מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

דוח תקופות העסקה מביטוח לאומי 1.12 (ותק הבראה)

קצובת נסיעות/ אחזקת רכב 1.9

עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם מגיע ברכבו הפרטי, זכאי לתשלום קצובת נסיעות, זאת בתנאי שמרחק מביתו של העובד למקום 500 תחנות אוטובוס או 2 עבודתו הוא מעל מטר ממקום עבודתו. באחריותו של העובד לדווח על צורך בקצובת נסיעה ממקום מגוריו למקום עבודתו. קצובת הנסיעה תשולם לפי חופשי חודשי המתאים למקום מגוריו. אחזקת רכב 666 / 500 במידה ויאושר עבורך אחזקת רכב של ק"מ, לא תהיה/י זכאי/ת להחזר הוצאות 833 / נסיעה בתחבורה ציבורית מהבית לעבודה.

יש לפנות לביטוח הלאומי (אפשר באתר ב"ל) ולבקש דוח "תקופות עיסוק" לטובת הכרת ותק לצרכי הבראה.

קרן פנסיה וקופות גמל/ 1.13 קרן השתלמות

יש לחתום על טופס "זכויות פנסיוניות לעובד חדש"  ובחירת הקופה לרכיבים שאינם פנסיונים. הכספים יופרשו לקופת הפנסיה מהיום הראשון זאת לאחר מילוי הטופס. קרן השתלמות - תיבדק הזכאות בהתאם לדירוג.  שעור ההפרשות לקרן מרכיבי השכר הפנסיוניים:  העובד. 2.5%- המועצה ו 7.5% עובד אשר לא ימלא את הפרטים הנדרשים, יצורף  ע"י מחלקת שכר לקרן ברירת המחדל. כל עובד שנקלט במועצה, זכאי לקרן פנסיה עבור  רכיבי השכר הפנסיוניים ולקופת גמל עבור רכיבי השכר שאינם פנסיוניים. הזכאות להצטרף לקרן פנסיה הינה מיום העבודה  הראשון במועצה. העובד רשאי לבחור את הקופות.  שעור ההפרשות על פי חוק:  8 1/3%- המעביד לתגמולים ו 7.5% , העובד 7% המעביד לפיצויים. עובד אשר לא ימלא את הפרטים הנדרשים, יצורף  ע"י מחלקת שכר לקרן ברירת המחדל.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

ותק צבאי 1.10

על מנת להכיר בוותק הצבאי או השירות הלאומי, יש להעביר תעודת שחרור או אישור על שירות לאומי המפרט את תקופת השירות.

ותק מוכר 1.11

יש להציג אישורים על תקופות העסקה בשירות הציבורי. לפי הוראות האוגדן ניתן להכיר בוותר שנים (בדירוגים 10 קודם מצטבר של עד שנים או 10 מקצועיים ניתן להכיר בוותק מעל ל- ותק שנגרר מהצבא, משטרה וכו').

Made with FlippingBook Annual report