רשת מעונות יום - חברה עירונית ראשון לציון שנת הלימודים - תשפ”ה | 2024-25

רשת מעונות יום

חוגים, כל זאת במטרה 4 - חוגי העשרה, הילדים במעונות יהנו מ להעשיר ולטפח את הידע של הילדים ברשת שלנו. חוג ריתמוסיקה חוג תיאטרון חוג טבע / חוג תנועה חוג שעת סיפור סל תרבות

פרויקט חינוכי בשיתוף השפ"מ (שירות פסיכולוגי משלים) ומשרד החינוך בנושא התפתחות הילד. שנים וכולל צוות פרא רפואי מקצועי: קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק 3- הפרויקט כבר פועל כ ופיזיותרפיסטיות, שמטרתן לדאוג להתפתחות הילד בדרך הטובה ביותר. הצוות מגיע לכיתות צופה בילדים, מאתר ילדים עם קשיים ונותן לצוותים כלים לעבודה נכונה ומקצועית עם הילדים בכיתה בכלל ועם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. הפרויקט גורף הצלחה רבה, עוזר מאוד לילדים ולצוותים. מיזמים ופרויקטים פרויקט חינוכי - קהילתי שנתי בכל מעון השנה כל מעון בחר נושא שנתי אשר משלב עבודה משותפת הורים, ילדים, צוות והקהילה. הנושא נבחר בשיתוף צוות המעון. במסגרת הפרויקט הנבחר ההורים, הילדים והצוות נדרשים להשתתף בפעילות סביב הנושא. הצוות ישלב את הנושא במסגרת הנושאים הנלמדים במעון. בין הנושאים שנבחרו: קיימות, מחזור, קבלת האחר, נעשה טוב יהיה טוב ועוד... את הפרויקט מנהלת הרכזת הפדגוגית של הרשת, אשר מלווה את המנהלות בתוכנית היעדים הרבעוניים והשנתיים.

5

Made with FlippingBook Online newsletter creator