מרכז קהילה - רביבים - חוברת חוגים תשע"ט

תקנון

054-6728531 חן שניידרמן ממונה תחום השחייה: בריכות מחוממות ומקורות • צוות מדריכים מקצועי מגוון מסלולי לימוד בקבוצות לפי גילאים תחרויות סקציה בניהול מקצועי של אגודת השחייה מכבי ראשון לציון בית הספר לשחייה של החברה העירונית

ומעלה 6 לימוד כל סגנונות השחייה מגיל )היודעים לשחות לפחות סגנון אחד(

6360111 :360 נחלת | 9460684 : שיכון המזרח

פרסום דאלי עיצוב החוברת:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online