תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

התנדבות מנהלת: איריס דליות

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

חנות התחדשות - חנות יד שניה, פתוחה פעמיים בשבוע

10,000

בוצע

1848100784 10,000

בוצע

התחדשות- נקיון החנות

קשרים- לווי והעצמת הבודד בקהילה על ידי מתנדבים הגדלת מס המתנדבים שכר רכזת הכשרה למתנדבי קשרים זה"ב בגן- הטעמה בדרך חוויתית נושא זהירות בדרכים ע"י מתנדבים גימלאיים בשיתוף שלם ואור ירוק יום המעשים הטובים - עוד התושבים ועובדי המועצה להתנדבות עצמת ההתנדבות- מועדון הסרט, התנדבות אנשים עם מוגבלות מדריך נגיש- התנדבות בוגרי מפגשי 10 ההכשרה בקהילה הכשרה מדריך נגיש - חוג טבע וסיורים אשה השראה- מפגש עם נשים מעוררות השראה מפגשי הוקרה בשנה ל -זהב 2 בגן, קשרים, התחדשות, מפעל שיקומי, אם לאם, קהילה נגישה, מרותקי בית, חירום אם לאם - גיוס מתנדבות לליווי אמהות חדשות המתמודדות עם ההורות גן חושים מיזם להנגשת הטבע - בהדרכת בוגרי קורס מדריך נגיש יצירת מערכי הדרכה מרותקי בית הכשרה למתנדבים לוותיקים פרסום ושיווק

1848100784 28,000

בוצע

1848100784 10,000

5

0

מפגשים 5

1848100784 10,000

10

10

מפגשים 10

1848100784 30,000

בוצע

1848100784 8,000

8

4

מפגשים 8

משרד הרווחה קב"ט ישובים רכזי קהילה צוותי מוגנות אגף החינוך משאבי אנוש רוח טובה

מינוף תהליכים, התנדבות קיימים, פתוח מענים התנדבותיים שמור והוקרה למתנדבים

1848100784 12,000

10

4

מפגשים 10

התנדבות בחבל מודיעין

1848100784 10,000

8

0

חודשי פעילות 8

1848100784 0

10

10

מפגשים 10

1848100784 25,000

14

10

מפגשים שנתיים 14

1848000784 9,000

5

0

מתנדבות 5

1848100784 10,000

בוצע

1848100784 0

5

0

מפגשים 5

1848100784 5,000

בוצע

פרסום ושיווק

מתנדבים לשעת חירום- מפגש אחת לרבעון

1848100784 8,000

4

0

מפגשים בשנה 4

55

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online