תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

פרט ומשפחה מנהלת: דנה עזר

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

שעות. 48 מתן מענה לפנייה ראשונית תוך טיפול שוטף לאחר אינטייק, ניהול תיק לקוח ובניית תכנית התערבות טיפולית כוללת, מכוונת חשיבה תוצאתית

מענה מיידי, בניית תיקי לקוח, שותפות ושקיפות מול הפונים חשיבה מקצועית לגבי כל תיק לקוח פתוח, התאמתו וסגירתו בהתאם מתן מענה טלפוני ובהתאם לצורך ישיר, מיידי ומיטבי בכל שעות היממה לתושבי המועצה

100

100

מיון תיקים- סגירת תיקי לקוח בהתאם לתכניות הרפורמה במשרד הרווחה

שיפור איכות החיים של התושבים הפונים לקבלת שירות, התערבות במשפחות רב בעייתיות, ליווי תמיכה והכוונה במקרי חירום במשפחה, מתן מענה מכיל ותומך למשפחות בהן בעלי צרכים מיוחדים, עבודה בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת קהילה וממשקים שונים לקידום צרכי הפרט

משרד הרווחה גורמי חינוך גורמי קהילה ראשי וועדים רכזי קהילה מחלקת קהילה

עבודה סוציאלית מרחבית לאוכלוסיית פרט ומשפחה

מתן מענה במקרי חירום מעבר לשעות העבודה

100

100

ליווי, הכוונה, תמיכה, ייעוץ והפנייה לאבחון למשפחות עם בעלי צרכים מיוחדים.

מתן מענה מיטבי למשפחות ולפרט

שיתופי פעולה והידוק העבודה עם אנשי מפתח מובילים ביישובים

איתור, זיהוי ומניעה פרטים וקבוצות ביישובים אשר זקוקים למענה טיפולי

בתי משפט פיקוח משרד הרווחה עמותה לייעוץ משפטי "מרווה" עוסי"ות היישובים גורמים רלוונטיים בקהילה פיקוח משרד הרווחה בתי משפט עוסי"ות המחלקה גורמים רפואיים עמותה לייעוץ משפטי "מרווה" אנשי מפתח ביישובים

איסוף מידע, אבחון, ביצוע הערכה מקצועית והגשת תסקירים כולל המלצה על פי דרישת בית משפט

הגשת תסקירים בהתאם לדרישת בית המשפט בכל הקשור לצרכי האזרח הוותיק

הגשת תסקירים במועדם

30

30

עו"ס אפוטרופסות

הקטנת הסיכון ושיפור מצבו של הקשיש

הסברה בקהילה, איתור אוכלוסיית הייעד, אבחון, מתן מענה סוציאלי ומשפטי בהתאם לצורך

הגנה וטיפול בקשישים חסרי יישע, לרבות בקשת צווים להגנה על שלום הקשיש

עו"ס חוק החוסים

מתן כלים לשיפור עבודת ראש הצוות

1841000780 10,000

הדרכה לראש צוות פרט ומשפחה

משרד הרווחה

הדרכת עוסי"ם מרחביים בנושא טיפול משפחתי

1841000780 15,000

6

0

מפגשים 6

פיתוח כלים ומענים מקצועיים עבור עובדי האגף

התמקצעות והכשרת העובדים באגף לשיפור השירות לתושבים

1841000780 10,000 1841000780 6,000 1841000780 5,000

100

0 2

שיפור פני האגף

שיפוץ פני האגף

2

סיורים 2

סיור מקצועי עבור צוות האגף

משרד הרווחה

1

1

1

השתלמויות מקצועיות של העוסי"ם גיבוש עובדי המחלקה לשיפור שיתופי פעולה וייטוב יחסי העבודה

1841000780 6,000

1

1

1

59

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online