תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף רווחה וקהילה

פרט ומשפחה מנהלת: דנה עזר

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

עמותה לחבר הוותיק מועדוני וותיקים רכזת המתנדבים באגף חברה וקהילה שי"ל עוסי"ות אזרחים וותיקים

מתן מענה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בביתם, מענה בריאותי (לחצן מצוקה), חברתי (טיולים ותרבות פנאי) וסוציאלי מותאם לצרכיהם. מתן מענה מיטבי לכל פעוט עד גיל העונה למצבי סיכון בחוק, הזכאי 3 למעון יום תחת סמל רווחה מתן ליווי, תמיכה ומענה טיפולי סוציאלי למשפחות בהן ילדי הגן השפתי, בהתאם לצורך.

שיפור איכות החיים, הגדלת כמות המצטרפים לקהילה התומכת

מענה מיטבי ושיפור תפקודי חיים בקרב אוכלוסיית הוותיקים לרבות מרותקי הבית

קהילות תומכות ומרותקי בית

קיום וועדה מקצועית בשיתוף המשפחה וראש צוות על מנת לדון בזכאות הפעוט לפי חוק, מעקב אחר השתלבות הפעוט כל עו"ס ביישוב עליו אחראי השתתפות בישיבות צוותי הגנים, מתן מענה הן לצוות והן להורי ילדי הגנים, הפנייה בהתאם לעו"ס היישוב, קשר רציף עם צוות הגנים והגורמים המעורבים קיום קשר רציף ושוטף עם צוות מרכז היום, תיווך הקשר בין מרכז היום לגורמים רלוונטיים במועצה פיקוח על פעילויות המרכז, תקינת כח אדם, והשירותים הניתנים לאזרחים הוותיקים במרכז היום, השתתפות בקליטת וותיקים חדשים במרכז ומתן מענה מיידי סביב סוגיות סוציאליות קיום ימי עיון והרצאות,להסברה, איתור ומניעה, לנותני שירותים ולאוכלוסיית הוותיקים. קיום וועדה רב- מקצועית למקרים בסיכון, פיתוח קשרי עבודה מיטביים עם גורמים מעורבים (משטרה וכו') , מעקב אחר מקרים ומענים הולמים לשיפור תפקודם וצמצום הסיכון. מעקב, טיפול ומתן מענים ברמת הפרט והמשפחה עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בסיכון

ריכוז וועדות פעוטות בסיכון לפי חוק

משרד הרווחה מעונות יום

100

100

מקרים בשנה 2-5

מתן מענה מיטבי מערכתי לשיפור תפקוד הילד ומשפחתו שביעות רצון הארזחים הוותיקים במרכז ביקור ובקרה במרכז ,ומילוי דוחות שנבנו על פי הוראות התע"ס

אגף החינוך שפ"ח צוותי הגנים פיקוח משרד הרווחה

ריכוז וליווי סוציאלי בגנים השפתיים (נופך ובית עריף)

עמותת מט"ב צוות מרכז היום פיקוח משרד הרווחה אגף חברה וקהילה אגפים רלוונטיים במועצה

בקרה, פיקוח מקצועי ותיווך בין אגף חברה וקהילה לחברת מט"ב המנהלת של מרכז היום לקשיש במועצה.

ריכוז מקצועי מרכז היום לקשיש

100

100

קיום הרצאות, ימי הסברה וקיום וועדות לאורך השנה

נאמני וותיקים ביישובים

22

22

שי"ל עמותת "מרווה" ייעוץ משפטי גורמים פסיכוגריאטריים שיטור קהילתי מרכז יום

איתור, מניעה, זיהוי וטיפול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים שנמצאים בסיכון

ריכוז תחום התעללות והזנחה בקשיש- עו"ס קרן שני

צמצום הסיכון ושיפור איכות החיים

קידום מצבו הרגשי, התנהגותי, חינוכי וחברתי של הילד. שיפור הקשר בין הילד להוריו תוך חיזוק התפקוד ההורי

אגף החינוך צוות המועדוניות פיקוח משרד הרווחה והחינוך

מועדוניות משותפות חינוך-עו"ס + רווחה תמר עוזר וליאת ביבי

ליווי, תמיכה, מענים סוציאליים לקידום ושיפור תפקוד הילד במועדונית ומשפחתו כמותי

15

15

60

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online