מרכז קהילה שלמון - תשפ"ד

ספורט

כדורסל בנים “מכבי”

בהנהלת מכבי ראשון בהדרכת שלומי כספי לימוד יסודות הכדורסל בצורה שיטתית, אימונים אישיים וקבוצתיים. השתתפות באירועי האגודה במשך שנה. יום ראשון

כיתות א’-ג’ 15:15-16:00 כיתות ד’-ו 16:00-16:45 יום רביעי כיתות א’-ג’ 14:30-15:15 כיתות ד’-ו’ 15:15-16:00

6

כדורגל בהדרכת: הפועל ראשון – עידו לימוד יסודות הכדורגל בצורה שיטתית, אימונים אישיים וקבוצתיים. ימים שני ורביעי כיתות ב’ – ד’ 16:30-17:15 א’ + גן 17:15-18:00

מרכז קהילה שלמון 2023-2024 תשפ”ד

Made with FlippingBook Online newsletter creator