תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

תאגיד מעגלים

תרבות מנהל: גוגי עידן

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

הנהגות בתי הספר מחלקת ביטחון אגף החינוך

שח"פ - חוגי העשרה - שישי חופשי פעיל בבתי הספר.

מתן מענה לילדים בימי שישי באמצעות חוגי העשרה.

430,000

1813280781

שישי חופשי פעיל

מנכל מועצה

עוזר ראש מועצה

ביטחון תחזוקה רכש רישוי עסקים

יצירת קשר עם ספקים וזכיינים ונותני שירותים ממשרדי ממשלה

450,000

1751000780

מספר המשתתפים

לחגוג את הקמת מדינת ישראל

חגיגות יום העצמאות

ועדה לתכנון ובניה נגישות

ביטחון תחבורה חינוך

פגישות עבודה עם ספקים הוצאת הזמנות עבודה ותיאום עם גורמי הביטחון עם אגף החינוך

מורשת והנצחה וידיעת הארץ

140,000

1821000783

מספר המשתתפים

הנצחת חללי האזור ושימור המורשת

נוער הסעות

95

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online