תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

תאגיד מעגלים

צהרונים מנהלת: רחלי לגאלי

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

הגדלת מס' הילדים המשתתפים בפעילות, רישומם לצהרון, איתור ילדים אלרגים וחינוך מיוחד, ביום הערכות לצוותים, תיאום מועד מול כל הגורמים,בחירת פעילויות, הרצאות, הזמנת כיבוד, הכנת תיקי צהרון, שיבוץ ילדים, ביטול צהרון ומעקב אחר התשלומים החודשיים

מחלקת שירות לתושב

השתתפות נוכחות, מספר הרשומים בצהרון

6,326,100

100

100

רישום ילדים לצהרון הערכות לפתיחת שנה שיבוץ בצהרון

מתן מענה להורי ילדי החבל

מחלקת שירות לתושב

30,000

100

100

מתן מענה לתושבים להנחת רווחה

שכר

5,600,000

1812500110

100

100

כל השנה

בדיקת דוחות, הכנת טבלאות של מ"מ/ קבועות

תשלום לעובדות

שכר עובדות צהרונים

מנחות פדגוגיות ורכש מנחות פדגוגיות

התמקצעות והעשרת הסגל, הכשרת הצוותים לחינוך

העשרת הסגל והצוותים לחינוך

תכנית הכשרה שנתית וגיבוש תכנית מעקב שנתית על הצהרונים

30,000

1812590780

100

100

בניית תכנית והכשרה שנתית לצוותים.

מעקב אחר עבודת הצוות והמערך הפדגוגי ,בחינת בקשות וגריגות

בקרה על צהרונים

רכש

140,000

1812590720

חומרי נקיון + הכנת תקציב שנתי לציוד מתכלה

תקציב שנתי לציוד מתכלה

חומרים ותחזוקה

הכנת תקציב קופה קטנה לכל צהרון

הכנת תקציב לקופה קטנה תקורת צהרונים

תקציב שנתי לקופה קטנה, תקורת צהרונים

רכש

60,000

1812590780

36

33

הכנת תקציב לקופה קטנה, תקורת צהרונים

92

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online