל: יוסי כהן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

45,000

1814100751

100 100

50 50

מענה וטיפול בקריאות 100% מענה וטיפול בקריאות 100%

שיפוצים חטיבת מיישרים

תחזוקה ואחזקת מוסדות חינוך

1812200420 70,000

תחזוקת גני ילדים תיקונים ושוטף

אגף מוניציפלי ומחלקת מיחשוב

כתב כמויות + פיקוח + ייעוץ מיפוי אישור חשבון בכל + מפרט טכני + מערכות החינוך מענה תחזוקה ואחזקה שוטפת למוסדות חינוך תחזוקה ואחזקה שוטפת בתי ספר שיפוצים בתי ספר יסודי כללי

התקנת מערוכת שליטה ממוחשבת והחלפת תאורה חסכונית

ביצוע מיפוי

חיסכון בחשמל

100

50

מענה וטיפול בקריאות 100%

100 100 100 100

50 50 50 50

מענה וטיפול בקריאות 100% מענה וטיפול בקריאות 100% מענה וטיפול בקריאות 100% מענה וטיפול בקריאות 100%

תחזוקה ואחזקת מוסדות חינוך

400,000 200,000

1813200751 1813200751

רכישת מזגנים מוס"ח תחזוקת מזגנים מוס"ח

1811000420 100,000

37

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online