מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

ערב יום הכיפורים  הושענא רבה  כ"ט בחשון - חג "הסיגד"  עשרה בטבת  פורים  ערב פסח  כ"ז ניסן (יום השנה למרד הגטאות) - יום הזיכרון לשואה  ולגבורה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה  ל"ג בעומר 

חופשה שנתית 3.1

כל עובד זכאי לחופשה שנתית הניתנת לו לשם נופש ומנוחה בתאום עם הממונה הישיר. הבקשה לחופשה תועבר דרך מערכת הסינריון. במועצה ישנן מספר חופשות מרוכזות כגון חול המועד סוכות/פסח ובמהלך חודש אוגוסט של כל שנה תערך חופשה מרוכזת שלגביה ייצא חוזר. ימי 26 ימים בשבוע זכאים ל- 6 עובדים העובדים חופשה בשנה. ימי 22 ימים בשבוע זכאים ל- 5 עובדים העובדים חופשה בשנה. חישוב החופשה היא לשנה: מינואר- דצמבר מומלץ לצבור חופשה שנתית עד ל"תקרה" 65 יום ובכל מקרה אין לצבור יותר מ- 30 של 55 ימים בשבוע ו- 6 ימים לעובדים העובדים ימים בשבוע. בתום כל 5 ימי חופשה לעובדים שנה, יימחקו ימי חופשה עודפים - מעבר לתקרה המקסימלית. עובדים במשרה מלאה: 5 עובדים אשר להם ותק בעבודה של פחות מ- שנים, רשאים להעדר מהעבודה לפי בחירה בשניים מתוך ימי הבחירה. 5 עובדים אשר להם ותק במועצה למעלה מ- שנים רשאים להיעדר, לפי בחירה, בשלושה מתוך הימים הבאים:

זכאות לחופשה 3.2

ט' באב  במאי 1  במאי - יום השנה לניצחון הנאצים 9  יום ירושלים  "חג המימונה"  שושן פורים (לערים מוקפות חומה)  תענית אסתר  יום האישה הבינלאומי  ערב חג הסוכות 

צבירת חופשה 3.3

י מ י ח ו פשה , ב ח י ר ה , מח ל ה , שמחה ו א ב ל

ערב ראש השנה צום גדליה  יום פטירת הרצל ב-כ' בתמוז  צום י"ז בתמוז  ערב חג השבועות  ערב שביעי של פסח 

ימי בחירה 3.4

אירוע אישי (כגון: ברית מילה, בר מצווה, אזכרה וכו')  יום תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך (פרט לעובדי  מערכת החינוך)

Made with FlippingBook Annual report