תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2021

תוכנית עבודה 2021 מקושרת תקציב לשנת מועצה אזורית חבל מודיעין

4.......................................................................................................................................... דבר ראש המועצה 5......................................................................................................................................................... דבר מנכ"ל 7................................................................................................................................................ אגף מנהל כללי 33....................................................................................................................................................... אגף חינוך 57...................................................................................................................................... אגף רווחה וקהילה 91........................................................................................................................................... אגף מוניציפאלי 107................................................................................................................................................. אגף כספים 113................................................................................................................................................. אגף הנדסה 121........................................................................................................................................... תאגיד מעגלים

דבר ראש המועצה

מכובדיי, היאהתוכניתהמאתגרת 2021 תוכניתהעבודה לשנת ביותר בפניה ניצבנו. עיקר האתגר היה לבחון כיצד המועצה ממשיכה לתת את השירות הטוב ביותר ומבצעת את התוכניות העתידיות שלנו וכל זאת, תוך ההתייחסות להמשך מגפת הקורונה על כל ההשלכות שלה. עוד לקחנו בחשבון כי בשנה הקרובה נעמוד מול קיצוצים תקציביים הנובעים מקיצוץ רוחבי צפוי בהשתתפות משרדי הממשלה השונים בתקציב המועצה וכן מבעיות כלכליות של תושבים וגופים עסקיים הפועלים במועצה. תוכנית העבודה, המוגשת לכם בזאת, בנויה תוך הבנה שאנו ממשיכים להתמודד עם הנגיף, אך בד בבד אנו נערכים כבר לשינוי המצב וחזרה הדרגתית לפעילויות עם קהל ומפגשים חברתיים.

המשכנו את המדיניות עליה 2021 בתוכניות לשנת החלטנו עם פרוץ המגפה. מצד אחד ערכנו את השינויים הנדרשים לנוכח התקופה, ובמקביל המשכנו את התוכניות בעלות השלכות ארוכות טווח לעתיד המועצה. תהיה שנה בה נדרש ליצירתיות רבה 2021 שנת וגמישות. אנו נפעיל את התוכניות השונות ונבצע את השינויים הנדרשים בהתאם להתפתחויות הבריאותיות. אני משוכנע שבכוחנו לעבור את התקופה ולהבטיח, שגם בימים של אי וודאות וקשיים, אנו מועצה חזקה, עם עובדים נהדרים, ובכוחנו להמשיך ולהעניק לתושבי חבל מודיעין את השירות הטוב ביותר ואת התמיכה לה כולנו נזקקים בימים אלה. יחד נעמוד בכל האתגרים ונוציא את המועצה מחוזקת מהמשבר. שלכם, שמעון סוסן ראש המועצה

דבר מנכ"ל המועצה

המודל הנוכחי של כתיבת תכניות העבודה, נוצר, כדי לתת לדרג הביניים של מנהלי המועצה אחריות וסמכות בכל הקשור לתחום עיסוקם. אנו מאמינים כי מעורבותם של מנהלי המחלקות בכתיבת התכניות תביא להשגת תפוקות גבוהות יותר עבור שיפור השירות לתושב. יתרונה המרכזי של התוכנה הוא באפשרות לייצר שקיפות מרבית ובעיקר לייצר תהליך עקבי ומובנה של בחינה רציפה בנוגע למידת העמידה ביעדים המועצתיים ומתן מענה מיידי לנקודות בעייתיות. מנהלי המחלקות והאגפים השקיעו מחשבה רבה בבניית התכניות וביצירת מדדי בקרה- דבר אשר יחדד בצורה חד משמעית את האפקטיביות של פעילות המועצה ויכווין את הדרג המקצועי לעמידה ביעדים ובמדדים אשר נקבעו. ברצוני להודות לכלל מנהלי המועצה על הירתמות מהירה, מקצועי ויסודית בבניית תכניות העבודה ברמה גבוהה ביותר! בברכה, יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה

משבר הקורונה אשר ליווה את המועצה והמדינה 2021 ילווה אותנו גם בשנת 2020 במהלך שנת ברמת מוגבלות מסוימת. כתיבת תכניות העבודה מהווה אתגר כפול ומכופל לאור אי 2021 לשנת הוודאות בנוגע למשבר הקורונה. במהלך כתיבת תכניות העבודה נדרשו מנהלי המועצה להתאים את תכניות העבודה למספר דרכי פעולה , זאת בהתאם למגבלות הקורונה והתפתחות המשבר. מגבלות הקורונה הביאו את מנהלי המועצה לחשוב באופן יצירתי ומקורי , זאת על מנת להמשיך ולתת את השירות הטוב ביותר לתושבי המועצה. במהלך כתיבת התכניות ביצענו קפיצת מדרגה נוספת בשימוש מערכת ממוחשבת לניהול תכניות עבודה מקושרות תקציב יחידה מסוגה בארץ. תוכנה זו מהווה כלי ניהולי מרכזי אשר תאפשר שקיפות, תיאום ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה תוך התאמה מלאה בזמן אמת לניצול התקציב השוטף ותוך מתן סמכויות ואחריות למנהלי הביניים.

אגף מנהל כללי

אגף מנהל כללי

דבר מנהל האגף

, הונחו מנהלי המחלקות והתחומים להתמקד 2021 במסגרת כתיבת תכניות העבודה לשנת בגמישות תכניות העבודה לאור ההתמודדות עם משבר הקורונה. לוותה בתהפוכות רבות והתאמות נרחבות בתכניות העבודה השונות. מנהלי 2020 שנת ולכתוב מענה מתאים 2021 התחומים הונחו לגלות גמישות בכתיבת תכניות העבודה לשנת עבור מספר תרחישים שונים בהתייחס להשלכות על מגבלות הקורונה. קפיצת מדרגה נוספת נעשתה בכל הקשור לתכנית עבודה מקושרת תקציב ולשימוש בתכנת המחשב של תכניות העבודה. שדרוג התכנה מאפשרת מעקב צמוד וניצול יעיל של משאבי המועצה וכן מתן כלים נוספים למנהלים לטובת מענה מהיר ויעיל לשינויים הנדרשים אל מול צרכי היישובים והתושבים. חלק ניכר מתכניות האגף מיועדות עבור עובדי המועצה בכדי לתת להם כלים מתאימים להמשך שיפור השירות לתושב. דגש מיוחד ניתן לטובת המשך שדרוג הכלים הדיגיטליים בעומדים לטובת תשובי המועצה. אני רוצה להודות לכל מנהלי המחלקות על תהליך רציני ומקצועי של כתיבת תכניות והיערכות .2021 לשנת בברכה, יוסי אלימלך

8

אגף מנהל כללי

משאבי אנוש מנהלת: שרה בלום

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

פורשים, מתנות לחגים, תלושי שי מורים בנחשון, יום המורה וכו' פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה

