מרכז קהילה ניצנים - תשפ"ד

יום שלישי נבחרת צעירה 15:30-17:30 גן -א פעם בשבוע 17:30-18:30 ב – ד 18:30-19:30 נבחרת בוגרים 19:30-21:00 יום שישי נבחרת צעירה + ב – ד 13:00-14:00 נבחרת בוגרים 14:00-15:30

13

www.hironit.co.il 03-9561642 רישום:

Made with FlippingBook - Online catalogs