תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

תאגיד מעגלים

צהרונים מנהלת: רחלי לגאלי

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

אבטחה לצהרוני גני הילדים כולל קייטנות

140,000

1812590750

100

100

קייטנות הכנת תקציב ובדיקת חשבוניות + אבטחה

אבטחת גנים/ צהרונים בקו התפר

אבטחה

מנחות פדגוגיות

לראות שהכל מתנהל באופן תקין, תקשורת בין הצוותים, מתן מענה לילדים מאתגרים

36

33

פיקוח על צהרונים

ביקור צהרונים

אספקת ארוחות בצהרונים לכל הילדים

ספקי מזון

1,750,000

1812590751

710

660

בחירת מזון איכותי ובריאותי הגעתו בזמן לצהרונים

הטמעה הדרגתית של מזון בריאות

הזנה

מנחות פדגוגיות

פגישות שוטפות עם המנחות הפדגוגיות וביקורת הצהרונים עפ"י דוחות המנחות הפדגוגיות הכנת תקציב לכל מפעילי חוגים, הצגות והפעלת חוגים בשבוע הכנת מאגר חוגים והצגות ערכיים, 1-2 שיבוץ חוגים. איתור כ"א, גיוס כ"א, ראיונות, הכשרה, מתן ליווי מקצועי ושיבוץ הצגת נהלים ושינויים עיקריים, בקרה ומעקב אחר יישום הנוהל לצוות הצהרונים ולהורים קליטה,ראיון עבודה, הגדרת תפקיד, פיקוח, אישור נסיעות + תוספת שכר

100

100

שנתי

שיפור וטיוב הסגל הפדגוגי

הנחייה מקצועית

הכנת תקציב לכל מפעילי חוגים, הצגות הכנת מאגר חוגים והצגות ערכיים, שיבוץ חוגים אחוז העובדות שהספיקו לעבוד בצהרונים או שינוי צהרון

מפעילי חוגים

570,000

1812590752

100

100

העשרה ילדים בצהרון

חוגים והצגות

מחלקת כ"א

100

100

גיוס והתאמת עובדות לצהרונים.

כ"א בצהרונים

שנתי

הטמעת נהלים ותקנון

נהלים ותקנון

יצירת מאגר עובדות מחליפות, הדרכה לעבודה בצהרון, נהלים ואחריות.

שמירה על מאגר איכותי וזמין תגמול בהתאם

ניהול מאגר כ"א לכל אשכול קביעת ממשקים ותהליכי עבודה עם גני ילדים קביעת מפתח שנתי עבור יצירה וניקיון

100

100

פגישות שוטפות

שמירה על שיתוף פעולה פורה

הכנת תקציב לכל צהרון ומעקב אחר ביצוע הזמנות ועמידה בתקציב

רכש

67,200

1812590720

100

100

שנתי

אספקת חומרי יצירה וניקיון

מעקב אחר השתתפות פעילה עמידה במבלן סיון עיוני

הדרכה בנושא הגשת עזרה ראשונה ובטיחות

10,000

1812590780

חלוקה לקבוצות תיאום מול החברה

קורס עזרה ראשונה

מחלקת חינוך וגני הילדים

הגדלת מס' המשתתפים, שיפור רמת מקצועיות ובקרה

מתן מענה להורים ולילדים בחופש הגדול מתן מענה להורים ולילדים בחופשות מערכת החינוך בחנוכה ופסח מתן מענה להורים ולילדים בחופשות חנוכה ופסח במערכת החינוך

1,100,000 540,000

1812800110

100

100

קייטנות גנים 36

קייטנות קיץ גנים

מחלקת חינוך בתי ספר יסודיים מחלקת חינוך גנ"י

שימור הילדים המשתתפים בקייטנות

קייטנת ניצנים בתי ספר משרד החינוך

330,000

340,000

1812592780

710

660

הגדלת מס' המשתתפים בקייטנות

בניית והפעלת קייטנה במסגרות הצהרונים. צוות, חוגים.

קייטנת ניצנים גני הילדים משרד החינוך

367,000

355,000

1825991781

710

660

ילדים 710

91

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online