מלא

מלא

1616000782

40,000

רווחה

רווחת עובדים

תהליכים ארגוניים

מתקיים

מתקיים

1616000781

0

עמותה לקידום מקצועי

השתלמות עובדים שנתית

מתקיים

מתקיים

1616000781

0

פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה השתלמות דירקטורים

תהליכים ארגוניים

מתקיים

מתקיים

1616000781

50,000

ביצוע תהליכים ומשוב

פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה תהליכים ארגוניים

תהליכים ארגוניים

מתקיים

מתקיים

1616000781

50,000

פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה השתלמות אגפית

תהליכים ארגוניים

קיום הכשרות קיום הכשרות קיום הכשרות

הקמת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה וביצועי העובדים הקמת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה וביצועי העובדים הקמת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה וביצועי העובדים

קיום הכשרות

1616000780

30,000

מספר כנסים

כנסים

ניהול מערך הדרכה

קיום הכשרות

1616000780

20,000

ביצוע 100%

תשלום דמי חבר

ניהול מערך הדרכה

אחוז עובדים שיוצאים להשתלמות

קיום הכשרות

1616000780

20,000

הקמת מערך הדרכה

ניהול מערך הדרכה

9

אגף מנהל כללי

רכש מנהל: שי שטח

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

רכישה של כלים חדשים (מקדחה, מברגה, מסורית ועוד) הנפקות ציוד ממחסן המועצה 100% 2021 בסוף שנת

חידוש מלאי כלי עבודה

כן

לא

1613100750

15,000

החלפת ציוד תקול בציוד חדש ומתקדם

הנפקת ציוד מהמסן בצורה ממוחשבת

הנפקת ציוד יוצא ממחסן המועצה בצורה ממוחשבת דיגיטלית ע"י ברקוד ייעודי.

כן

לא

1613100750

10,000

פרויקט חיוני והכרחי ניהול שוטף בכל זמן מתרחש בכל זמן נתון.

ניהול מלאי המרלו"ג ניהול המלאי של המועצה ע"פ חוק בדגש על ספירות מלאי בסוף שנה

כן

ספירות מלאי המרלו"ג 100%

שירות עבור תושבי המועצה, מוס"ח וכל מחלקות המועצה באופן שוטף ויומיומי ע"פ הנהלים וההנחיות

תפקוד שוטף - מחסן לוגיסטי

כן

שירות שוטף עבור המועצה

לוודא שכל תהליכי הרכש מתבצעים ע"פ הנהלים וע"פ החוק! אין פשרות.

ניהול כל תהליכי הרכש במועצה ע"פ הנהלים וע"פ חוק ללא פשרות.

ניהול מחלקת הרכש ע"פ חוק

כן

בדיקות שנתיות לכלים במרלו"ג (במת תיקונים + ) הרמה, מלגזה כולל טסטים

הוצאות מחסן משוטפות הוצאות מחסן משוטפות

כן

לא

1613100750

23,500

מידוף לגלריה במרלו"ג

בדיקות שנתיות לכלים במרלו"ג (במת תיקונים + ) הרמה, מלגזה כולל טסטים

כן

לא

1613100750

3,000

בטיחות בעבודה

להביא ליישור קו בכל נושא האינוונטר כמו גם הטמעת נהלים כך שכל רכוש (טובין) המועצה יהיה מדיד בכל שלב הרחבת הידע של הקניין הראשי, מנהל המחסן ורכזת האינוונטר

ספירות מלאי אינוונטר בכל אגפי המועצה כולל מוס"ח

ניהול אינוונטר המועצה באופן מלא

כן

לא

הרחבת הידע המקצועי של צוות 100% הרכש והלוגיסטיקה

הכשרות צוות הרכש והלוגיסטיקה

כן

לא

10

אגף מנהל כללי

רכש מנהל: שי שטח

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

להכניס לתודעה של כל מחלקות המועצה שמערך האינוונטר והרכש יצא לדרך וקיום הנהלים בשני הנושאים קריטיים להמשך תהליך תקין בנושא רכש ובנושא אינוונטר

הטמעת נהלים והדרכות למחלקות המועצה בנושא רכש ואינוונטר

כנס רכש אחת לרבעון, כנס אינוונטר כל חצי שנה

כן

לא

כנסים סה"כ 6

התנהלות שוטפת גם בזמן חירום עבודה שוטפת של מחלקות המועצה גם בזמן חירום עבודה שוטפת של מחלקות המועצה גם בזמן חירום

ע"י וועד 50K אישור רכש החורג מסכום מסודרת המאשרת את ההליך

כן

כינוס וועדת רכש עפ"י הצורך

וועדת רכש

מחסן לוגיסטי - תקציב שוטף לניהול מלאי

קניית מלאי עבור המחסן שמשמש את כל מחלקות המועצה

כן

ניהולי המלאי

מחסן לוגיסטי - תקציב שוטף לניהול מלאי

קניית מלאי עבור המחסן שמשמש את כל מחלקות המועצה

כן

1793000430

100,000

מלאי שוטף למחסן

11

אגף מנהל כללי

ביטחון מנהל: אסף אילוז

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

כן

כן

1726000730

2,000

האם בוצע

תחזוקת גנרטורים וציוד מל"ח

הסכם שירות גנרטורים ומשאבות

תחזוקת ציוד חירום

מערכת הקשר וטלפוניה לשעת חירום

כן

כן

1721000540

2,000

האם בוצע

ביטחון מירס, סלקום, קשר

תחזוקה ודמי מנוי למערכות

כן

כן

1727000783

10,000

האם בוצע

תחזוקת גדרות בקו התפר

תחזוקת גדרות בישובי התפר

גדרות קו התפר

כן

17221000783 כן

220,000

האם בוצע

הוצאות רכב

מרכיבי ביטחון

ביטחון

היערכות לקיץ כיבוי אש, רכש גרור כיבוי, סיוע בהקמת קו הידרנט בלפיד

הכנת יישובי המועצה לקיץ, מניעת התפשטות שריפה

הכנות לקיץ למניעת שריפות

כן

כן

250,000

האם בוצע

כן

כן

1817100780

5,0000

האם בוצע

אחזקת אינטרקומים במוס"ח

כן

כן

האם בוצע

רכישת ציוד בטיחות למוס"ח

כן

כן

האם בוצע

בדיקת קרינה במוס"ח

בדיקת מהנדס קונסטרוקטור לפי צורך

כן

כן

האם בוצע

הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח

בטיחות במוס"ח

כן

כן

האם בוצע

בדיקת מהנדס חשמל לפי צורך

כן

כן

האם בוצע

ביצוע מבדקי בטיחות

כן

כן

האם בוצע

הרצאות בתחום הבטיחות

12

אגף מנהל כללי

ביטחון מנהל: אסף אילוז

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

תחזוקה והתקנת מערכות וציוד בטיחות וביטחון במוס"ח

כן

כן

1817100780

450,000

האם בוצע

הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח

בטיחות במוס"ח

כן

כן

1817100780

50,000

האם בוצע

ביתני שמירה חדשים 2 רכש

הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח

בטיחות במוס"ח

בניית מחסן חירום מועצתי - מלח בטחון הוצאות שונות ורכישות

כן

כן

תב"ר

200,000

האם בוצע

העברת מחסן מלח

העברת מחסן מל"ח מבארות יצחק

כן

כן

1721000780

220,000

האם בוצע

הוצאות ורכשיות שונות בטחון

רכישת ציוד, מחסומים, אמצעים וכ"ו

תיקון, השמשה והתקנה של שערים בישובים לטובת סגירה בלילה תיקון, השמשה והתקנה של שערים בישובים לטובת סגירה בלילה

כן

כן

שערים בישובים

גדרות ושערים

תחזוקה של שערים וגדרות ביישובי התפר

כן

כן

1727000785

80,000

האם בוצע

גדרות ושערים

שנת הביטחון האישי המשך פריסת מערך המצלמות במערך הציבורי

כן

כן

1721000781

550,000

האם בוצע

מצלמות בטחון במושבים

אבטחת ישיבת נחלים- משמרת ערב

כן

כן

1817000750

100,000

הבטחת קיום תנאים אבטחתיים במוס"ח

אבטחה במוס"ח

כן

כן

1817000751

2,100,000

האם בוצע

אבטחת מוסדות החינוך

הבטחת קיום תנאים אבטחתיים במוס"ח

אבטחה במוס"ח

הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות אחזקת תאורה קו תפר

הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות

הקמה ושמירת כשירות ליחידות סער, צח"ר, צח"י

כן

כן

1721000782

10,000

יחידות כשירות 2

כן

כן

1727000782

10,000

על פי דרישות

תיקון עמודים ופנסים באופן שוטף

תאורת גדר היקפית

13

אגף מנהל כללי

ביטחון מנהל: אסף אילוז

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

תמיכה ושיפוץ בסיסי המתנדבים, תמיכה בפעילות השוטפת ורווחת המתנדבים

תמיכה ושיפוץ בסיסי הפעלה, תמיכה בפעילות השוטפת לרווחת המתנדבים

כן

כן

1722100780

80,000

האם בוצע

משא"ז הוצאות

ניצול המקלט כחלל דו שימושי- חירום ושגרה. שמירה על כשירות המקלטים תחזוקת המקלטים ניצול המקלט כחלל דו שימושי- חירום ושגרה. שמירה על כשירות המקלטים תחזוקת המקלטים

מקלטים והכשרתם 30 שיפוץ לביקורת מוכנות פיקוד העורף

שפוץ מקלטים ציבורים

כן

כן

1723000780

200,000

מקלטים משופצים 30

מקלטים בשנה ומסירתם 3 שיפוץ לשימוש היישוב בשגרה

שפוץ מקלטים ציבורים

כן

כן

1723000780

158,000

שיפוץ מקלטים והסבה לדו תכליתי

בקרת מערכות גילוי וציוד כיבוי אש במוס"ח לפי מכרז

כן

כן

1817100780

30,000

האם בוצע

הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום

חירום במוס"ח

טיפול בעמודי חשמל / מרכזיות, חשבון חשמל תאורת גדר בישובי התפר השתתפות חובה אל מול משהב"ט להשקעות ושיפור תשתיות וציוד עמידה בדרישות המשטרה בנוגע לאבטחה בישובי קו התפר (שילת, לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות)

כן

כן

1727000771

120,000

על פי דרישה

חשמל בקו התפר

חשמל קו תפר

שיפור תשתיות וציוד אל מול משהב"ט

השתתפות כללית להג"א

כן

כן

1723000810

134,100

האם בוצע

שמירה קו התפר - שילת, לפיד מבוא מודיעים, כפר רות

בטחון שמירה בקו התפר

כן

כן

1721000750

517,000

האם בוצע

השתתפות בשמירה במבוא מודיעים הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות - יחידות כיבוי אש

כן

כן

1721000752

האם בוצע

שמירה מבוא מודיעים

השתתפות בשמירה במבוא מודיעים

יחידה עם יכולת כיבוי אש. אימונים שוטפים לשאר.

ביצוע הכשרה, שמירת כשירויות, רכישת ציוד חילוץ והצלה יעודי

יחידות כיבוי אש ביישובים סמוכי 4 בניית יער

כן

כן

14

אגף מנהל כללי

ביטחון מנהל: אסף אילוז

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

אבטחת ישובי קו התפר (לפיד, שילת, מבוא מודיעים וכפר רות( עפ"י הנחיות מ"י

עמידה בדרישות המשטרה בנוגע לאבטחה בישובי קו התפר (שילת, לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות)

מתן מענה אבטחתי לישובי קו התפר כ-ג"מ מ"י

בטחון שמירה בקו התפר

כן

כן

השתתפות בשמירה בכפר רות

כן

כן

1721000752

60,000

שנתי

השתתפות בשמירה בכפר רות

השתתפות בשמירה בכפר רות

כן

כן

רכישת ציוד חירום למוס"ח

הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום

כן

כן

רכישת ציוד ע"ר

הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום

חירום במוס"ח

ביצוע רכישה לפי צורך

כן

כן

שילוט חירום למוסדות

הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום

בקרות למערכות בחירום - רעא"ד כריזה

כן

כן

הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום

15

אגף מנהל כללי

שכר מנהלת: מיכל גבע

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

מתקיים בסגר קורונה?

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

. ליעל 1 : מחשוב כל התיקים האישים שנמצאים בארכיון כדי . למען שמירה על סודיות ודיסקרטיות 2 את עבודת השכר . לצורך גיבוי ממוחשב של החומר 3 של המסמכים האישים

סריקת תיקים אישיים של עובדים ותיקים

כן

כן

161300751

25,000

סריקת תיקי קרטון אישים

כן

כן

161300751

40,000

בקרת שכר חיצונית

למזער טעויות בשכר העובדים

בקרת שכר

להגדיל את מס' העובדים שמקבלים שכרם למייל במטרה: . להעביר את התלוש לעובד במהירות גבוהה ביותר 1 . לצמצם את הנזק 3 ' .לחסוך בעלויות של ביול,נייר,שינוע וכו 2 לסביבה ע"י צמצום שימוש בנייר להנגיש את תלוש השכר לעובדים באמצעות הדרכות פרונטליות ומצגות באופן דיגיטלי בקרב עובדי 101 הטמעת נושא מילוי טופס המועצה

