מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

שי לחג 4.9

סיוע בנושאי פרישה 4.17

המועצה, בשיתוף וועד העובדים, מחלקים לעובדי המועצה שמשלמים מס וועד, שי כספי פעמיים בשנה: לקראת ראש השנה ופסח.

המועצה תסייע, ככל שניתן לעובדים לקראת פרישה. האחראית לטיפול בנושא הינה מנהלת מחלקת משאבי אנוש.

ז כ ו י ו ת ס ו צ י א ל י ו ת

ימי הולדת 4.10

המועצה נותנת שי צנוע, לכל עובד ליום הולדתו. המועצה מאחלת ברכות לעובדים שחוגגים ימי הולדת באמצעות תלוש השכר.

סיוע לעובדים במצוקה 4.18

העובד רשאי לפנות למנהליו הישירים, למנהלי האגפים ולמנהלת מחלקת משאבי אנוש בכל מקרה של צורך בסיוע לפתרון בעיות אישיות. המועצה תומכת במשפחות בתקופת אבל וחולי ממושך.

אגודות מקצועיות 4.11

עובדים זכאים לקבלת דמי השתתפות באגודות מקצועיות בהתאם להסכמים קיבוציים. הזכאות הינה עד שתי אגודות מקצועיות ובכפוף לתקרה הנקבעת ע"י מרכז השלטון המקומי והסתדרות הפקידים.

רווחת עובדים 4.19

המועצה מקיימת ימי עיון והרצאות בנושאים שונים להעשרת העובד.

ימי גיבוש מועצתיים 4.12

פרויקטים תומכי משפחה 4.20

ימי גיבוש 3 המועצה מקיימת אחת לשנה מועצתיים בשיתוף עם וועד העובדים. העובדים משתתפים בחלק מהתשלום, כפי שייקבע ע"י המועצה.

המועצה מעודדת קיום פרויקטים שונים לתמיכה במשפחות העובדים: קייטנות לילדי העובדים  העסקת ילדי עובדים, בתשלום, בחופשת הקיץ.  תמיכה רבה במקרי אבל וחולי (בהתאם לנוהל  הרלוונטי) תמיכה במצבים פיננסיים קשים.  הכוונה "לאורח חיים בריא". 

ימי טיול אגפיים 4.13

המועצה מקיימת לכל אגף, אחת לשנתיים, יום טיול לעובדי האגף.

Made with FlippingBook Annual report