רשת מעונות יום - חברה עירונית ראשון לציון שנת הלימודים - תשפ”ה | 2024-25

מי אנחנו?!

מעונות הפזורים ברחבי 19 ומונה כיום 1999 רשת מעונות היום של החברה העירונית הוקמה בשנת חודשים עד גיל שנתיים ושמונה חודשים. 3 העיר ונותנים מענה לילדים מגיל

ברשת שלנו הילד הוא במרכז, אנו מעניקים את מכלול הצרכים להם הוא זקוק בהיבטים הפיזי והרגשי ושוקדים לטפח את מכלול היכולות של ילדכם בתחום השכלי, החברתי והשפתי.

אנו עוטפים את ילדכם בצוות רחב הכולל, מנהלות מעון, גננות מוסמכות, מטפלות מקצועיות ודואגים ל: צוות הדרכה ופיקוח מקצועי המלווה את מנהלות המעונות והצוות החינוכי - טיפולי ומפקח על התנהלות פדגוגית תקינה בכל מעון ויישומן של ההנחיות והחזון של הרשת. שמים דגש על תזונה נכונה, בפיקוח תזונאית משרד הבריאות. מציידים את הכיתות והחצרות בריהוט ומשחקים בהתאם להתפתחות הילד. פועלים בכיתות בקבוצות קטנות

רשת המעונות עומדת בכל הסטנדרטים, התקנים והנהלים הקיימים בחוק פיקוח על המעונות וחוק המצלמות.

הרשת הינה עירונית ותחת פיקוח משרד החינוך.

לאהוב להעניק לחנך

2

Made with FlippingBook Online newsletter creator