עליה בשיעור ל 34% המשתמשים מ 60%

הגדלת השימוש בתלוש שכר תיק עובד באינטרנט + במייל

כן

כן

תלוש שכר במייל

הכרת תלוש השכר לעובדי המועצה

כן

כן

הכרת תלוש השכר לעובדי המועצה

הגדלת מס' העובדים שמשתמשים בטופס הדיגיטלי

כן

כן

כמות טפסים דיגיטלים

דיגיטלי 101

16

אגף מנהל כללי

פרוייקטים מנהלת: מורן צדף

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

פרסום מתחלף אחת לרבעון ע"ג אוטובוסים צהובים עיצוב , דפוס , קילוף פרסום נוכחי והדבקת פרסום עדכני

פרסום ע"ג אוטובוסים צהובים

כן

לא

1769500780

35,000

האם בוצע

פרסום ע"ג אוטובוסים צהובים

כן

כן

1769500780

425,000

האם בוצע

פרויקטים מועצתיים

פרויקטים מועצתיים

פרסום האמנה ע"י חוברות / מגנטים ושי לתושב. פרסום האמנה לעובדים ע"י אירוע השקה אגפי

סיוע בהטמעת אמנת השירות של המועצה

פרסום אמנת שירות מעודכנת לתושבי המועצה. שיקוף והנגשת המידע והשירותים של המועצה לתושבי החבל

כן

לא

1769500780

20,000

האם בוצע

דיווח להורי התלמידים באם הילד שלהם עלה להסעה בבקרים ובשעות הצהריים. ההורה יקבל הודעה בעת ולאחר 2021 עליית הילד לאוטובוס. פיילוט יבוצע בינואר מכן נבחן היתכנות להמשך פעילות בהתאם להצלחת הפיילוט ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס

בחינה + הקמת המערכת וביצוע פיילוט לפרויקט ארוך טווח

פרויקט הסעות תלמידים.

כן

כן

האם בוצע

ריכוז בקשות , מסמכים וכתבי הצהרה למועמדים וטעינת הנתונים במערכת המלגות של מפעל הפיס

מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס

כן

כן

האם בוצע

יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים למתן שעות התנדבות לקהילה

מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס

כן

כן

האם בוצע

17

אגף מנהל כללי

פרוייקטים מנהלת: מורן צדף

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס חיבור לשטח ולישובי המועצה. תיאום וביצוע סיורים (סיור ניהול המשימות הנגזרות מכל סיור + ) אחד בחודש קריאת מים מרחוק בבתיהם של קשישים עריריים מידי יום כדי שנוכל לקבל התראות במקרים בהם לא נעשה שימוש במים ביממה האחרונה ולפנות לקשיש/ה ולדרוש לשלומם. קריאת מים מרחוק בבתיהם של קשישים עריריים מידי יום כדי שנוכל לקבל התראות במקרים בהם לא נעשה שימוש במים ביממה האחרונה ולפנות לקשיש/ה ולדרוש לשלומם. קריאת מים מרחוק בבתיהם של קשישים עריריים מידי יום כדי שנוכל לקבל התראות במקרים בהם לא נעשה שימוש במים ביממה האחרונה ולפנות לקשיש/ה ולדרוש לשלומם. נתונים + איחוד כל נתוני המועצה מכל המערכות השונות של תושבים שיבחרו לשתף אותנו לדאטה אחד גדול כדי לייעל את תהליכי העבודה במועצה והנגשת המידע לתושבים בצורה חכמה ויעילה יותר

מעקב חודשי ודיווח שעות התנדבות במערכת מלגות מפעל הפיס

מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס

כן

לא

האם בוצע

תשלום מלגות לסטודנטים בשתי מנות - מנה ראשונה ע"ח המועצה ומנה שניה ע"ח מפעל הפיס

מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס

כן

לא

1769501780

125,000

האם בוצע

+ ) תיאום וביצוע סיורים (סיור אחד בחודש ניהול המשימות הנגזרות מכל סיור הקמת אתרים וקליטת הקשישים שמתגוררים בישובי המועצה במערכת. הדרכה על מערכת ההתראות והתפעול השוטף

סיור ההנהלה ביישובי המועצה

כן

לא

האם בוצע

האם המערכת פעילה ושולחת

פרויקט "מים חיים" במועצה אזורית חבל מודיעין

כן

כן

1769500780

0

התראות בהתאם.

פרויקט "מים חיים" במועצה אזורית חבל מודיעין

כן

כן

1769500780

36,000

האם בוצע

תפעול שוטף של המערכת

פרויקט "מים חיים" במועצה אזורית חבל מודיעין

נוהל עבודה לטיפול בהתראות הפרויקט עם אגף רווחה ואגף הפיקוח

כן

כן

האם בוצע

האם נבחרה חברה שתפתח את המערכת

יציאה למכרז ובחירת חברה לפיתוח המערכת

- נתונים BI מערכת ומידע

כן

כן

18

אגף מנהל כללי

פרוייקטים מנהלת: מורן צדף

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

נתונים + איחוד כל נתוני המועצה מכל המערכות השונות של תושבים שיבחרו לשתף אותנו לדאטה אחד גדול כדי לייעל את תהליכי העבודה במועצה והנגשת המידע לתושבים בצורה חכמה ויעילה יותר נתונים + איחוד כל נתוני המועצה מכל המערכות השונות של תושבים שיבחרו לשתף אותנו לדאטה אחד גדול כדי לייעל את תהליכי העבודה במועצה והנגשת המידע לתושבים בצורה חכמה ויעילה יותר

האם קיים אפיון חווית לקוח

סיום תהליך אפיון חווית לקוח עם חברת וויטבורד

- נתונים BI מערכת ומידע

כן

כן

האפ פותחה המערכת

פיתוח המערכת ע"י חברה חיצונית. ליווי ובדיקות ע"י המועצה

- נתונים BI מערכת ומידע

כן

כן

19

אגף מנהל כללי

חדשנות ותכניות עבודה מנהלת: הדס פורת

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

ייעוץ ובניית צוות לקביעת אסטרטגיה חדשנות למועצה, הכשרה קורס חקלאות לחקלאים - מתן כלים לפיתוח וחדשנות בתחום החקלאות קורס/הכשרה לבעלי תפקידים - מליאה/וועדים/אנשי מפתח בחדשנות הכשרה לבעלי תפקידים: רכזי קהילה/מזכרים

אסטרטגיה והכשרה למועצה בתחום החדשנות

מועצה מובילה, בניית תוכנית אסטרטגית למועצה בתחום החדשנות והכשרה

חלקי

1769200750

25,000

בניית אסטרטגיה

חדשנות לקהילה

לא

1769200750

20,000

שביעות רצון גבוהה מהקורס

הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית

לא

1769200750

20,000

משתתפים 20

הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית

חדשנות לקהילה

לא

1769200750

10,000

שביעות רצון גבוהה מהקורס

הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית

חדשנות לקהילה

לא

1769200750

15,000

שביעות רצון גבוהה

אירוע חדשנות

הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית

חדשנות לקהילה

תהליך חדשנות הכולל תוצרים לאתגרים ממשיים הכשרות לעובדי המועצה -ע"פ סיירת חדשנות + אגפים הכנה של מערכת המועצה למצבי חרום בתחום מידע לציבור, עדכון תיק ונהלים. תרגילים

