רשת מעונות יום - חברה עירונית ראשון לציון שנת הלימודים - תשפ”ה | 2024-25

רשימת רשת מעונות יום של החברה העירונית הפזורים ברחבי העיר

מעון טרפז ,20 רח' רוזנשטיין מרדכי טרפז צבי פרנק

מעון אלונים 31 רח' גיבשטיין מישור הנוף

מעון אירוס 8 רח' שמשון זליג האירוסים

מעון אשלים 2 רח' המצלתיים אשלים

מעון קריית הלאום 2 רח' האלוף דוד קריית הלאום

מעון שקמים 86 רח' המשוררת רחל נאות שקמה

מעון רביבים 33 רח' האחד עשר רביבים

מעון נעורים מעון מוסיקלי* 8 רח' הצופים נעורים

מעון נחלאות 23 רח' העצמאות נחלת יהודה

מעון נרקיסים 54 רח׳ צבר נרקיסים

מעון כפר אריה 62 רח' רבי עקיבא כפר אריה

8

Made with FlippingBook Online newsletter creator