מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

אשמח לעמוד לשירותכם בברכה

שרה בלום, מנהלת משאבי אנוש 054-9933892

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

Made with FlippingBook Annual report