מרכז הספורט נחלת 360 - תשפ"ד

ספורט

ספורט מעצים ספורט מעצים לילדים עם צרכים מיוחדים יום חמישי 16:30-17:30

16

ע”ש ספי ריבלין 360 מרכז הספורט נחלת 2023-2024 תשפ”ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker