מועצה אזורית חבל מודיעין - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף הציבור

1 : ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, מר שמעון סוסן, נושא דברים בפתיחת מפגש שיתוף הציבור בתכנית המאתר למועצה, 28.01.2018

תמונה

תמונה 2 : האדריכל מיכאל יעקובסון ממשרד פיטלסון , שילה, יעקובסון מציג את עיקרי התכנית לתושבי המועצה.

עמוד 2 מתוך 6

Made with FlippingBook - Online magazine maker