מרכז הספורט נחלת 360 - תשפ"ד

העשרה - חדר חצב

מחיר

שעות

גילאים

ימים

שם החוג

₪ 210 פ � בנ ₪ 200 חומרים רד דרך המדריכה

16:30-17:30 17:40-18:40

גן חובה עד א’ כיתות ב’-ד’ חומרים

יצירה ושילוב אומנויות א’

225 210

16:00-17:00 17:00-17:45

כיתות ד’ ו’ כיתות א’ ג’

ב’

אסקייפ רום -חשיבה ואתגר

₪ 240 ₪ 240 200 חומרים בנפרד אצל ₪ המדריך/ה

16:45-18:00 18:00-19:15

כיתות ד’-ו’ כיתות א’-ג’

ג’

הייטק

₪ 180 ₪ 180

16:30-17:15 17:15-18:00

כיתות ג’ ומעלה כיתות א’-ב’

ד’

אלקטרוניקה

חומרים במעמד ₪ 285 הרישום

חוגי מבוגרים שם החוג

20

מחיר

הערות

שעות

ימים

₪ 210 ₪ 200 חומרים בנפרד דרך המדריכה

19:30-20:15

א’ ג’ בערב

פילאטיס מזרן

₪ 200 ₪ 80

21:00-22:00 14:30-15:30

ב’ ד’ ו’ תוספת

קרב מגע

’ ב

₪ 180

רישום אינטרנטי

20:30-22:00

מאמאנט

₪ 75 כניסות 5 ₪ 150 כניסות 10

כרטיסיות בלבד

13:00-13:45 12:45-13:30

ב’ ד’

התעמלות במים

דרך ניר 052-2550276

במחירון טניס

שעות הערב

א ג’ ד

טניס מבוגרים

בתיאום מול החברה 054-9990443

ילדים נוער 5.5 מגיל ומבוגרים

16:00-20:00

ב’ ג’ ה’

2swim חוגי שחייה

ע”ש ספי ריבלין 360 מרכז הספורט נחלת 2023-2024 תשפ”ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker