מועצה אזורית חבל מודיעין - הצעת תקציב 2019

אגף הכספים מועצה אזורית חבל מודיעין

הצעת תקציב 2019

”בצל החכמה בצל הכסף" קהלת ז' י"ב

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker