רשת מעונות יום - חברה עירונית ראשון לציון שנת הלימודים - תשפ”ה | 2024-25

רשת מעונות יום

רישום לרשת מעונות יום לשנת לימודים תשפ"ה

מיועד לילדים ממשיכים, תושבי ראשון לציון בלבד. ,15.1.2024 רישום מוקדם יחל בתאריך , מיועד לתושבי העיר ראשון לציון בלבד. 12:00 , בשעה 1.2.2024 רישום כללי יחל בתאריך

לחץ כאן

הרישום הינו אינטרנטי לפרטים נוספים

* רישום למעון חרצית מתבצע בשני קישורים:

לחץ כאן

באתר של החברה העירונית ובאתר של משרד העבודה

רש מעו ו יום יום ו מעו רש חברה עירונית ראשון לציון

3

Made with FlippingBook Online newsletter creator