רשת מעונות יום - חברה עירונית ראשון לציון שנת הלימודים - תשפ”ה | 2024-25

רגע לפני שאתם רושמים את ילדכם למעון כדאי לדעת:

הכשרות לכלל הצוותים

מטפלות מתוך הרשת, בתוכנית להכשרת 150 - - השנה סיימו ללמוד כ לימודי הסמכה למחנכות מחנכות. התוכנית עומדת בדרישות משרד החינוך וחוק הפיקוח על מעונות היום. במסגרת הלימודים המטפלות רוכשות כלים מעשיים ומיומנויות נדרשות לעבודה כמחנכות במעון .21- במאה ה - השנה אנו פותחים שתי הכשרות נוספות, בשאיפה שכל המחנכות אנחנו עם המבט קדימה ברשת יקבלו תעודת הסמכה. אנו פותחים שני קורסים של מובילות, קורס מתקדם למסיימות את השלב הראשון. 2024 ובחודש מרץ - במסגרת התקנות של משרד החינוך, המחנכות ברשת לימודי עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה עוברות קורס עזרה ראשונה (בדגש על ילדים אלרגנים ומזרק האפיפן) וקורס התנהלות בטוחה. שעות ואילו הוותיקות עוברות השתלמות של 22 כל המטפלות החדשות עוברות קורס ארוך בן שעות – ריענון, מידי שנה. 4 במסגרת קורס התנהלות בטוחה לומדות המחנכות על כללי זהירות במעון, איך להמנע ממצבים מסוכנים לילדים ולצוות.

הצוות החינוכי במעונות של החברה העירונית, כולל גם מנהלת מעון (ברוב המעונות). המנהלת עומדת לרשות ההורים ולרשות הצוות החינוכי, מנחה את הצוות ודואגת לכל הצרכים ולתפעול המעון. מנהלת המעון מפנה את הצוות החינוכי לעסוק אך ורק בטיפול הילדים ודואגת לכל הצד האדמיניסטרטיבי. מנהלות המעון

4

Made with FlippingBook Online newsletter creator