ותיקים זה פלוס - חוברת מידע לאזרחים ותיקים בחבל מודיעין - תשע"ח 2018

העמותה לחבר הוותיק

1

מר שמעון סוסן ראש המועצה מ.א. חבל מודיעין

דר' רונית לב מנהלת אגף חברה וקהילה מ.א. חבל מודיעין

3

אדם הצורך תרופות כרוניות, זכאי להנחה במימון התרופות עד סכום מסוים, שנקבע ע"י קופות חולים.

פטורים כל האזרחים 2006 משנת הוותיקים מתשלום.

.

החזרי מס

5

6

7

8

חוק הסיעוד קובע מתן שירותי סיעוד לוותיקים הזקוקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יומיות, עזרה שבאה להקל על הוותיק ועל משפחתו. קביעת הזכאות לגמלת סיעוד היא בסמכות המוסד לביטוח לאומי. הזכאות נקבעת על סמך מבחן הבודק את רמת התלות של הוותיק. בין השירותים הניתנים במסגרת החוק:

• טיפול אישי על ידי מטפל - רחצה, הלבשה, האכלה, ניידות • עזרה בניהול משק בית – ניקיון הבית, בישול, כביסה וכו' • השגחה

• אספקת מוצרי ספיגה • ביקורי בית אצל הוותיק

מי זכאי?

תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, תלויים בזולת בפעולות היום-יום וזקוקים להשגחה.

תנאי זכאות

מגורי הוותיק בביתו או בדיור מוגן (לא במוסד), עמידה במבחן הכנסות של ביטוח לאומי, מצבו של הוותיק ותפקודו (עריכת "מבחן תלות" על ידי אחות מביטוח לאומי; אפשר להמירו בהערכה של רופא גריאטר). 90 מגיל

גובה הקצבה

שעות 9.75 – גמלה 91% : נקבע על פי ניקוד שהתקבל ב"מבחן התלות" לוותיק שעות (לוותיקים התלויים 18 - גמלה 168% , שעות 16 - גמלה 150% , שבועיות לחלוטין בזולת). המעסיקים מטפל/ת ישראלי/ת זכאים לתוספת שעות.

9

10

תהליך הגשת הבקשה

הבקשה לרישיון להעסקת עובד זר תוגש לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. (הבקשה מותנית בתשלום אגרה)

11

שירותי מחלקת פרט ומשפחה - המשך

12

שירותי מחלקת פרט ומשפחה- המשך

טלפון

ישובים

שם

1 שלוחה 03-9722856

מנהלת מחלקת פרט ומשפחה

אביבה חיים

3 שלוחה 03-9722856

ברקת

אורלי תם

6 שלוחה 03-9722856

גבעת כח, בית עריף, גמזו, לפיד

אורית שאמי

טירת יהודה, חדיד, מבוא מודיעים, בית נחמיה

7 שלוחה 03-9722856

דנה עזר

1 שלוחה 03-9728960

אחיסמך

ענת קמחי

8 שלוחה 03-9722856

מזור, רנתיה, נופך, נחלים

תמר עוזר

בן שמן, כפר דניאל, כפר טרומן, גינתון, בני עטרות

5 שלוחה 03-9722856

כרמי אורי

3 שלוחה 03-9728960

בארות יצחק

רבקה שמעון

4 שלוחה 03 - 9722856

שילת

רננה זוארץ

2 שלוחה 03-9728960

כפר רות

קרן שני

13

14

2 שלוחה 03-9728960 לפרטים - עו"ס קרן שני, מנהלת היחידה keren@modiin-region.muni.il : מייל

15

16

17

18

2 שלוחה 03-9728960 לפרטים - עו"ס קרן שני, מנהלת היחידה keren@modiin-region.muni.il : מייל

19

מרכז יום – בהפעלת העמותה לחבר הוותיק חבל מודיעין

• • • • • •

• •

• •

• •

אנו מזמינים אתכם ליום ביקור כדי להתרשם מהעשייה ומהאווירה במקום.

20

21

שירותי מחלקת קהילה תחום ותיקים

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

מייל

טלפון שלוחה

שם

תפקיד

hm-revacha@modiin-region.muni.il

03-9728960

אגף חברה וקהילה

אחראית תחום ותיקים

ilit@modiin-region.muni.il

9

03-9728960

עילית ברין

anatk@modiin-region.muni.il

1

03-9728960

ענת קמחי

חוק סיעוד

היחידה למניעת הת ־ עללות בוותיק וסוגיית הבן הממשיך

keren@modiin-region.muni.il

2

03-9728960

קרן שני

רבקה שמעון

rivka@modiin-region.muni.il

3

03-9728960

עו"ס חסרי ישע

רכזת חברתית + שי"ל רכזת + קהילה תומכת מועצתית מועדוני ותיקים

shil@modiin-region.muni.il

4

03-9722890

רחל יונה

רכזת מועצתית + מועדוני ותיקים כיתות ותיקים

איריס אלמגור

rmv@modiin-region.muni.il

5

03-9728960

hannar@modiin-region.muni.il

6

03-9728960

חנה ריחני

תיעוד סיפורי ותיקים

אפרת אליאסף שרון אקשטיין

efrateliasaf@gmail.com

7

03-9728960

"ידי זהב"

sharone@modiin-region.muni.il

8

03-9728960

רכזת ניצולי שואה

32

מייל

טלפון

שם

תפקיד

מנהלת מרכז יום לוותיק

mercazyom@bezeqint.ne t

03-9730997

חיה בשקין

mercazyom@bezeqint.net

03-9730997

שוש כהן

"קפה של פעם"

doron@modiin-region.muni.il

050-4233646

דורון תפוחי

קהילה תומכת

victor@modiin-region.muni.il

050-3233646

ויקטור ואן שפיר

אב קהילה

liorn@modiin-region.muni.il

050-6277958

ליאור נוח

שיטור קהילתי

gishur@modiin-region.muni.il

08-9172329

קרן ברבי

מרכז גישור

עיצוב גרפי: רחל, סטודיו לעיצוב גרפי

33

שירותי המועצה, שירותי המדינה בממשל זמין ועוד שירותים רבים נוספים מגיעים עכשיו לכל אחד מיישובי המועצה באוטובוס מיוחד ומדוגם המשמש כפלטפורמה דיגיטאלית למתן שירותים לתושבים.

שירותי מועצה האזורית חבל מודיעין: רווחה, חינוך, ארנונה, תשלומים, וטרינריה, משטרה ועוד... שירותי מידע אישי )בתיאום מראש(: ועדה לתכנון ובנייה, רישוי עסקים, שי"ל ועוד... עמדת שירות ממשל זמין: הנפקת רישיונות נהיגה, הנפקת רישיון רכב, הדפסת ספח חדש לתעודת הזהות, שינוי מען, תעודת לידה/פטירה, רישום תינוק, תמצית רישום. : gov . il שירותי עמדה לשירותים מקוונים של המדינה )כולל תשלומים שונים(. העשרה וסדנאות לקהילה: סביב האוטובוס תתקיים פעילות קהילתית מגוונת. תשלומי חשבונות: סיוע בתשלומים באופן מקוון ובכלל זה מתן אפשרות

לשלם במזומן )חשמל, טלפון וכו'(. עמדת "סטארט אפ" קהילתית: קבלת רעיונות מהתושבים ומיזמים קהילתיים לרווחת הקהילה.

052-8880349: טלפון | *3106 מוקד המועצה council u modiin-region.muni.il מייל:

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online