תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

צרכים מיוחדים מנהלת: איריס דליות

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

הקמת פורום הורים- לווי ובקרה

ביצוע

ביצוע

לווי של קבוצת פעילים

פעילי קהילה נגישה: כנפיים של קרמבו- פעילות פנאי לנוער עם מוגבלות, יום שיא לתושבים , הקמת מאגר תןשבים עם מוגבלות, מעקב אחר נגישות במקומות וארועים ציבוריים הגדלת מס הפעילים בקהילה נגישה מיזם צילום- ביצוע תןכנית עבודה נלווי התוכנית יום המיוחדים כמו כולם- יום למשפחות מועדונית שיקומית לילדים העלאת המודעות להנגשת שירותים לתושבים- הסברה לעובדים הדרכת עו"סים בתחום הצרכים המיוחדים סיור לימודי למסגרת אנשים עם מוגבלויות עו"ס לחוק טיפול באוכלוסית נכויות וצרכים מיוחדים הסעות לבעלי צרכים מיוחדים- בקרה מפעל שיקומי- לווי ובקרה, ועדות קבלה (על פי הצורך) מפעל שיקומי- סדנא מותאמת ביצוע ביצוע ביצוע מועדון חברתי לבעלי מוגבלויות- סדנא ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע

משרד הרווחה אגפי המועצה פעילים חברת המתנ"סים

פתוח והנגשת שירותים המתאימים לאנשים עם מוגבלויות ליצירת שינוי חברתי

קהילה נגישה

1848400782 20,000

10

7

פעילים 10

2,000

1848400782 5,000

47,000

1848400782 50,000

5,000

1848400782 10,000

1848400782 5,000

1848400782 5,000

משרד הרווחה שק"ל קרן שלם הועדה לתיכנון

מתן מענה מותאם לאנשים עם מוגבלויות, שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה ובחברה

שירותים לאנשים עם מוגבלויות

1848400782 5,000

1848200785 330,000

ביצוע

מפעל שיקומי- ועדת הגוי

52

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online