תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מוניציפאלי

מי קולחין מנהל: איתן עפגין

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

עינב אבוחצירה עינב אבוחצירה

שיפור קו הביוב ומניעת גלישות ביוב

החלפת קו ביוב מאסף מושב ברקת

600,000

200752750

ביצוע בפועל

פרסום מכרז לביצוע העבודה

החלפת קו ביוב ישן ברחוב הירדן נחלים שיקום מערכת ביוב במושב רינתיה מענה לקריאות מוקד ע"פ אמנת שירות שטיפת קווי ביוב, תיקוני שבר עבודת צנרת, חישוף קווי ביוב, עבודת טרקטור,סימון שוחות ביוב ודרכי גישה שיקום מערכת ביוב מושב רינתיה

2000752750 700,000

2020 החלפת קו ביוב בשנת

החלפת קו ביוב רחוב ירדן נחלים החלפת קו ביוב ישן

ביצוע בפועל

מענה מהיר ויעיל ע"פ אמנת השירות

טיפול בקווי ביוב

1972000780 1,024,000

100

100

אחוז מענה בזמן 100

550

600

צמצום תקלות

צמצום תקלות בקווי ביוב

קווי ביוב- תחזוקה מונעת

1972000780 350,000

אחוז ביצוע 100

עינב אבוחצירה

שליטה ובקרה על תחנות השאיבה ומענה מהיר בכל שעות היממה שירות לתושב ושדרוג תחנות שאיבה

שידרוג מערכת שליטה ובקרה בתחנות שאיבה

2000752750 3,500,000

ביצוע המערכת בפועל

שידרוג מערכת שליטה ובקרה

החלפת צנרת, שיפוץ והחלפת משאבות

1972000753 400,000

100

100

אחוז תחנות תקינות 100

שידרוג תחנות שאיבה

תחזוקה שוטפת של מערכת התראה קיימת. קשר עם הקבלן תחנות 20 תחזוקה שוטפת של שאיבה - ע"פ תכנון עבודה שוטף תשלום שוטף מבוצע ע"י הנח"ש מועצה

תחזוקה של מערכת התראה קיימת

1972000753 180,00

מערכת תקינה

מניעת מפגעים שליטה ובקרה

טיפול שוטף לצמצום תקלות ומתן מענה תשלום חשמל עבור צריכת חשמל תחנות שאיבה 20- ב

1972000753 708,000

100

100

אחוז תחנות תקינות ופעילות 100

תחנות שאיבה - תחזוקה

200,000

1972000771

100

100

ביצוע 100

תחנות שאיבה חשמל

2,077,000 2,077,000

החחלפת קווי ביוב

שיפור איכות החיים שדרוג תחנות שאיבה

ביוב שילת סלי מגוף

1,000,000 200,000

החלפת ציוד

צמצום תקלות ביישובים

תחזוקת קווי ניקוז ביישובים

ניקוז

69

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online