תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

שי"ל וביטוח לאומי מנהלת: איריס דליות

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

ב i דף מש

מתן מענה אישי לפונים

משרד הרווחה בטוח לאומי תושבים מכללת פרס קריה אקדמית אונו

דף שביעות רצון אחת לרבעון

אחת לשבועיים נציג בטוח לאומי ימי עיון בשיתוף נותני שירות 2 בנושא מיצוי זכויות

מתן הכוון וליווי מקצועי במגוון תחומים: יחסי עבודה, ייעוץ משפטי, בטוח לאומי, ועוד

שי"ל וביטוח לאומי

15,000

1848100780 4,000

1

1

יום עיון

1848100780 36,000 1848100780 5,000 1848100780 5,000

ביצוע ביצוע

רכזת שיל - שכר

פרסום ושיווק

מתנדבים 25

גיוס ושימור מתנדבים

57

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online