תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מוניציפאלי

תחזוקה מנהלת: תמר חדד

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

100% עבודה ע"פ קריאות מוקד מענה 100% עבודה ע"פ קריאות מוקד מענה

תקציב עבור השכרת משאית מנוף ישנה מהחכ"ל ביצוע תחזוקה שוטפת בישובים גיזומים ותחזוקת תאורת רחובות -שכירות משאית חדשה ביצוע ריסוס עשביה בישובים רכישת מלא ביגוד וציוד משרדי למחלקה

1743000730 90,000

100

100

תחזוקה שוטפת של גיזומים בישובים ותחזוקת תאורת רחובות.

משאית מנוף גיזום ועבודות חשמל

1743000730 366,000

100

100

1799000760 100,000

2

2

פעמים בשנה - קיץ, חורף

שמירה על סביבה נקייה ובטוחה רכישת ביגוד וציוד משרדי למחלקה ביצוע עבודה שוטפת בישובי המועצה ומוסדות חינוך

עבודת ריסוס עשביה בישובים

1746000560 0

בוצע

ציוד שוטף למחלקה

1746000740 20,000

כלי עבודה תקינים

רכישה ותיקון כלי עבודה

רכישת כלי עבודה

תפעול והובלת שימוש תקציב שפ"ע ישובים 24

פרויקטים 24

וועדי ישובים

ניצול מקסימלי של תקציב שפ"ע בכל ישוב

שפ"ע

1746300780 960,000

פרויקטים 24

תיקונים ותוספות שוטפות טנדר ריסוס וטנדר הטבלה טיפול בליקויי הביקורת - ממונה על 2019 התקינה משנת ביצוע בדיקת תקינות בכל מתקני המשחקים, גני ילדים וגינות ציבוריות

רכב הגורר מרסס ומבצע הובלות שונות

1799000732 50,000

רכב תקין לביצוע עבודות

תחזוקה שוטפת - טנדר ריסוס

1746100780 0

תוקנו הליקויים מהביקורת

וועדי ישוב, אגף חינוך

יצירת מרחב ציבורי בטוח בישובים ומוס"ח

תחזוקה של מתקני משחקים בישובים ומוסדות החינוך

אחת לחודש בדיקה , בדיקה שנתית ותלת שנתית

1746100780 500,000

12

12

גני ילדים, בתי ספר ומבני מועצה

מתן שירות איכותי סביבה נקייה ללא מפגעים

גינון בכל מוסדות החינוך המועצה כניסות בחודש 2

עבודת גינון שוטפת במבני המועצה

תחזוקת גינון מוסדות חינוך

תיגבור בעת הצורך ע"י הפעלת קבלן חיצוני רכישת ציוד חשמל לטובת אחזקת תאורת רחוב ביישובים רכישת מלאי חשמל לטובת עבודה שוטפת מבנה מועצה טיפול תקלות מיזוג אוויר במוסדות )1811000420( חינוך. מתקציב חינוך ש"ח 80,000 פיקוח על עבודת קבלן מים,איתור מוקדים בעייתם בהם יש לבצע עבודות תשתית למניעת תקלות חוזרות

1743000720 20,000

טיפול בכל קריאות המוקד

יצירת איכות חיים ובטיחות המרחב הציבורי ע"י תאורת רחוב תקינה ובטיחותית

מלאי שוטף במחסן המועצה לתחזוקה שוטפת מלאי שוטף במחסן המועצה לתחזוקה שוטפת

תחזוקת חשמל בישובים ובנין המועצה

1743000720 140,000

1743000780 100,000

טיפול בכל קריאות המוקד

טיפול תקלות מזגנים מוס"ח

תחזוקת מזגנים מוסדות חינוך

צימצום קריאות מוקד ומתן שירות איכותי

424,000

1912000781

תחזוקת שוטפת קווי מים לפיד ומוסדות חינוך

מניעת מפגעי מים בלפיד ומוס"ח

40,000

1912000781

יציאה למכרז חדש לקבלן תיקוני מים פורסם מכרז ונקבע זכיין חדש

65

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online