חדשנות פנים ארגונית חדשנות פנים ארגונית

לא

1769200750

30,000

תוצר חדשני

פיתוח וחשיבה של תהליכים פנים ארגונים

לא

1769200750

30,000

השתתפות בכל המפגשים 90%

פיתוח וחשיבה של תהליכים פנים ארגונים

ניהול מכלול מידע לציבור

מחייב

ביצוע ע"פ הנוהל 100%

העברת מידע מציל חיים במצבי בחרום

20

אגף מנהל כללי

חדשנות ותכניות עבודה מנהלת: הדס פורת

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

ללא מפגשים

תוכניות עבודה רשותיות

1614000782

40,000

מהתוכניות במערכת 95%

אפיון ותפעול תוכנה ותחזוקה

ייעול ושיפור עבודות המועצה

מפגשי מנהלים בנושא תוכנית , ניהול התהליך, מפגש 2020 עבודה מפגש הצגת + הכשרה + התנעת תוכנית הכשרות ומפגש וועדים ומליאה 2022 בנושא תוכנית

ללא מפגשים

תוכניות עבודה רשותיות

1614000782

10,000

השתתפות בכל המפגשים 90%

ייעול ושיפור עבודות המועצה

ללא מפגשים ללא מפגשים

תוכניות עבודה רשותיות תוכניות עבודה רשותיות

1614000782

10,000

משתתפים 80%

ייעול ושיפור עבודות המועצה

1614000782

10,000

ביצוע 100%

2022 הפקת חוברת תוכנית עבודה

ייעול ושיפור עבודות המועצה

21

אגף מנהל כללי

רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

שם הפרויקט / תכנית

פינוי גופות גדולות של בע"ח

כן, פינוי גופות גדולות של בע"ח

איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן

טיפול בבע"ח מתים ברחבי המועצה

1714300780

20,000

איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן

העסקים המפוקחים הינם עסקים חיוניים מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה

העסקים המפוקחים הינם עסקים חיוניים מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה

פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

ביצוע פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

מניעת מחלות זוואנתיות

חיסון אחת לשנה בכל ישוב, חיסון במועצה אחת לשבוע, חיסון באמצעות ביקורי בית לבעלי מוגבליות

הגדלת כמות הכלבים המחוסנים ברחבי המועצה

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

1714300780

110,000

מניעת מחלות זוואנתיות

איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

1714300780

20,000

מניעת מחלות זוואנתיות

אגרות רישום בע"ח במשרד החקלאות

שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם

1714300780

14,000

מניעת מחלות זוואנתיות

גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו.

1943200110 פיקוח

602,544

תשלום שכר עובדי רשות החנייה

גביית דוחות חנייה

22

אגף מנהל כללי

רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

שם הפרויקט / תכנית

מתן שירותי פרסום ברחבי החבל

מתן שירותי פרסום ברחבי החבל

פרסום בשלטי חוצות ברחבי המועצה

גביית דוחות פיקוח אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו.

מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד 2013 הרשות החל משנת 2020 לשנת

1,072,201 1781000110 פיקוח כללי

גביית דוחות פיקוח

מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד 2013 הרשות החל משנת 2020 לשנת ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט

פיקוח

גביית דוחות חנייה

מתן מענה למקבלי דוחות

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

ייעוץ משפטי חנייה

1943200581 מתן מענה

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

56,200

ייעוץ משפטי חנייה

למקבלי דוחות

1781000750 תשובות למקבלי קנסות

ייעוץ משפטי פיקוח עירוני ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

56,200

23

אגף מנהל כללי

רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

שם הפרויקט / תכנית

איתור ופינוי רכבים נטושים/ גרוטאות רכב, המהוות מפגע לתושבים ולסביבה ואף פוגע באיכות החיים ומונעות מכלי רכב תקינים מקומות חנייה כדין. סימון וצביעת כבישים פעמיים בשנה ביישובי המועצה ובאזה"ת.החלפת תמרורים שבורים, דהויים,חסרים ו/או שאינם עולים בקנה אחד עם התוכניות המאושרות.ביצוע עבודות תמרור וסימון בהתאם להחלטות וועדת התמרור

קיים נוהל מסודר לטיפול ברכבים נטושים'המשך עבודה רציפה בהתאם לנוהל

טיפול ברכבים נטושים / גרוטות רכב

לא

ביצוע תכנית תמרור וסימון כבישים לכל הישובים ואישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים קיום פגישות עם ראשי הוועדים והכנת תכנית תמרור וסימון כבישים , אישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים

צביעה וסימון כבישים בייושבי המועצה ובאזה"ת

שביעות רצון ראשי הוועדים

1744400780 כן

600,000

עדכון והכנת תכניות תמרור בישובים והתאמתם למצב הקיים, הכנת תכניות תמרור ותרשימים בהתאם לנדרש

קיום וועדות תמרור, ועדכון תכניות תמרור בישובי המועצה ובאזה"ת

1744400780 כן

200,000

שביעות רצון התושבים, צמצום קריאות במוקד בגין כלבים משוטטים

תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה

הסגרת כלבים משוטטים תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה

1714300750 כן

50,000

פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

ביצוע פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות

24

אגף מנהל כללי

אוטובוס דיגיטלי מנהלת: דפנה שרעבי

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

קיום פעילויות משותפות באוטובוס וסביבתו להעשרת ילדי הגן ויצירת סביבת למידה חדשנית

לא

1769300980

15,000

שביעות רצון גבוהה של הצוותים והילדים מהפעילות

ימי פעילות בשנה 6 ארגון של

האוטובוס מגיע לישובים בתדירות גבוהה יותר.

שיפור השירות לתושב . הגדלת סל השירותים

תכנון ופרסום לו"ז חודשי לפעילות האוטובוס ביישוביים

1769300980

2,000

במספר המשתמשים בשירותי האוטובוס 5% עלייה ב

פעם בשבוע יתן האוטובוס שירותים לרשות סמוכה , גזר. תיקוני הליקויים באוטובוס . שידרוג המראה החיצוני

כן

לא

שביעות רצון

תאום יום קבוע והפעלת בעיר אחרת

לא

1769300980

38,000

ביצוע 100%

תחזוקה וחידוש האוטובוס

תכנון פעיליות לקהילה,ילדים ונוער ביישוב

השתתפות באירועים בישובים

כן

ע"פ אישור

1769300980

15,000

פעיליות לרבעון 3

רבדיקות קורונה - פ.עורף מד"אה הנגשת שירותים + ביישובים, בחלוקת שי / חומרי לימוד /חבילות מזון / פרחים הגדלת הפרסום בכל הקבוצות והגילאים. חשיפת ופרסום סל השירותים של האוטובוס

האוטובוס יפעל גם בסגר באישור מיוחד

מתן מענה ייעל לצרכים, תאום בדיקות

1769300980

20,000

מתן מענה ע"פ צורכי המערכת

שוטף

1769300980

20,000

מספר המשתמשים בשירותי האוטובוס גדל

הפקת חומרי הסברה ומוצרי פרסום

25

אגף מנהל כללי

מיחשוב מנהל: ירון גנץ

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

שם הפרויקט / תכנית

הקמת מערכת מחשוב ואחסון המרכזי על גבי השרתים, כולל שכבת וירטואליזציה, ניטור, בקרה ורכיבי הגנת מידע מלאים עבור התשתית.

כחלק מהכנת המועצה להקמת מוקד רואה, גדולה מפרויקטים DATA וקליטה של כמות רבים במועצה כמו פרויקט תחנות ניוטר ובקרה של מערך מי הקולחים במועצה וכו' בתהליך שדרוג מערך מחשוב הארגוני כלפי איומי סייבר מבחוץ ,נדרשת התייחסות גם למערך האבטחתי הפנים ארגוני ושמירה על רשת נקייה כדי לחזק NAC מגורם פנימי המועצה תקים מערך את מערכת האבטחה ושמירה על המידע הארגוני מתוך הרשות תפעול ותחזוקה שוטפת מערך המחשוב בבתי הספר בדגש על למידה מרחוק, אבטחת מידע וחדשנות

הקמת מערכת מחשוב ואחסון המרכזי על גבי השרתים, כולל שכבת וירטואליזציה, ניטור, בקרה ורכיבי הגנת מידע מלאים עבור התשתית.

כן

כן

1613000931

200,000

הקמת מערכת אבטחת מידע פנים ) NAC( ארגונית

הקמת מערכת אבטחת מידע פנים ) NAC( ארגונית

כן

כן

1613000931

100,000

שדרוג מערך המיחשוב בבתי הספר, גני ילדים, תיכון שש שנתי, שפח, קידום נוער,ספריה- ציוד קצה, תקשורת, תשתיות, חדשנות הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישו מערכות קיימות הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישו מערכות קיימות

תפעול ותחזוקה שוטפת מערך המחשוב בבתי הספר בדגש על למידה מרחוק, אבטחת מידע וחדשנות

כן

כן

1813200931

0

הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישו מערכות קיימות

שוטף תפעול מערכות תוכנות ותשתיות מחשוב המועצה

כן

כן

הצטיידות ,שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך,רישו מערכות קיימות

שוטף תפעול מערכות תוכנות ותשתיות מחשוב המועצה

כן

כן

1613000931

200,000

מתן אפשרות לנהל ישיבות בעידן קורונה עי הפעלת מערכות שליטה, צילום, הקלטה ומערכות וידאו ואודיו

שדרוג חדרי ישיבות, בניין המועצה ובניין 2021 הוועדה, התאמה טכנולוגית לשנת

שדרוג חדרי ישיבות, בניין המועצה ובניין 2021 הוועדה, התאמה טכנולוגית לשנת

כן

כן

1613000931

100,000

השינוי בוצע במערכת השינוי

הטמעת בקשה לחוות דעת מורשת נגישות ותשלום אגרת נגישות במערכות המחשוב השונות (גביה, אוטומציה, אתר המועצה)

לחוק במחלקת רישוי עסקים 34 הטמעת תיקון

2 לחוק פעימה 34 תיקון

26

אגף מנהל כללי

מדיה דיגיטלית מנהלת: אורית דניאל

כיצד מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

מתקיים בסגר קורונה?

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

אין מגבלות הפרוייקט מנוהל דרך המחשב הנייד

אין הגבלה

1614000781

30,000

מספר כניסות לאתר

תחזוקה שוטפת

אתר אינטרנט

פרסום פעילות אגפי המועצה בניוזלטר מועצתי אחת לשבועיים

אין הגבלה

אין הגבלה

1614000781

20,000

שוטפת

ניוזלטר מועצתי

מהחומרים נמצאים 80% בארכיון

בניית פלטפורמה וארגון החומר

ארכיון אירועי המועצה

אין הגבלה

אין הגבלה

1614000781

10,000

תיעוד היסטוריה אירגונית

בניית אסטרטגיה תקשורתית של שלל הנכסים הדיגיטלים בדגש על אינסטגרם בניית קמפיינים לפי תחומי פעילות המועצה איכות סביבה, חינוך- הוגנות וחדשנות בחינוך, גני ילדים, חינוך מיוחד שירות פסיכולוגי חינוכי, מרכז גישור, ילדים מיוחדים

פיתוח אסטרטגית דיגיטל

אין הגבלה

אין הגבלה

1614000781

20,000

פיתוח אסטרטגיית דיגיטל

קמפיינים שוטפים לאגפי המועצה

אין הגבלה

אין הגבלה

1614000781

60,000

כמות צפיות וחשיפה

קמפיינים רוחביים

הפקת עיתון אחת לחודשיים

פירסום פעילות המועצה לתושבים והנגשה למי שאינו מחובר למדיה הדיגיטלית

אין הגבלה

אין הגבלה

1614000780

שישה גליונות בשנה

עיתון המועצה

27

אגף מנהל כללי

חוזים, מכרזים מנהלת: עינב אבוחצירה

מתקיים בזמן הגבלות קורונה? אין מגבלות אין מגבלות אין מגבלות אין מגבלות

מתקיים בסגר קורונה? אין מגבלות- שוטף

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

מאגר ספקים, נותני שירותים ויועצים ממוחשב ערבויות דיגטליות למכרזים

תחזוקה של מאגר ספקים ונותני שירותים תכנון והטמעת תהליך הערביות באופן דיגיטלי

ביצוע 100%

ייעול ופישוט תהליכי עבודה

אין מגבלות אין מגבלות אין מגבלות

מהערביות עובדות באופן 80% דיגיטלי

התייעלות ושיפור הממשקים

ביצוע 100%

גיוס וקליטה של עו"ד

תגבור המחלקה למתן שרות יעיל ומהיר

כח אדם - עו"ד

1767000750

30,000

ביצוע 100%

ייעוץ ביטוח

עבודה ע"פ חוק

יועץ ביטוחים

אין מגבלות

אין מגבלות

חידוש ביטוחי מועצה ביטוחים כליי, תאונות אישיות תלמידים, אוטובוסים, נגררים, כלי רכב פרטיים

1767000440

1,322,730

ביצוע 100%

חידוש ביטוחי מועצה

28

אגף מנהל כללי

ביטחון קהילתי מנהלת: דניאל קנדלר אלמוג

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

התמקצעות הצוות בתחום התנהגויות סיכון, גיבוש

לא

לא

1728000780

10,000

בוצע/לא בוצע

הכשרות והשתלמויות

הכשרת צוות

הסברה ופרסום למניעת אלימות, סמים ואלכוהול באמצעים דיגיטליים - להורים ונוער הוצאות פרסום וחומרי הסברה

כן

כן

1728000780

10,000

בוצע/לא בוצע

הסברה ופרסום למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

הסברה ופרסום למניעת אלימות, סמים ואלכוהול באמצעים דיגיטליים - להורים ונוער

כן

כן

1728000780

10,000

בוצע/לא בוצע

הפקת סרטוני הסברה

לא

לא

1728000780

4,000

בוצע/לא בוצע

הכשרת נהגי הסעות

מניעת אלימות בהסעות בתי הספר

הסעה בטוחה

הפקת תקנוני הסעות וחומרי הסברה

לא

לא

1728000780

6,000

בוצע/לא בוצע

מניעת אלימות בהסעות בתי הספר

סדנאות מניעה קהילתיות לקיץ עבור בני נוער - חמישה מושבים

פעילויות שטח לנוער בסיכון למניעת אלימות, ונדליזם ושוטטות בקיץ מניעת אלימות באמצעות ספורט עבודה קהילתית באמצעות טורנירים וספורט חיזוק קשר קהילה-משטרה מניעת אלימות באמצעות ספורט עבודה קהילתית באמצעות טורנירים וספורט חיזוק קשר קהילה-משטרה מניעת אלימות באמצעות ספורט עבודה קהילתית באמצעות טורנירים וספורט חיזוק קשר קהילה-משטרה

לא

לא

1728000780

25,000

כמות מושבים

2012 מרבדי קיץ

לא

לא

1728000780

25,000

כמות בתי ספר

משחק הוגן - בבתי ספר

משחק הוגן - חיזוק קשר קהילה משטרה

לא

לא

1728000780

5,000

טורנירים

משחק הוגן

לא

לא

1728000780

10,000

4

משחק הוגן - פעילות במושבים

29

אגף מנהל כללי

ביטחון קהילתי מנהלת: דניאל קנדלר אלמוג

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

הפעלת עגלה ניידת לנוער משוטט ברחבי המועצה באמצעות נגרר מניעת אלימות חברתית באמצעות הכרת הטוב בין יום השואה ליום הזכרון

כן

כן

1728000780

15,000

בוצע/לא בוצע

ציוד להפעלת הנגרר

עגלה ניידת

לא

לא

1728000780

10,000

בוצע/לא בוצע

הפקת פרויקט עשרת ימי תודה

עשרת ימי תודה

כן

כן

1728000780

2,000

בוצע/לא בוצע

ועדה סטטוטורית למיגור האלימות

וועדה סטטוטורית למאבק בנגע הסמים ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום חינוך ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום פנאי ונוער ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום רווחה ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום אכיפה ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום קהילה

כן

כן

1728000780

2,000

כן

כן

תכלול ועדות רשותיות בתחומי אכיפה, קהילה, פנאי ונוער, רווחה, חינוך תכלול הוועדה הסטוטורית למיגור האלימות תכלול הוועדה למיגור נגע הסמים

תכלול ועדות רשותיות

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

לא

לא

1728000780

15,000

כמות סדנאות

תכניות מניעה - תכנית אחל"ה

תכניות מניעה - מניעת סמים ואלכוהול

מניעת אלימות, סמים ואלכוהול בקרב מבוגרים ובני נוער במועצה.

לא

לא

1728000780

15,000

מספר סדנאות

תכניות מניעה

לא

לא

1728000780

15,000

מספר סדנאות

מניעת אלימות מינית

30

אגף מנהל כללי

מוקד מנהל: יעקב עטיה

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

6 - 5 מוקד- צוות שעות (משמרת ערב)

כן

כן

1761000760

100,000

ביצוע 100%

איוש המוקד במשמרת שנייה

שירות לתושב

סייטי קונקט- תוכנה למוקד - תחזוקה

כן

כן

1761000570

20,000

ביצוע 100%

תחזוקה שוטפת של המוקד- תוכנה

תחזוקה שוטפת של המערכת

כן

לא

ביצוע

השתלמות למוקדנים - ע"פ הנוהל

השתלמות מוקדנים הכשרה והתמקצעות

שליחת דוח אחת לשנה- הפצה דיגיטלית

חיזוק שיתוף פעולה עם הוועדים. טיפול ומעקב גבוהה יותר

כן

כן

1761000780

5,000

דוחות 24

דוח לוועדים

31

אגף החינוך

אגף החינוך

גרייס הופר “אוניות בטוחות יותר בנמל, אך לא לשם כך הן נבנו”

הקורונה. נמשיך לפתח כלים חדשניים ורלוונטיים ללמידה מקרוב וגם מרחוק, תוך שילוב של יזמות ובניית הייחודיות במוסדות החינוך השונים. בנוסף נמשיך לצבוע ב’צבעים’ מרעננים את גני הילדים. רק בספטמבר האחרון פתחנו ברחבי החבל גן אנתרופוסופי, גן יער, גן חלל, גן בריא ועוד. בנוסף, שילבנו בבתי הספר השונים מרחבים ייחודיים כמו: חממות ובוסתנים ללימוד איכות הסביבה, שיעורי העשרה בענפי ספורט מגוונים, אמנויות ועוד. בשש שנתי נחשון אנו לקראת בחירת רשת חינוכית שתחבור אלינו לניהול משותף. כל אלה במטרה למקסם את יכולות הפרט- מורה ותלמיד ולמיצוי יכולותם במוסדות החינוכיים של חבל מודיעין. אני בהחלט מודעת למצב המאתגר ועדיין מאמינה שיש לחתור להשגת היעדים ולהעז!! לא להישאר באזור הבטוח ו’השליוו’ (הנמל), אלא להפליג עם האנייה למרחקים. בהפלגה זו נלמד את האוניה, נלמד להסתדר איתה בסערה, בלב הים ובמים העמוקים, נלמד לתפעל אותה כדי לכוונה להוביל אותנו למקום שבו נרצה להיות. הרי לשם כך מערכת החינוך שלנו נועדה... תודה לכל המנהלים באגף החינוך והעובדים המסורים שפועלים לצידי באהבה ובמקצועיות. תודה לאנשי השטח: מנהלי בתי הספר, מורים, תומכי תיקשוב, גננות, סייעות, נהגים, צוותי המועדוניות, צוותי מרכזי הלמידה, מאבטחים, מזכירות ואבות בית. אתם ה-נבחרת המובחרת שלנו! לשנה בריאה ומוצלחת שרון שני מנהלת אגף החינוך

