מרכז קהילה שלמון - תשפ"ד

ספורט

התעמלות אומנותית בהדרכת ילנה מלוב פיתוח גמישות, קוארדינציה, חוש קצב וכושר גופני באמצעות מכשירי יד. יום ראשון כיתות גן-ו’ 17:45-18:45

5

בית ספר לכדוריד "מכבי" בהדרכת: גלעד מאור לימוד יסודות הכדוריד בצורה שיטתית, אימונים אישיים וקבוצתיים והשתתפות בליגה העירונית (הילדים מקבלים כרטיס מנוי חינם לכל המשחקים). ימים שני וחמישי

כיתות א’-ב’ 14:15-15:00 כיתות ג’-ד’ 15:00-15:45 כיתות ה’-ו’ 15:45-16:15

www.hironit.co.il 052-2781563 לרישום: שרונה –

Made with FlippingBook Online newsletter creator