מרכז הספורט נחלת 360 - תשפ"ד

יריד חוגים מהאגדות יום ראשון 10/9 ב 16:30-18:30 בשעות יריד חוגים בתוכנית דוכנים הפעלות והכרות עם שלל החוגי המרכז חוגי ספורט ילדים ונוער

4

03-6360111 | ע”ש ספי ריבלין 360 פרטים במרכז ספורט נחלת

ע”ש ספי ריבלין 360 מרכז הספורט נחלת 2023-2024 תשפ”ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker