תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

מנהלת מנהלת האגף: ד"ר רונית לב

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

מציאת מענים ומסגרות טיפוליות לשיקום אישי ומקצועי לאוכלוסיית השיקום פיתוח וקידום צוות מיומן של עוס"ים ואחרים למתן שירות מיטבי לתושב מניעת סיכון ושיפור תפקוד בתחום האישי תעסוקתי סיוע למשפחות עם ילדים וטיפול בפרט ומשפחות במצוקה מיצוי זכויות, טיפול והגנה על שלום האזרח הוותיק, שירותים תומכים הגנה על שלום הילד, חיזוק תפקודו במישורים חינוכיים רגשיים וטיפול מיטבי בצרכיו מתן מענים ושירותים תומכים לבעלי צרכים מיוחדים בתוך ומחוץ לקהילה טיפול זוגי ומשפחתי

מתן מענה לצרכים של פרט בתחום השיקום במסגרות מיוחדות בקהילה ומחוצה לה סיוע בתחום ארגון, כח אדם ובטיחות טיפול ושיקום אישי רגשי ותעסוקתי לנוער בסיכון ומניעת התמכרויות חיזוק התא המשפחתי והפרטים בו חיזוק התא המשפחתי והפרטים בו הקניית אורח חיים בריא ופעילות לוותיקים, טיפול באזרח הוותיק וסידור במסגרות חוץ עבורו יצירת מעטפת מקצועית טיפולית לילד ונוער בבית ומחוצה לו מציאת פתרונות טיפוליים מקצועיים לפרט כולל מסגרות תעסוקה והוצאות מיוחדות

טיפול ושיקום אישי ומקצועי בקהילה ומחוצה לה

1846000000 2,750,000 1,700,000 משרד הרווחה

100

100

ביצוע

1841000000 1,500,000 1,100,000 משרד הרווחה

100

100

ביצוע

מנהל כללי

1847000000 300,000 200,000 משרד הרווחה

100

100

ביצוע

נוער וצעירים

משרד הרווחה

100

200,000

380,000

100

ביצוע

רווחת הפרט והמשפחה

משרד הרווחה

50

200,000

300,000

50

ביצוע

רווחת הפרט והמשפחה

משרד הרווחה

1,200,000 100

1,800,000

100

ביצוע

שירותים לאזרח הוותיק

טיפול בילד בקהילה ואחזקת ילדים במסגרות

משרד הרווחה

2,200,000 100

3,000,000

100

ביצוע

שירותים במסגרת מוגבלות שכלית התפתחותית

משרד הרווחה

4,500,000 100

6,000,000

100

ביצוע

46

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online