תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

נוער וצעירים מנהלת: איריס דליות

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

נשים נפגעות 12 טיפול שבועי ב תקיפה מינית

104,660

1848200781 15,000

12

10

מטופלות 12

טיפול בנפגעות תקיפה מינית

משרד הרווחה

נשים 10 טיפול פרטני ב

1848200781 19,000 1848200781 50,000

48 15 10 60

40

מפגשים בשנה 48

הדרכה שבועית מעגל צעירות

0 2

צעירות 15

1848200781

מקרים בשנה 10

קשר עם יחידת מט"ב - צה"ל

לווי 18-25 מענה לצעירים מלש"בים בסיכון עבודה צעירים מתן 60 פרטנית עם כלים להתמודדות עם גיל הבגרות נצעירה מתן חוסן רגשי זיהוי מצבי סיכון מצוי זכויות

משרד הרווחה יישובים רכזי קהילה מעגלים צבא ביטוח לאומי המשרד לביטחון פנים

39

צעירים מטופלים 60

צעירים - 60 לווי

2,000

1848200781 15,000

ביצוע

סדנאת נהול כלכלי נכון

ית"ד

סדנא למניעת שמוש בחומרים ממכרים סל גמיש - מענה חומרי: ביגוד, תווי מזון

2,000

1848200781 15,000

ביצוע

20,000

1848200781 20,000

15

5

צעירים 15

1848200781 15,000

ביצוע

פרסום ושיווק

משרד הרווחה רכזי קהילה צוותי מוגנות

מתן מענה רגשי לאוכלוסית היעד

להט"ב

מקרים מטופלים בשבוע, 4 הדרכה אחת לשבוע

26,160

1848200781 0

4

4

מקרים מטופלים בשנה 4

מפגשים למניעת התנהגות 10 מסכנת בנושא שימוש בחומרים ממכרים התערבות בבית נחמיה סדנא מפגשים 12 תהילית מפגשים בנושא 10 בית נחמיה התנהגות אנטי חברתית ונדליזם ומעורבות חברתית גינתון תוכנית מניעה למניעה שימוש באלכוהול סדנאות להורים: על פי תוכנית עבודה: בן שמן , מזור, בארות יצחק, רינתיה, גבעת כוח שילת ברקת - סדנאות למיניות בריאה

13,000

1848200781 15,000

12

2

מפגשים 12

3,750

1848200781 15,000

בנית מערך טיפולי

13,000

1848000781 15,000

10

0

מפגשים 10

משרד הרווחה בתי ספר קידום נוער שירות מבחן תאגיד מעגלים ניידת עלם

מתן מענה טיפולי לנוער בסיכון

1,500

1848000781 5,000

ביצוע

נוער

7,500

1848000781 30,000

ביצוע

10,000

בוצע על פי תוכנית עבודה מקרים פרטניים בשבוע 10 נערות מטופלות בשבוע 10

10 10

0

עו"ס התמכרויות לנוער

10

עו"ס נערות

1848200781 50,000

5

3

ישובים 5

מרבדי קיץ - פעילות לנוער

בני נוער משתתפים בכול 15 יישוב בני נוער בשבוע 20 ליווי

1848300780 204,000

מושבים בשבוע 4

מתן מענה לבני נוער באמצעות יצירת קשר עם מבוגר אחראי. הנגשת השירותים וכורמי הטיפול לבני הנוער

עלם, משרד הרווחה וועדים רכזי קהילה תאגיד מעגלים

20

10

לווי אישיים של בני נוער

קפה ייעוצי לבני נוער

12

8

מתנדבים 12

גיוס ושמור מתנדבים

54

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online