תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

פרט ומשפחה מנהלת: דנה עזר

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

בניית תכנית טיפולית כוללת למשפחות מורכבות המתמודדות עם קשיים אצל אחד/יותר מבני המשפחה, במטרה להקל על משפחה הנמצאת במשבר ולסייע לה במציאת מענים מיטביים

גורמי חינוך עו"ס משפחה שפ"ח יועצות ביה"ס ראש צוות משטרה עובדי חינוך בתי משפט עו"סים משרד הרווחה משטרה עובדי חינוך בתי משפט עו"סים משרד הרווחה משרד הרווחה משרד הבריאות קרן שלם

ליווי העובד סביב הכנת המשפחה לוועדה, קיום וועדה רב- מקצועית בשיתוף המשפחה על מנת לבנות תכנית טיפולית מקיפה ומעקב אחר ביצוע התכנית עם העובד

וועדות 18-20 בין בשנה

וועדות תכנון טיפול והערכה

100

100

מהפניות 100% מטופלות עפ"י חוק תיקי לקוח 50-60 (בין בשנה)

קבלת דיווח, פנייה למשטרה, כתיבת תסקירים, פניות לביה"מ בעניין של קטין נזקק. דיונים בביה"מ, עבודה בצל החוק.

100

100

ועד 0 הגנה וטיפול על כל ילד מגיל , אשר יש חשד סביר שנעברת 18 נגדו עבירה

חוק נוער

קשר שוטף עם גורמים רלוונטיים במערכת החינוך, הקהילה, ייעוץ, הכוונה, ליווי סביב דיווחים

מענה מיטבי לכל פנייה

מתן מענה תומך מכיל ומקצועי למשפחות בהן ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות

לווי וטיפול בפרט ומשפחתו בתחום בעלי מוגבלויות ליווי ומעקב אחר משפחות בהתאם לסמכויות בית משפט ובית הדין, בנושאי גירושין ואפוטרופסות איסוף מידע מקיף-ישיר ועקיף לגבי המשפחה והערכה מקצועית, לצורך כתיבה והגשת תסקירים בהתאם לדרישות בתי משפט ובית הדין, כולל תסקירים משלימים בתקופה בה ניתנת סמכות שיפור תפקוד ילדים במישור הלימודי והמשפחתי, סיוע לבודדים ומשפחות המתקשים בניהול הבית, סיוע לקשישים (ללא גמלת סיעוד) בארגון הבית

טיפול בצורכי פרט בתחום מוגבלות

100

100

טיפול ע"פ חוק 100

מעקב אחר תפקוד הילדים במישורים השונים

מתן מענה מיטבי בנושאים המופנים על- ידי בית משפט בתחומי משפחה, לרבות גירושין, אפוטרופסות וכו'. הערה- טובת הילד עומדת כמטרת על של התפקיד

בתי משפט לענייני משפחה ובתי דין משטרה גורמים חינוכיים פיקוח משרד הרווחה

סדרי דין

הגשת תסקירים במועדם מידי שנה

40

40

חברות כח מעסיקות משרד הרווחה פיקוח עוסי"ים מרחביים

שביעות רצון הפונים, שיפור תפקודי במישורים שונים

שיפור תפקוד בתחומי חיים שונים לאוכלוסיית נזקקות במועצה (פרט ומשפחה)

סמך- מקצועי

58

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online