קהילת חבל מודיעין היקרה, בציפייה גדולה למיגור 2021 אנו פותחים את שנת מגפת הקורונה ובתקווה לחזרה לשגרה במהרה. הציבה בפני כולנו, ובוודאי בפני 2020 שנת מערכת החינוך, אתגרים רבים ומורכבים עימם אנו מתמודדים עד היום. אי שם בחודש מרץ, ‘ברגע אחד’ הכל התהפך; בתי הספר והגנים הפסיקו לקלוט את תלמידי החבל כבשגרה ועסקים סגרו שעריהם. מסיכות, חולים ומבודדים הפכו למילים שגורות אצל כולנו... ומאז ועד היום כולנו במועצה במאבקמתמשך בהשלכות המגיפה בהיבטים הפדגוגיים, החברתיים, הרפואיים והכלכליים. אין ספק שבימים כאלה תפקידה של מערכת החינוך והקהילה משמעותי ונכבד עוד יותר מתמיד. עלינו להמשיך ולחזק את שורותינו על מנת שנמשיך להיות מרחב קהילתי בו כלל המבוגרים המשמעותיים בחיי כל תלמיד ותלמידה, עובדים בשיתופי פעולה למזעור נזקי המגיפה. תפקידם של הורי התלמידים, קהילת בתי הספר והגנים, הצוותים החינוכיים, מנהיגות המושבים והנהלת המועצה, קיבלו משמעות שונה ונרחבת, מה שמחזק את האמירה כי: “דרוש הכפר כולו כדי לחנך ילד אחד”. אנו נמשיך לקדםבחבל אתההוגנות 2021 גםבשנת והחדשנות שכן אל לנו, למרות הנסיבות, ל”חנות” בנמל... אנו נמשיך להוביל ולקדם את העשייה החינוכית בבתי הספר תוך מתן דגש לחיזוק החוסן הרגשי של התלמידים ושל הצוותים החינוכיים, לפעול לצמצום הפערים הלימודיים שגדלים בזמן

דבר מנהלת האגף

34

אגף החינוך

מנהלת האגף שרון שני

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

תקציב הוצאות למשימה

שם הפרויקט / תכנית

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

יוזמות משרד החינוך פרויקטים לפיתוח יזמות וחדשנות בבתי הספר ובגנים

כן

כן

1811000751

100,000

קולות קוראים 5 מינימום

קול קורא- יוזמות חינוכיות

כן

כן

1811000780

80,000

מאנשי החינוך משתתפים 80%

ערב הוקרה למערכת החינוך

כן

כן

1811000780

75,000

יוזמות בשנה 5

יוזמות חינוכיות חדשניות במוס"ח

כן

כן

1811000780

75,000

שוטף

פיתוח צוותי חינוך, אנשי המטה, יוזמות חינוכיות ושוטף

פעילויות ופרויקטים שוטף + מיוחדים

כן

כן

1811000780

50,000

מפגשים 50

ליווי יועצת אסטרטגית לאגף

כן

כן

1811000750

50,000

ליווי שוטף

ליווי תקציבי משרד רו"ח פישמן רון

כן

כן

1811000750

25,000

ליווי מקצועי

ליווי תקציבי ברזיק

כן

כן

1811000560

15,000

טונרים, ציוד משרדי וכו

ציוד משרדי

כן

בזום

1817900861

40,000

מלגות ע"פ קריטריונים

מלגות והנחות- פולין

מלגות נסיעה לספרד- לימודי ספרות והיסטוריה

כן

בזום

1817900861

15,000

ש"ח לתלמיד 1000 - מלגות

קידום והעצמת תלמידים

לקדם תלמידים ולאפשר הרחבת ההוגנות בחבל מודיעין

כן

כן

1817900860

50,000

מלגות עפ קריטריונים

ועדת הנחות- אגרות לימוד

כן

כן

1817900861

10,000

ע"פ קריטריונים

מלגות הסעים

כן

כן

1817900861

145,000

ע"פ קריטריונים

מלגות סטודנטים

35

אגף החינוך

גני ילדים מנהלת: גליה ערד

מתקיים בסגר קורונה?

מספר סעיף תקציב - הוצאות

סכום הוצאות למשימה

מתקיים בזמן הגבלות קורונה?

תיאור המדד

המשימה

מטרת הפרויקט / תכנית

שם הפרויקט / תכנית

הטמעת 21 הכנת הילד למאה ה תהליכי למידה חדשניים תוך דגש קהילתי

בהתאם למגבלות לפעילות בחוץ

אוטובוס דיגטאלי פדגוגיה מוטת עתיד ניידת

לא

1812200780

5,000

שתפ עם האוטובוס

שתפ עם האוטובוס

אולמפיאדה בגני הילדים

בהתאם למגבלות

לא

1812200780

40,000

עידוד אורח חיים בריא

עידוד אורח חיים בריא

פיתוח קשרים בינדוריים הקמת מסגרת יחודית משותפת לילדים ומבוגרים

לא

לא

1812200780

10,000

הקמת מסגרת

אני וגם הסבתא

קשר בינדורי

עידוד אזרחות טובה בהתאמה לכללי הקורונה שיפורסמו מצוינות בחינוך ערכי אורח חיים בריא גינות קהילתיות שמירה על תקינות טיב הדשא לפי גנים בשנה 5 מפתח של שימוש באמצעים טכנולגיים הכנת 21 התלמיד למאה ה עידוד הלמידה מתוך חדשנות עי הקמת מרכז משותף לכלל ילדי החבל בו יבקרו כל הגנים על בסיס חודשי פיתוח מקצועי של סייעות הגנים בתחומי דעת שונים בהתאם למתווה הקורונה בדגש על הוגנות וחדשנות יציאת סייעות חדשות לקורס דו שנתי מטעם השילטון המקומי

ביקור בכנסת

בהתאם להגבלות

לא

1812200780

5,000

עידוד אזרחות טובה

עידוד אזרחות טובה

גנים מקדמי בריאות

1812200780

15,000

קידום אורח חיים בריא

החלפת משטחי דשא לאחר בלאי של פרק זמן הצטיידות מיחשוב (מקרנים) בגני ילדים

בהתאם למגבלות

כן

1812200420

החלפת משטחי דשא

מקרנים ומסכים ומדבקות לחלונות

1812200780

66,900

גנים 25

הקמת מרכז חדשנות למדעים ואומניות

כן

כן

1812200420

80,000

למידה משמעותית

הקמת גן מדעי ואומניות

השתלמויות סייעות

כן

כן

1812200780

10,000

פיתוח מקצועי עדכני

פיתוח מקצועי עדכני

לימודים בזום במסגרת השתלמות משרד חינוך

התמקצעות סגלי הוראה בדגש על סייעת מובילה

לא

1812200780

30,000

סייעות מובילות 4

התמקצעות צוותים

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker