תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

דבר מנהל האגף

הוגדר מחדש חזון המועצה ומטרותיה ובהתאם לכך הוגדרו מחדש יעדי האגפים 2019 במהלך שנת השונים. על מנת לייעל ולמקסם בצורה מיטבית את משאבי המועצה במטרה לייצר שיפור מתמיד בשירות לתושב, האגף הכללי מעמיד לרשות עובדי המועצה כלים ניהוליים ותפעוליים שונים. ניתן למנות את התכניות הבאות: 2020 בין התכניות העיקריות לשנת הטמעת תוכנה לניהול תכניות עבודה. רשות לבטחון קהילתי- הרחבת תכנית מוגנות במועצה. משאבי אנוש – בחינת מבנה ארגוני. הטמעת מערכת נוכחות. חדשנות – הקמת מרכז חדשנות והטמעת חדשנות בחינוך. ביטחון – קליטת קב"ט, הרחבת פרויקט המצלמות ובניית מרכז הפעלה חדש. פיקוח מועצתי – קליטת פקחים ומתן מענה נרחב ביישובים. מדיה דיגיטלית – הקמת מערכת ידע אישי. שדרוג הכלים הדיגיטליים של המועצה. מיחשוב – החלפת מרכזיית טלפוניה. שדרוג תחנות קצה. מכרזים וחוזים – הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול חוזים. רכש – מיחשוב מערכת מחסן לוגיסטי. ניהול מלאי ממוחשב. אגף המינהל הכללי יוזם באופן רציף תכניות חדשנות ושיפור תהליכים ע"מ לייעל ולמצות בצורה המיטבית ביותר את המשאבים לטובת שיפור השירות.

יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online