רשת מעונות יום - חברה עירונית ראשון לציון שנת הלימודים - תשפ”ה | 2024-25

רשת המעונות מציעה גם מעונות ייחודיים הפועלים לפי שיטות שונות מעון נעורים המעון המוסיקלי חדש!!! לרשת המעונות מצטרף מעון מיוחד במינו, המעון יתמקד במוסיקה ובחינוך מוסיקלי. חשיפה למוסיקה בגיל הרך תורמת רבות להתפתחות מוחם של הילדים, המוסיקה עוזרת בפיתוח היצירתיות, החשיבה, אינטליגנציה ריגשית, הזיכרון, חשיבה אנליטית והדמיון. ניתן לראות שאפילו תינוק בין יומו מגיב ומקשיב למוזיקה בהשתאות, בחודשיו הראשונים. במסגרת הלמידה המוסיקלית במעון הילדים יחשפו לקשת רחבה של שירים, סגנונות מוסיקה, דקלומים, פעילויות מוזיקליות ומגוון כלים. במעון יוקם חדר מוסיקה מיוחד וסביבו הילדים יקבלו חוגים בנושא מוסיקה.

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator